Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Monety

Seria monet euro obejmuje osiem nominałów: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów oraz 1 i 2 euro. Monety mają stronę wspólną (europejską) i stronę narodową. Strona narodowa wskazuje na kraj emisji. Wzory strony wspólnej zaprojektował Luc Luycx z Królewskiej Mennicy Belgijskiej.

Strona wspólna przedstawia kontury Unii Europejskiej lub całej Europy jako symbol jedności Unii. Monety 5 centów, 2 centy i 1 cent ukazują Europę obok Azji i Afryki na kuli ziemskiej.

Wszystkich monet można używać w całej strefie euro.

Okolicznościowe monety 2 euro

Każdy kraj może wyemitować dwie monety okolicznościowe w roku. Te monety mają takie same właściwości i stronę wspólną jak monety obiegowe. Wyróżnia je upamiętniający motyw na stronie narodowej. Zawsze mają nominał 2 euro.

Monety okolicznościowe są prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, co oznacza, że można się nimi posługiwać – i trzeba je przyjmować – na równi ze zwykłymi monetami obiegowymi.

Okolicznościowe monety 2 euro

Odpowiedzialność za emisję monet

Emisja monet euro, inaczej niż w przypadku banknotów, nie jest w gestii EBC, tylko należy do kompetencji poszczególnych krajów. O zamiarze wypuszczenia monety z nowym motywem – np. monety okolicznościowej – kraje strefy euro powiadamiają Komisję Europejską, która ogłasza tę informację w wielojęzycznym Dzienniku Urzędowym UE (seria C). Na podstawie tego miarodajnego źródła EBC aktualizuje informacje o monetach euro zamieszczane na swojej stronie.

Pytania dotyczące monet euro można przesyłać na adres: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych.

Pojawienie się w obiegu zbyt dużej ilości banknotów i monet mogłoby doprowadzić do inflacji, a ją właśnie EBC stara się kontrolować przez utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Z tego względu wielkość emisji monet w strefie euro wymaga zatwierdzenia przez EBC. W przypadku banknotów EBC nie tylko zatwierdza wielkość, lecz także dokonuje emisji.

Wszystkie strony w tej sekcji