Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie banknotów: możliwości współpracy z EBC

Zabezpieczenia banknotów euro

EBC – tak jak wszystkie banki centralne – ma obowiązek chronić wiarygodność swoich banknotów. Banknoty euro muszą więc mieć skuteczne zabezpieczenia, które będą łatwe do rozpoznania przez użytkowników. EBC nieustannie pracuje nad doskonaleniem tych zabezpieczeń, zarówno stosowanych obecnie, jak i dopiero planowanych, tak aby pod względem technologicznym zawsze o krok wyprzedzać fałszerzy. W tym celu prowadzi, koordynuje i finansuje różnorodne projekty badawcze w sektorze państwowym i prywatnym.

Obszary badań finansowane przez EBC

EBC wspiera realizację projektów badawczo-rozwojowych i korzysta z ich wyników. Do obszarów jego zainteresowania należą:

  • elementy zabezpieczające, które mogą zostać zastosowane w banknotach
  • technologia produkcji banknotów
  • technologia obsługi banknotów.

Projekty badawcze finansowane przez EBC mogą dotyczyć szerokiego spektrum rozwiązań technologicznych oraz mieć różne okresy realizacji i budżety. Zakres możliwych tematów obejmuje zarówno analizy rynkowe i krótkoterminowe studia wykonalności, jak i dłuższe projekty rozwojowe bądź testy druku nowych zabezpieczeń banknotów euro na skalę przemysłową.

Warunki ubiegania się o finansowanie

EBC zaprasza firmy prywatne, instytuty badawcze oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie technologii związanych z banknotami do składania propozycji projektów. Aby otrzymać dofinansowanie, nie trzeba mieć siedziby w Unii Europejskiej.

Kontakt w sprawie projektów badawczo-rozwojowych

Prosimy o przesyłanie krótkich opisów (maksymalnie trzy strony A4) produktów lub pomysłów, które EBC mógłby zastosować do banknotów euro. Opis należy przesłać po angielsku na tym formularzu na adres BN-Development@ecb.europa.eu. Ze względów bezpieczeństwa można zastosować narzędzie szyfrujące PGP. W tym celu należy pobrać klucz publiczny. Z reguły odpowiadamy na wnioski w ciągu miesiąca.

Jeżeli otrzymany wniosek badawczy spotka się z zainteresowaniem EBC, zawrzemy z Państwem umowę o poufności, a następnie poprosimy o przedstawienie dalszych szczegółów. Na tym etapie trzeba będzie złożyć standardowy formularz wniosku zgodnie z zasadami dotyczącymi wszystkich projektów finansowanych przez EBC.

Wszystkie strony w tej sekcji