Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ευρωπαϊκές σχέσεις

Η ΕΚΤ ανέλαβε την αρμοδιότητα άσκησης ενιαίας νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999. Αν και η ΕΚΤ είναι πλήρως ενσωματωμένη στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, η Συνθήκη τής παραχωρεί ειδικό καθεστώς.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΤ λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία κατά την εκπλήρωση της αποστολής και των καθηκόντων της και, κατά συνέπεια, υπόκειται σε αυστηρές απαιτήσεις λογοδοσίας έναντι των Ευρωπαίων πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους.

Η ΕΚΤ συνεργάζεται με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς για διάφορους λόγους οικονομικής, λειτουργικής και νομικής φύσης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή συνεργασία, η ΕΚΤ λειτουργεί εντός του θεσμικού πλαισίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

SEE ALSO

Find out more about related content

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα