Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Jednolity interfejs do modułów kontrolnych w wysokowydajnych urządzeniach do sortowania banknotów

W 2013 roku Eurosystem i główni dostawcy wysokowydajnych urządzeń do sortowania banknotów opracowali specyfikację na potrzeby przyłączania do tych urządzeń modułów kontrolnych sprawdzających zabezpieczenia banknotów. Ta specyfikacja (tzw. jednolity interfejs do modułów kontrolnych – CDI) ma zwiększyć interoperacyjność i ułatwić integrację modułów.

Wydanie specyfikacji zostało pozytywnie ocenione przez rynek. Dlatego staraniem Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) i Eurosystemu oraz największych dystrybutorów urządzeń do sortowania banknotów został opracowany jednolity interfejs drugiej generacji (CDI2) na potrzeby przyłączania systemów kamer i bardziej złożonych modułów kontrolnych.

Obie specyfikacje są dostępne bezpłatnie i mogą być stosowane przez wszystkich zainteresowanych (np. banki centralne, producentów urządzeń i czujników itp.).

Zmiany interfejsu CDI lub CDI2

Każdy zainteresowany może wysłać do Dyrekcji EBC ds. Banknotów propozycje zmian do specyfikacji CDI lub CDI2. Eurosystem i Fed wspólnie ocenią wszystkie propozycje i te, które będą uznane za korzystne, zostaną uwzględnione w kolejnych wersjach specyfikacji.

Dystrybutorzy zainteresowani wdrożeniem CDI lub CDI2 w swoich sorterach lub modułach kontrolnych mogą uzyskać od EBC i Fedu protokoły testów akceptacyjnych. Udostępniane są także symulatory do testowania poprawności działania CDI. Jednak, aby je otrzymać, trzeba podpisać umowę o zachowaniu poufności.

Wszystkie strony w tej sekcji