Przeciwdziałanie fałszerstwom

Do produkcji banknotów euro stosuje się wyrafinowane techniki drukarskie. Banknoty mają też szereg łatwo rozpoznawalnych zabezpieczeń, które umożliwiają wykrywanie falsyfikatów nawet bez specjalistycznego sprzętu i odstraszają fałszerzy.

Co robić, gdy banknot wydaje się fałszywy?

Jeśli banknot euro nie przejdzie pomyślnie weryfikacji DOTYKIEM, POD ŚWIATŁO i POD KĄTEM, to prawdopodobnie jest fałszywy i należy odmówić jego przyjęcia.

Natomiast gdy wątpliwości wzbudzi któryś z posiadanych już banknotów, trzeba z nim zgłosić się natychmiast na policję lub do odpowiednich organów.

Aby mieć całkowitą pewność, czy banknot jest dobry, można zanieść go do najbliższego banku. Wszystkie banki mają specjalne urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów. Dobrze byłoby przypomnieć sobie, gdzie, kiedy i od kogo otrzymaliśmy podejrzany banknot. Informacje te mogą bardzo się przydać przy ściganiu fałszerzy.

Puszczenie w obieg banknotu, który jest lub wydaje się fałszywy, stanowi przestępstwo. Trzeba postępować uważnie – fałszywe banknoty są zupełnie bezwartościowe, a za przyjęty falsyfikat nie należy się zwrot pieniędzy.

Informacje dla osób pracujących z gotówką

Osoby, które mają na co dzień do czynienia z dużą ilością gotówki, prędzej czy później mogą się natknąć na banknot budzący podejrzenia. Zasady postępowania w takiej sytuacji powinien określić pracodawca. Oto kilka wskazówek, jak się zachować, gdy banknot budzi wątpliwości:

  • Jeśli nie mamy pewności, czy banknot jest autentyczny, nie należy go przyjmować.
  • Klient prawdopodobnie działa w dobrej wierze, więc najlepiej będzie grzecznie poprosić go o inny banknot.
  • Powinniśmy niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu policję lub ochronę.
  • Postarajmy się zapamiętać jak najwięcej informacji o kliencie.
  • Jeśli podejrzenia wzbudzi banknot już przyjęty, nie wolno puszczać go dalej w obieg – byłoby to przestępstwem.
  • Podejrzany banknot powinniśmy przekazać policji, miejscowemu bankowi lub krajowemu bankowi centralnemu. Jeśli ostatecznie okaże się on autentyczny, pieniądze zostaną zwrócone.
  • Nie wolno narażać się na niebezpieczeństwo.

Więcej informacji można uzyskać w krajowym banku centralnym.

Centrum Analiz Fałszerstw

EBC uważnie śledzi rozwój technik druku i reprodukcji oraz liczbę przechwyconych falsyfikatów. Falsyfikaty analizuje się w bankach centralnych ze strefy euro oraz w Centrum Analiz Fałszerstw przy EBC, które zajmuje się gromadzeniem technicznych i statystycznych danych o falsyfikatach. Informacje te są przechowywane w centralnej bazie danych i udostępniane organom policji w poszczególnych krajach oraz innym instytucjom zajmującym się zwalczaniem fałszerstw. EBC ściśle współpracuje również z Europolem (Europejskim Biurem Policji), który koordynuje działania na rzecz ochrony euro, a także z Interpolem (Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej) oraz Komisją Europejską.

Zapobieganie nielegalnemu wykorzystywaniu cyfrowych wizerunków banknotów euro

Fałszerze coraz powszechniej korzystają ze sprzętu i z oprogramowania do cyfrowej obróbki obrazu. W związku z tym Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza – powołana z inicjatywy prezesów banków centralnych z grupy G10 i obejmująca już ponad 30 krajów – opracowała system przeciwdziałania fałszerstwom (Counterfeit Deterrence System, CDS), który uniemożliwia kopiowanie i powielanie wizerunków chronionych banknotów. System ten wprowadziło dobrowolnie wielu producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego. Wizerunki banknotów euro o wysokiej rozdzielczości do legalnych celów można uzyskać od EBC.

Aby je otrzymać, należy napisać na adres: info@ecb.europa.eu i wyjaśnić, do czego są potrzebne.