Menu
Niektóre informacje na tej stronie są niepełne lub nieścisłe. Obecnie trwa ich weryfikacja i wkrótce ukaże się prawidłowa wersja strony.

Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie banknotów – możliwości współpracy z EBC

Zabezpieczenia banknotów euro

EBC, podobnie jak inne banki centralne, ma obowiązek ochrony wiarygodności swoich banknotów. Z tego względu banknoty euro muszą posiadać skuteczne zabezpieczenia łatwe do rozpoznania przez użytkowników. EBC nieustannie prowadzi prace nad udoskonalaniem zabezpieczeń banknotów euro, zarówno stosowanych obecnie, jak i planowanych w przyszłości, tak aby pod względem technologicznym wyprzedzać o krok fałszerzy. W tym celu EBC zarządza, koordynuje i finansuje różnorodne projekty badawcze w sektorze państwowym i prywatnym.

Obszary badań objęte finansowaniem EBC

EBC wspiera realizację i korzysta z wyników projektów badawczo-rozwojowych w następujących dziedzinach:

  • zabezpieczenia, które mogą być stosowane w banknotach,
  • technologia produkcji banknotów,
  • technologia obsługi banknotów.

Projekty badawcze objęte finansowaniem EBC mogą dotyczyć szerokiego spektrum rozwiązań technologicznych, a także mieć różne okresy realizacji i budżety. Mogą to być zarówno analizy rynkowe i krótkoterminowe studia wykonalności, jak i dłuższe projekty rozwojowe czy testy drukarskie nowych zabezpieczeń banknotów euro w warunkach przemysłowych.

Warunki ubiegania się o finansowanie

EBC zaprasza firmy prywatne, instytuty badawcze oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie technologii związanych z banknotami do składania ofert. Siedziba w Unii Europejskiej nie jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o finansowanie.

Kontakt w sprawie projektów badawczo-rozwojowych

Prosimy o przesyłanie krótkich opisów (maksymalnie 3 strony A4) produktów lub pomysłów, które mogłyby zainteresować EBC ze względu na możliwość ich wykorzystania w banknotach euro. Oferty należy przesyłać w języku angielskim (języku roboczym EBC) na adres BN-Development@ecb.europa.eu. Odpowiedzi należy spodziewać się w ciągu miesiąca.

Jeśli Państwa oferta spotka się z zainteresowaniem EBC, zawrzemy z Państwem umowę o poufności, a następnie zwrócimy się do Państwa o przedstawienie dalszych szczegółów projektu. Na tym etapie konieczne będzie wypełnienie standardowego formularza wniosku zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wszystkich projektów finansowanych przez EBC.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo wymiany informacji, EBC stosuje oprogramowanie szyfrujące PGP. W celu złożenia projektu należy najpierw pobrać klucz publiczny.