Menu

Malta (od 1 stycznia 2008 roku)

Etapy wymiany pieniądza

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

10 lipca 2007 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Malty o przystąpienie do strefy euro z dniem 1 stycznia 2008 r.

1 stycznia 2008 r. euro stało się prawnym środkiem płatniczym na Malcie, zastępując lirę maltańską (MTL) po nieodwołalnym stałym kursie wymiany 1 € = 0,429300 MTL. Sprawna dystrybucja banknotów i monet euro przed 1 stycznia 2008 r. wśród podmiotów obsługujących obieg gotówki pomogła usprawnić wymianę pieniędzą, zmniejszyć problemy logistyczne i ograniczyć koszty równoległego obiegu obu walut. Wstępna dystrybucja banknotów euro wśród banków rozpoczęła się w pierwszym tygodniu listopada 2007 r., a monet – pod koniec września 2007 r., czyli ponad miesiąc wcześniej. Część tych środków została następnie przekazana firmom detalicznym i innym podmiotom (w ramach tzw. zaopatrzenia wtórnego). Ponadto od 1 grudnia 2007 r. instytucje kredytowe i inni uprawnieni dystrybutorzy rozpoczęli sprzedaż zestawów startowych monet euro dla firm, a od 10 grudnia 2007 r. – także minizestawów dla ludności. (Zasady wstępnej dystrybucji banknotów i monet euro są określone w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBC/2006/9.)

Wymiana pieniądza przebiegła szybko i sprawnie.

Od 1 lutego 2008 r. płatności gotówkowych na Malcie można dokonywać wyłącznie banknotami i monetami euro, ale do 31 marca 2008 r. instytucje kredytowe będą wymieniać liry maltańskie po stałym kursie. Usługa ta będzie bezpłatna dla klientów banków, pozostali będą mogli wymienić do 250 MLT na osobę. Gdy lira maltańska przestanie być prawnym środkiem płatniczym, banknoty będzie można wymieniać w maltańskim banku centralnym (Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta) jeszcze przez dziesięć lat, a monety – przez dwa lata.

Banknoty liry maltańskiej kwalifikujące się do wymiany

Harmonogram wymiany pieniądza

1 grudnia 2007 r.
Wtórne zaopatrzenie przedsiębiorstw
1 grudnia 2007 r.
Sprzedaż zestawów startowych monet euro wśród przedsiębiorstw
10 grudnia 2007 r.
Sprzedaż minizestawów startowych monet euro wśród ludności
1 stycznia 2008 r.
Przewalutowanie rachunków bankowych oraz wprowadzenie banknotów i monet euro
31 stycznia 2008 r.
Ostatni dzień, w którym banknoty i monety liry maltańskiej będą prawnym środkiem płatniczym
31 marca 2008 r.
Ostateczny termin bezpłatnej wymiany banknotów i monet liry maltańskiej w instytucjach kredytowych
1 lutego 2010 r.
Ostateczny termin wymiany monet liry maltańskiej przez Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta
31 stycznia 2018 r.
Ostateczny termin wymiany banknotów liry maltańskiej przez Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta