Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Europejski Bank Centralny (od 1998)

EBC rozpoczął działalność 1 czerwca 1998, zastępując Europejski Instytut Walutowy (EIW). Ówczesny prezes EIW, Willem Frederik Duisenberg, został pierwszym prezesem EBC, co postrzegano jako zapowiedź ciągłości programowej. EBC przejął po swoim poprzedniku zarówno bogaty dorobek prac przygotowawczych, jak i wszystkie zasoby instytucjonalne, w tym odpowiednio przygotowane kadry. Struktura organizacyjna EBC różniła się jednak od struktury EIW, a w kolejnych latach jeszcze kilkakrotnie się zmieniła.

Prace przygotowawcze EIW pomogły w utworzeniu EBC oraz miały wpływ na późniejsze przełomowe wydarzenia, w tym wprowadzenie euro jako waluty rozliczeniowej 1 stycznia 1999 i w formie gotówkowej 1 stycznia 2002.

Informacje ogólne o EBC

W zbiorach historycznych EBC znajdują się dokumenty dotyczące posiedzeń jego organów decyzyjnych, akty i instrumenty prawne, dokumentacja komitetów Europejskiego Systemu Banków Centralnych i dokumenty dotyczące innych spraw operacyjno-administracyjnych.

Dokumenty już upublicznione można znaleźć w odpowiedniej części publicznego rejestru dokumentów.

Wszystkie strony w tej sekcji