Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Internationale betrekkingen en analyses

De ECB werkt internationaal samen bij het uitvoeren van de taken van het Eurosysteem en het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (single supervisory mechanism – SSM). Deze samenwerking bestaat uit het:

 • formuleren en uitdragen van beleidsstandpunten op de taakgebieden van de ECB
 • uitwisselen van informatie en ideeën en het beoordelen van economische ontwikkelingen op bilateraal niveau en in samenwerking met andere beleidsmakers in multilaterale organisaties en fora
 • voeren van overleg met internationale instellingen die het eurogebied en het monetair beleid van de ECB volgen, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
 • in internationaal verband helpen ontwikkelen van regels en best practices om de financiële stabiliteit en de doelmatigheid en transparantie van de beleidsvorming te verbeteren

De internationale samenwerking is niet bindend en maakt derhalve geen inbreuk op het mandaat en de onafhankelijkheid van de ECB. In bijzondere situaties, zoals tijdens de wereldwijde financiële crisis, kan de ECB haar maatregelen afstemmen met centrale banken buiten het eurogebied.

Internationaal Monetair Fonds

De ECB heeft bij het IMF de status van permanente waarnemer. De ECB kan bij specifieke thema's en voor haar mandaat relevante onderwerpen deelnemen aan de vergaderingen van het College van Bewindvoerders van het IMF.

IMF
Groep van 20

De ECB neemt als lid van de delegatie van de Europese Unie deel aan de vergaderingen van de ministers van Financiën en gouverneurs/presidenten van de centrale banken van de G20-landen, evenals aan andere gremia van de G20. De ECB neemt tevens deel aan de vergaderingen van de ministers van Financiën en gouverneurs/presidenten van de centrale banken van de G7-landen.

G20
Bank voor Internationale Betalingen

De ECB is lid en aandeelhouder van de BIS. De ECB participeert in de bestuurs- en toezichtsorganen van de BIS en in alle comités en werkgroepen van deze instelling, waaronder:

 • het Bazels Comité voor Bankentoezicht
 • het Comité voor betalingsverkeer en marktinfrastructuren
 • het Comité voor het wereldwijd financieel stelsel
 • het Marktcomité
BIS
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De ECB neemt deel aan een aantal comités en werkgroepen van de OESO. Daarbij treedt de ECB naast de Europese Commissie op als afzonderlijk lid van de delegatie van de Europese Unie.

OESO
Raad voor Financiële Stabiliteit

De ECB neemt deel aan de Raad voor Financiële Stabiliteit (Financial Stability Board - FSB) en een aantal subcomités.

FSB

Betrekkingen met centrale banken buiten de Europese Unie

De ECB onderhoudt betrekkingen met de centrale banken van geavanceerde en opkomende markteconomieën buiten de EU. Door opvattingen en informatie uit te wisselen is de ECB beter in staat de externe omgeving van het eurogebied te begrijpen en het ECB-beleid toe te lichten.

De ECB onderneemt ook activiteiten op het gebied van internationale samenwerking met centrale banken.

Analyse van internationale thema's

De ECB monitort en analyseert een breed scala aan internationale economische, financiële en monetaire thema's die van belang zijn voor haar mandaat. Hieronder vallen het:

 • monitoren en analyseren van de economische omstandigheden en de conjuncturele ontwikkeling van de wereldeconomie en van relevant beleid in derde landen (meer informatie)
 • opstellen van macro-economische projecties voor de externe omgeving van het eurogebied en het uitvoeren van simulatie- en scenarioanalyses met betrekking tot de externe omgeving
 • monitoren van de internationale rol van de euro
 • analyseren van thema's die verband houden met de internationale financiële architectuur en andere voor het beleid relevante onderwerpen

Alle pagina's in dit deel