European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Malta (od 1 stycznia 2008 roku)

Etapy wymiany pieniądza

W dniu 10 lipca 2007 Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Malty o przyjęcie do strefy euro od 1 stycznia 2008.

Z dniem 1 stycznia 2008 euro stało się prawnym środkiem płatniczym na Malcie i zastąpiło lirę maltańską (MTL) po nieodwołalnie ustalonym kursie 1 EUR = 0,429300 MTL. Szybka dystrybucja banknotów i monet euro przed 1 stycznia 2008 wśród podmiotów obsługujących obieg gotówki pomogła usprawnić wymianę pieniądza, złagodzić wyzwania logistyczne i zmniejszyć koszty równoległego obiegu obu walut. Wstępna dystrybucja banknotów euro wśród banków rozpoczęła się w pierwszym tygodniu listopada 2007, a monet – ponad miesiąc wcześniej, pod koniec września 2007. Część tych zasobów została następnie przekazana firmom detalicznym i innym podmiotom w ramach tzw. zaopatrzenia wtórnego. Ponadto 1 grudnia 2007 instytucje kredytowe i inni uprawnieni dystrybutorzy rozpoczęli sprzedaż startowych zestawów monet euro wśród firm detalicznych i innych podmiotów, a 10 grudnia 2007 – sprzedaż minizestawów monet wśród ludności. Zasady wstępnej dystrybucji banknotów i monet euro są określone w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBC/2006/9.

Wymiana pieniądza przebiegła szybko i sprawnie.

Od 1 lutego 2008 płatności gotówkowych na Malcie można było dokonywać wyłącznie banknotami i monetami euro, ale instytucje kredytowe wymieniały lirę po stałym kursie do 31 marca 2008. Dla ich klientów ta usługa była bezpłatna, a pozostali mogli wymienić maksymalnie 250 MTL na osobę. Odkąd lira przestała być prawnym środkiem płatniczym, maltański bank centralny (Central Bank of Malta) prowadził wymianę monet jeszcze przez dwa lata, a banknotów – przez dziesięć lat.

Banknoty liry maltańskiej kwalifikujące się do wymiany
Harmonogram wymiany pieniądza
1.12.2007
Dystrybucja banknotów euro wśród firm w ramach „zaopatrzenia wtórnego”
1.12.2007
Sprzedaż startowych zestawów monet euro wśród firm
10.12.2007
Sprzedaż minizestawów monet euro wśród ludności
1.01.2008
Przewalutowanie rachunków bankowych oraz wprowadzenie banknotów i monet euro
31.01.2008
Ostatni dzień banknotów i monet liry maltańskiej jako prawnego środka płatniczego
do 31.03.2008
Możliwość bezpłatnej wymiany banknotów i monet liry w instytucjach kredytowych
1.02.2010
Zakończenie wymiany monet liry w Central Bank of Malta
31.01.2018
Zakończenie wymiany banknotów liry w Central Bank of Malta

Wszystkie strony w tej sekcji