Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ρωτήστε μας

Προσπαθούμε να είμαστε διαφανείς, προσβάσιμοι και κατανοητοί για όλους τους πολίτες

Είμαστε η κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ και εργαζόμαστε για περίπου 350 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Το καθήκον μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και τις τράπεζες ασφαλείς.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς, τις δραστηριότητές μας και το πώς αυτές σας επηρεάζουν; Κάντε κλικ σε κάποιο από τα παρακάτω θέματα για να βρείτε τις απαντήσεις στις πιο συνήθεις ερωτήσεις ή προχωρήστε στο κάτω μέρος της σελίδας για να μας θέσετε τη δική σας ερώτηση!

Προσπαθούμε να είμαστε διαφανείς, προσβάσιμοι και κατανοητοί για όλους τους πολίτες

Σχετικά με την ΕΚΤ

Τι είναι η ΕΚΤ;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ και παρακολουθεί στενά τα αποθέματα και την κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ. Ο βασικός στόχος μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές και ο βασικός τρόπος για να το πετύχουμε είναι ο καθορισμός των κατάλληλων επιτοκίων.

Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την εποπτεία των τραπεζών στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ).

Επεξήγηση: Τι είναι μια κεντρική τράπεζα; Γνωρίστε την ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα σε τρία λεπτά Γνωρίστε τον ΕΕΜ σε τρία λεπτά

Οι ενέργειές μας διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας.

Επεξήγηση: Γιατί η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη; Η ΕΚΤ επεξηγεί τη λογοδοσία
Ποια γλώσσα χρησιμοποιείται στην ΕΚΤ;

Στην ΕΕ υπάρχουν σήμερα 24 επίσημες γλώσσες και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε οποιαδήποτε από αυτές. Οι γλώσσες που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε με τους πολίτες εξαρτώνται από το κοινό στο οποίο στοχεύουμε και τις εκάστοτε συνθήκες. Η ΕΚΤ δημοσιεύει νομικές πράξεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και η γλώσσα εργασίας της είναι τα αγγλικά.

Σε ποιον ανήκει η ΕΚΤ;

Η ΕΚΤ ανήκει από κοινού στις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών της ΕΕ. Το μερίδιο συμμετοχής κάθε χώρας στο κεφάλαιο της ΕΚΤ αντιστοιχεί στον πληθυσμό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της, που έχουν ίση βαρύτητα. Οι χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ καταβάλλουν περισσότερα κεφάλαια από ό,τι οι χώρες που δεν το χρησιμοποιούν. Οι διάφοροι αυτοί παράγοντες δημιουργούν την αποκαλούμενη κλείδα κατανομής, βάσει της οποίας καθορίζεται το ποσό που καταβάλλει κάθε εθνική κεντρική τράπεζα.

Επεξήγηση: Σε ποιον ανήκει η ΕΚΤ;
Η ΕΚΤ αποκομίζει κέρδη και υφίσταται ζημίες;

Η ΕΚΤ αποκομίζει κέρδη και υφίσταται ζημίες, όπως κάθε άλλο ίδρυμα. Τα καθαρά κέρδη και ζημίες της ΕΚΤ κατανέμονται μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Το καταστατικό του ΕΣΚΤ ορίζει ότι ποσοστό έως 20% τυχόν κερδών μπορεί να διατηρηθεί ως αποθεματικό, ενώ τα υπόλοιπα κέρδη πρέπει να διανέμονται στους μετόχους της ΕΚΤ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους. Τυχόν ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν με τα γενικά αποθεματικά, τα έσοδα του έτους ή τα ποσά που κατανέμονται σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα.

Επεξήγηση: Αποκομίζει κέρδος η ΕΚΤ;
Ποια μέτρα έχει λάβει η ΕΚΤ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκφράσει την πλήρη στήριξή του στον ουκρανικό λαό.

Έχουμε εφαρμόσει τις κυρώσεις που επέβαλαν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της Ευρώπης και είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε όποια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των τιμών και να διαφυλάξουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ.

