Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Przegląd strategii

Nowa strategia stanowi mocny fundament, na którym będziemy się opierać przy prowadzeniu polityki pieniężnej w nadchodzących latach

Podjęliśmy przegląd strategii polityki pieniężnej EBC, żeby mieć pewność, że jest i pozostanie ona skuteczna.

Przegląd objął wszystkie aspekty polityki pieniężnej w ramach naszego mandatu, czyli utrzymywania stabilności cen.

Wysłuchaliśmy opinii obywateli, środowiska akademickiego, posłów do Parlamentu Europejskiego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy.

Wyniki przeglądu strategii

Oświadczenie w sprawie strategii polityki pieniężnej

Przeczytaj oświadczenie w sprawie nowej strategii naszej polityki pieniężnej.

Oświadczenie w sprawie strategii polityki pieniężnej
Synteza strategii polityki pieniężnej

Zapoznaj się z nową strategią polityki pieniężnej EBC.

Synteza
Wystąpienie otwierające oraz pytania i odpowiedzi

Prezes Christine Lagarde i wiceprezes Luis de Guindos przedstawili wyniki przeglądu strategii.

Wystąpienie otwierające oraz pytania i odpowiedzi
EBC zatwierdza nową strategię swojej polityki pieniężnej

Zobacz, co Rada Prezesów zdecydowała w sprawie nowej strategii swojej polityki pieniężnej.

Komunikat prasowy
EBC przedstawia plan działań związanych ze zmianą klimatu

Uzgodniliśmy plan działań na rzecz włączenia problematyki zmiany klimatu do ram naszej polityki.

Komunikat prasowy

Materiały źródłowe

W ramach Occasional Paper Series wydaliśmy kilka opracowań, które stanowiły materiał źródłowy do zakończonego niedawno przeglądu naszej strategii. Ta seria wydawnicza, przeznaczona dla szerokiego odbiorcy, prezentuje prace naukowe dotyczące głównych zadań i funkcji EBC.

Zapoznaj się z opracowaniami

Na czym opierał się przegląd?

Jakie zagadnienia rozważaliśmy w ramach przeglądu i dlaczego? Zobacz grafiki o poszczególnych grupach tematycznych i przeczytaj, dlaczego te kwestie są ważne dla polityki pieniężnej.

Główne tematy wchodzące w zakres przeglądu strategii

Zmiana klimatu w naszej nowej strategii

W granicach mandatu EBC wnosimy swój wkład do walki ze zmianą klimatu. Uzgodniliśmy plan działań z ambitnym harmonogramem, żeby włączyć problematykę zmiany klimatu do ram naszej polityki pieniężnej.

EBC a zmiana klimatu

Konferencja prasowa o wynikach przeglądu strategii

Prezes Christine Lagarde i wiceprezes Luis de Guindos przedstawili wyniki przeglądu strategii i odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Konferencja prasowa: obejrzyj ponownie i przeczytaj tekst

„Spotkania na słuchanie” w różnych krajach Europy

EBC i krajowe banki centralne prowadziły w całej strefie euro „spotkania na słuchanie” z udziałem osób prywatnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich. Pomysły i poglądy przedstawione na tych spotkaniach zostały uwzględnione w przeglądzie strategii.

Opis wszystkich spotkań

Pytaliśmy o Wasze zdanie – i dostaliśmy odzew!

Przez portal „EBC słucha” zbieraliśmy opinie, sugestie i obawy dotyczące różnych spraw, żeby lepiej zrozumieć Wasze spojrzenie na gospodarkę i Wasze oczekiwania wobec banku centralnego.

Portal „EBC słucha”

Chcecie dowiedzieć się więcej?

Dlaczego przeprowadziliśmy przegląd strategii? Co wchodziło w jego zakres? Jak obywatele mogli włączyć się do debaty? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie tutaj:

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie strony w tej sekcji