Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Struktura organizacyjna EBC

Zarząd

Biuro Ochrony Danych

Audyt wewnętrzny

 • Prowadzenie audytów
 • Wsparcie audytu i badania audytowe

Banknoty

 • Rozwój znaków pieniężnych
 • Zarządzanie znakami pieniężnymi

Infrastruktura rynku i płatności

 • Innowacje i integracja rynku
 • Nadzór nad infrastrukturą rynku
 • Rozwój infrastruktury rynku
 • Wsparcie infrastruktury rynku
 • Zarządzanie infrastrukturą rynku

Cyfrowe euro

 • Pozycjonowanie i komunikacja
 • Projekt i wykonanie produktu
 • Propozycja produktowa

Operacje rynkowe

 • Analiza operacji rynkowych
 • Obsługa operacji finansowych
 • Operacje na rynkach obligacji i międzynarodowych
 • Rynki pieniężne i płynność
 • Systemy do operacji rynkowych

Polityka pieniężna

 • Analiza monetarna
 • Rynki kapitałowe i struktura finansowa
 • Strategia polityki pieniężnej

Sekretariat ERRS

Statystyka

 • Analityczne dane kredytowe i podstawowe
 • Aplikacje i narzędzia statystyczne
 • Dane o nadzorze bankowym
 • Dane o papierach wartościowych i rynkach finansowych
 • Statystyka monetarna i gospodarcza
 • Statystyka zewnętrzna i rachunki sektorowe

Biuro ds. Danych

 • Biuro ds. Danych

Zarządzanie ryzykiem

 • Analiza ryzyka
 • Strategia dotycząca ryzyka

Mediacja

Badania naukowe

 • Badania finansowe
 • Badania polityki pieniężnej

Ekonomia

 • Analizy koniunktury
 • Ceny i koszty
 • Modelowanie prognoz i polityk
 • Podaż, rynek pracy i monitoring
 • Polityka fiskalna
 • Sektor zagraniczny strefy euro i wprowadzanie euro

Komunikacja

 • Komunikacja cyfrowa
 • Komunikacja strategiczna
 • Komunikacja ze społeczeństwem
 • Newsroom
 • Służby językowe

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

 • Modelowanie testów warunków skrajnych
 • Polityka i regulacje finansowe
 • Polityka makroostrożnościowa
 • Ryzyko systemowe i instytucje finansowe
 • Sektor pozabankowy i rynki finansowe

Sekretariat

 • Sekretariat
 • Zarządzanie informacjami

Biuro ds. zgodności i zarządzania wewnętrznego

 • Zgodność i zarządzanie wewnętrzne

Służby prawne

 • Legislacja
 • Prawo finansowe
 • Prawo instytucjonalne
 • Prawo nadzorcze

Stosunki międzynarodowe i europejskie

 • Analizy międzynarodowej polityki gospodarczej
 • Analizy rynków zewnętrznych
 • Biuro przedstawicielskie EBC w Brukseli
 • Biuro przedstawicielskie EBC w Londynie
 • Biuro przedstawicielskie EBC w Waszyngtonie
 • Instytucje i fora UE

Zespół doradców Zarządu

Centrum ds. zmiany klimatu

Szef Służb

Administracja i finanse

Administracja

 • Obsługa administracyjna
 • Ochrona i bezpieczeństwo
 • Zaplecze biurowe

Finanse

 • Budżet i kontroling
 • Centralne zamówienia publiczne
 • Księgowość i sprawozdawczość finansowa

Kadry

 • Konsultacje kadrowe
 • Obsługa pracowników
 • Rozwój potencjału zawodowego

Zarządzanie i przekształcenia organizacyjne

Informatyka

 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Grupa zespołów kompleksowej obsługi informatycznej
 • Infrastruktura i eksploatacja
 • Innowacje i architektura
 • Obsługa informatyczna analizy danych
 • Obsługa informatyczna działań ostrożnościowych
 • Obsługa systemów i narzędzi informatycznych

Grupa ds. efektywności organizacyjnej

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i ciągłością działania

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru

Kontrole na miejscu i kontrole modeli wewnętrznych

 • Kontrole modeli wewnętrznych
 • Kontrole ryzyka finansowego
 • Kontrole ryzyka niefinansowego
 • Operacje i integracja

Banki specjalistyczne i mniej istotne

 • Działy 1–5
 • Nadzór zwierzchni nad instytucjami i sektorami

Nadzór przekrojowy

 • Eksperci od rynków kapitałowych i skarbu
 • Eksperci od ryzyka kredytowego
 • Eksperci od ryzyka niefinansowego
 • Eksperci od testów warunków skrajnych
 • Metodyka nadzorcza
 • Modele biznesowe, kapitał i kryzysy
 • Polityka nadzorcza

Strategia nadzoru i ryzyko nadzorcze

 • Biuro Planowania Strategicznego
 • Ryzyko i analizy strategiczne
 • Ryzyko nadzorcze – ryzyko finansowe
 • Ryzyko nadzorcze – ryzyko niefinansowe

Banki o znaczeniu systemowym i międzynarodowe

 • Działy 1–6

Banki uniwersalne i wieloprofilowe

 • Działy 1–6

Zarządzanie i działalność operacyjna SSM

 • Egzekwowanie prawa i sankcje
 • Ocena kompetencji i reputacji
 • Sekretariat SSM
 • Technologia i innowacje
 • Zezwolenia

Wszystkie strony w tej sekcji