Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
Zie voor de meest actuele informatie de Engelse versie op deze pagina.

De Europese Centrale Bank (1998-heden)

Op 1 juni 1998 nam de ECB de plaats in van het Europees Monetair Instituut (EMI). Als teken van continuïteit werd de President van het EMI, Willem Frederik Duisenberg, de eerste President van de ECB. De ECB kon gebruikmaken van zowel de omvangrijke voorbereidende werkzaamheden als de gehele infrastructuur van het EMI, waaronder de medewerkers die bereid waren hun taken bij de ECB uit te voeren. Niettemin verschilde de organisatiestructuur van de ECB in veel opzichten van die van het EMI, en ze heeft sindsdien verdere veranderingen ondergaan.

De voorbereidende werkzaamheden van het EMI hielpen bij de totstandbrenging van de ECB, en belangrijke mijlpalen zijn bijvoorbeeld de invoering van de euro als girale valuta op 1 januari 1999 en de omschakeling naar de chartale giro op 1 januari 2002.

Over de ECB

Het historische archiefmateriaal van de ECB bestaat uit dossiers en bestanden met betrekking tot vergaderingen van de besluitvormende organen van de ECB, rechtshandelingen en -instrumenten, documenten van comités van het Europees Stelsel van Centrale Banken en andere documenten met een operationeel of beheertechnisch karakter.

Reeds aan het publiek vrijgegeven documenten zijn beschikbaar in het desbetreffende deel van het Openbaar register van documenten

Alle pagina's in dit deel