Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monety

Seria monet euro obejmuje osiem nominałów: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów oraz 1 i 2 euro. Monety mają stronę wspólną (europejską) i stronę narodową. Strona narodowa wskazuje na kraj emisji. Wzory strony wspólnej zaprojektował Luc Luycx z Królewskiej Mennicy Belgijskiej.

Strona wspólna przedstawia kontury Unii Europejskiej lub całej Europy jako symbol jedności Unii. Monety 1, 2 i 5 centów ukazują Europę wraz z Azją i Afryką na kuli ziemskiej.

Wszystkich monet można używać w całej strefie euro.

Okolicznościowe monety 2 euro

Każdy kraj może wyemitować dwie monety okolicznościowe w roku. Te monety mają takie same właściwości i stronę wspólną jak monety obiegowe. Wyróżnia je upamiętniający motyw na stronie narodowej. Zawsze mają nominał 2 euro.

Monety okolicznościowe są prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, co oznacza, że można się nimi posługiwać – i trzeba je przyjmować – na równi ze zwykłymi monetami obiegowymi.

Okolicznościowe monety 2 euro

Zakres kompetencji

W strefie euro monety należą do kompetencji krajowych. EBC określa jedynie wielkość emisji dla poszczególnych krajów. O zamiarze wypuszczenia monety z nowym motywem – np. monety okolicznościowej – kraje strefy euro powiadamiają Komisję Europejską, która ogłasza tę informację w wielojęzycznym Dzienniku Urzędowym UE (seria C). Na podstawie tego miarodajnego źródła EBC aktualizuje informacje o monetach euro zamieszczane na swojej stronie.

Pytania dotyczące monet euro można przesyłać na adres: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych.

Wszystkie strony w tej sekcji