Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie banknotów

Europejski Bank Centralny – tak jak wszystkie banki centralne z Eurosystemu – ma obowiązek chronić pewność i wiarygodność banknotów euro oraz dbać o ich bezpieczeństwo. Dążąc do tego, żeby wszyscy i zawsze mogli korzystać z tych banknotów, opracowujemy innowacyjne zabezpieczenia, na których można polegać i które są łatwe do sprawdzenia. Żeby nie dać się wyprzedzić fałszerzom, stale doskonalimy istniejące zabezpieczenia i rozwijamy nowe z myślą o przyszłych emisjach. Staramy się przy tym stosować rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, które pomogą zmniejszyć ślad ekologiczny zarówno samych banknotów, jak i procesów związanych z ich produkcją.

W tym celu koordynujemy i finansujemy szeroką gamę projektów badawczo-rozwojowych.

Obszary badań

Zakres finansowanych przez nas projektów obejmuje zarówno krótkoterminowe analizy i studia wykonalności, jak i dłuższe projekty rozwojowe, a nawet testy druku nowych zabezpieczeń banknotów euro.

Do dziedzin, w których chcemy wspierać projekty i korzystać z ich wyników, należą m.in.:

  • zabezpieczenia banknotów
  • technologie produkcji, przetwarzania i obsługi banknotów
  • technologie redukujące ślad ekologiczny cyklu obiegu gotówki
  • nauka o percepcji i procesach poznawczych.

Kto może ubiegać się o finansowanie?

Do składania propozycji projektów zapraszamy firmy prywatne, instytuty badawcze oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie technologii związanych z banknotami. Zgłaszać mogą się także podmioty niemające siedziby w Unii Europejskiej.

Kontakt w sprawie propozycji projektów

Informacje o produkcie lub pomyśle, który EBC mógłby zastosować do banknotów euro, należy przesłać po angielsku na tym formularzu na adres BN-Development@ecb.europa.eu (wypełniony formularz nie może być dłuższy niż trzy strony A4).

Dla zabezpieczenia przekazywanych informacji można je przesłać zaszyfrowane w formacie PGP; w tym celu należy pobrać nasz klucz publiczny. Staramy się odpowiadać w ciągu miesiąca.

Jeżeli propozycja spotka się z zainteresowaniem EBC, przed przekazaniem dalszych szczegółów sporządzimy umowę o zachowaniu poufności i poprosimy Państwa o jej podpisanie. Następnie prześlemy wskazówki i formularze do złożenia oficjalnego wniosku, stosowane standardowo we wszystkich projektach finansowanych przez EBC.

Przykłady dotychczasowych projektów

Wszystkie strony w tej sekcji