Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

The role of cash

Gotówka stanowi najczęściej stosowany środek płatniczy w sklepach w strefie euro i może być używana przez każdego.

Ma ważne funkcje i zalety:

  • Daje swobodę i niezależność. Banknoty i monety to jedyne formy pieniądza, które można posiadać bez udziału pośrednika. Płacenie gotówką nie wymaga dostępu do żadnego sprzętu, internetu ani elektryczności, więc jest możliwe także wtedy, kiedy nie ma prądu lub zgubi się kartę bankową.
  • Jest prawnym środkiem płatniczym. Sklepy, restauracje itp. nie mogą odmówić przyjęcia gotówki, chyba że obie strony uzgodniły wcześniej inną metodę płatności. Więcej informacji można znaleźć w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 22 marca 2010 r. dotyczącym zakresu i skutków statusu banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego (2010/191/UE).
  • Chroni prywatność. Transakcje gotówkowe zapewniają poszanowanie podstawowego prawa do ochrony prywatności, danych i tożsamości w sprawach finansowych.
  • Sprzyja włączeniu społecznemu. Pieniądz gotówkowy pozwala dokonywać płatności i gromadzić oszczędności ludziom bez dostępu lub z ograniczonym dostępem do pieniądza cyfrowego. Ma zatem zasadnicze znaczenie dla włączenia społecznego słabszych grup, np. osób starszych lub osób o niższych dochodach.
  • Pomaga kontrolować wydatki. Dzięki płaceniu gotówką można lepiej panować nad wydatkami, np. nie wydawać więcej, niż się powinno.
  • Jest szybka. Zapłata banknotami i monetami umożliwia natychmiastowe uregulowanie należności.
  • Jest dobrze zabezpieczona. Gotówka sprawdza się jako forma pieniądza odporna na cyberprzestępstwa, oszustwa i fałszerstwa. A ponieważ jest emitowana przez bank centralny, nie wiąże się z ryzykiem finansowym ani dla płatnika, ani dla odbiorcy płatności.
  • Służy do przechowywania wartości. Gotówka to nie tylko instrument płatniczy. To także środek gromadzenia oszczędności bez ryzyka utraty majątku. Gotówka przydaje się też, gdy ludzie chcą sobie przekazać drobne podarunki i kwoty na jakiś cel. Przykładowo rodzice mogą dać dziecku niewielką kwotę gotówki na drobne zakupy lub ktoś może wręczyć gotówkę znajomemu, by ten kupił coś w jego imieniu. Na przykładzie gotówki łatwiej jest również edukować finansowo dzieci.

Wszystkie strony w tej sekcji