Μάθετε περισσότερα:

Δελτίο Τύπου της 25ης Φεβρουαρίου 2022 Περισσότερες πληροφορίες για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για την εισβολή στην Ουκρανία και την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Νομισματική πολιτική

Τι είναι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ;

Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε για να επηρεάσουμε το κόστος του χρήματος και την πρόσβαση σε αυτό προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας για σταθερότητα των τιμών. Το κυριότερο μέσο νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιούμε είναι η σειρά βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ. Κάθε μεταβολή των επιτοκίων αυτών επηρεάζει – με χρονική υστέρηση αρκετών μηνών – τα επιτόκια σε ολόκληρη την οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων με τα οποία οι εμπορικές τράπεζες δανείζουν χρήμα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αν κριθεί αναγκαίο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία που μας βοηθούν να εκπληρώσουμε τον πρωταρχικό μας στόχο για σταθερότητα των τιμών.

Πρόσφατες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής Ο στόχος μας για τη σταθερότητα των τιμών και η επανεξέταση της στρατηγικής Τι είναι η νομισματική πολιτική;
Γιατί είναι τόσο σημαντική η σταθερότητα των τιμών;

Η σταθερότητα των τιμών είναι ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ όπως ορίζεται στο άρθρο 127 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η σταθερότητα των τιμών διατηρείται καλύτερα αν στοχεύουμε σε πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα, όπως μετρείται βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ).

Οι σταθερές τιμές ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να κάνουν επενδύσεις και βοηθούν τους ανθρώπους να προγραμματίζουν ευκολότερα τις δαπάνες τους. Συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο νόμισμά μας, κρατώντας σταθερή την ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί κανείς να αγοράσει με δεδομένο χρηματικό ποσό σε ευρώ.

Επεξήγηση: Γιατί είναι σημαντική η σταθερότητα των τιμών; Γιατί ο στόχος που έχουμε θέσει για τον πληθωρισμό είναι 2%;
Ποιος δείκτης μέτρησης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σταθερότητας των τιμών;

Για την αποτελεσματική διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, χρειαζόμαστε έναν αξιόπιστο δείκτη μέτρησης του πληθωρισμού. Για να το επιτύχουμε αυτό, εξετάζουμε τις τιμές εκατοντάδων αγαθών για τα οποία οι άνθρωποι δαπανούν συνήθως τα χρήματά τους, όπως είδη διατροφής, ρούχα ή αυτοκίνητα, καθώς και υπηρεσίες όπως προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, εισιτήρια τρένων και ενοίκια κατοικιών. Όλα αυτά μαζί μάς δίνουν μια ιδέα για το πώς μεταβάλλονται οι τιμές στην οικονομία συνολικά.

Αυτήν τη γενικότερη εικόνα την αποκτούμε με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ο οποίος θεωρούμε ότι είναι ο καταλληλότερος δείκτης μέτρησης για την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου της σταθερότητας των τιμών. Ο ΕνΔΤΚ μετρά τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή, δηλ. τις μεταβολές που σημειώνονται με την πάροδο του χρόνου στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζουν τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ.

Ονομάζεται «εναρμονισμένος» δείκτης επειδή όλες οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία μιας χώρας μπορούν να συγκριθούν με τα στοιχεία άλλης χώρας.

Ο ΕνΔΤΚ καταρτίζεται από την Eurostat και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες σύμφωνα με εναρμονισμένες στατιστικές μεθόδους. 

Η μέτρηση του πληθωρισμού και η επανεξέταση της στρατηγικής
Γιατί είναι υψηλός ο πληθωρισμός σήμερα;

Ο πληθωρισμός μειώθηκε τους τελευταίους μήνες, αλλά παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μείωση του πληθωρισμού οφείλεται στην υποχώρηση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες είχαν αυξηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι τιμές των ειδών διατροφής και των υπηρεσιών εξακολουθούν να αυξάνονται με έντονο ρυθμό. Η πίεση στις τιμές σε πολλούς τομείς παραμένει υψηλή λόγω των καθυστερημένων επιδράσεων της πρόσφατης απότομης ανόδου των τιμών της ενέργειας και άλλων συντελεστών παραγωγής. Η συσσωρευμένη ζήτηση μετά την πανδημία, η καθυστερημένη επίδραση των προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού και η αύξηση των περιθωρίων κέρδους και των μισθών επίσης συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών.

