Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Europese betrekkingen

De ECB is op 1 januari 1999 verantwoordelijk geworden voor het gemeenschappelijk monetair beleid van het eurogebied. Hoewel de ECB volledig in het institutioneel kader van de EU verankerd is, heeft de ECB op grond van het Verdrag een speciale status.

In het bijzonder is de ECB volledig onafhankelijk bij het vervullen van haar mandaat en taken. Daar staat tegenover dat voor de ECB strenge rapportageverplichtingen gelden ten opzichte van de Europese burgers en hun gekozen vertegenwoordigers.

Om een aantal economische, functionele en juridische redenen onderhoudt de ECB contact met andere Europese instellingen en organen. Bij het vervullen van haar met Europese samenwerking samenhangende taken opereert de ECB binnen het institutionele kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU) van de Europese Unie.

SEE ALSO

Find out more about related content

Alle pagina's in dit deel