Τι σημαίνει ο υψηλός πληθωρισμός και πώς τον αντιμετωπίζουμε
Γιατί αυξάνουμε τα επιτόκια;

Ως κεντρική τράπεζα για το ευρώ, η εντολή που μας έχει ανατεθεί είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές. Όταν οι τιμές αυξάνονται υπερβολικά γρήγορα –δηλαδή όταν ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά υψηλός– η αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ μάς βοηθά να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στον στόχο μας του 2% μεσοπρόθεσμα.

Παρακολουθούμε επίσης προσεκτικά τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Επί του παρόντος, ο πληθωρισμός επιβαρύνει τους πολίτες και πολλοί ανησυχούν ότι θα γίνει μόνιμο φαινόμενο. Η αύξηση των επιτοκίων μάς βοηθά να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα αφήσουμε τον πληθωρισμό να παραμείνει πάνω από το 2%. Έτσι, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα παραμείνουν υπό έλεγχο.

Αυξήσαμε τα επιτόκια. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;
Ποιον σκοπό υπηρετούν οι αγορές στοιχείων ενεργητικού;

Οι κεντρικές τράπεζες ενίοτε αγοράζουν στοιχεία ενεργητικού όπως κρατικά ή εταιρικά ομόλογα με σκοπό τη μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων όταν υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει ο πληθωρισμός χαμηλός. Αυτές οι αγορές στοιχείων ενεργητικού βοηθούν την οικονομία καθώς τονώνουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις, συμβάλλοντας τελικά στη συσσώρευση πιέσεων στις τιμές και στην επάνοδο του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

Λόγω της ανόδου του πληθωρισμού, η ΕΚΤ δεν διενεργεί πλέον καθαρές αγορές από τον Ιούλιο του 2022 και αποφάσισε να διακόψει τις επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού από τον Ιούλιο του 2023.  

Επεξήγηση: Πώς λειτουργεί η ποσοτική χαλάρωση Επεξήγηση: Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά στοιχείων ενεργητικού;
Τι είναι η νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ;

Δημοσιεύσαμε τη νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής μας στις 8 Ιουλίου 2021. Από την προηγούμενη επανεξέταση της στρατηγικής το 2003 και μετά έχουν σημειωθεί ριζικές αλλαγές στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και στην παγκόσμια οικονομία. Οι συνέπειες της μειωμένης παραγωγικότητας, οι μεταβολές ως προς τις δημογραφικές εξελίξεις και τα προβλήματα που μας άφησε η χρηματοπιστωτική κρίση έχουν περιορίσει την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας αλλάζοντας μόνο τα βασικά επιτόκια. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η απειλή για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οι αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα θέτουν προκλήσεις για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

Ενώ η εντολή μας πηγάζει από τις Συνθήκες, εναπόκειται σε εμάς να χαράξουμε τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής μας. Αυτή η στρατηγική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να εκπληρώσουμε τον πρωταρχικό μας στόχο για σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ με την κατάλληλη δέσμη μέσων νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής η ΕΚΤ στοχεύει πλέον σε συμμετρικό στόχο για πληθωρισμό 2%. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός που είναι χαμηλότερος από τον στόχο θεωρείται εξίσου ανεπιθύμητος με τον πολύ υψηλό πληθωρισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για την επανεξέταση της στρατηγικής
Έχετε και άλλες ερωτήσεις για τη νομισματική πολιτική μας;

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα εργαλεία, τα μέτρα και τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής μας;

Περισσότερες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική Επεξηγήσεις: Νομισματική πολιτική

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τα κύρια συμπεράσματα της επανεξέτασης της στρατηγικής;

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής

Τραπεζική εποπτεία

Τι είναι η τραπεζική εποπτεία;

Σκοπός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας είναι να εγγυάται την ασφάλεια και την ευρωστία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, να ενισχύει τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και σταθερότητα και να διασφαλίζει τη συνεπή εποπτεία.

Η ΕΚΤ εξηγεί: Ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία
Τι είναι ο ΕΕΜ;

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) είναι το σύστημα τραπεζικής εποπτείας στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών.

Γνωρίστε τον ΕΕΜ σε τρία λεπτά
Τι μπορώ να κάνω αν έχω υπόνοιες για παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ;

Παροτρύνουμε κάθε πολίτη να αναφέρει περιπτώσεις στις οποίες έχει υπόνοιες για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ απευθείας σε εμάς μέσω της πλατφόρμας πληροφοριοδοτών. Η ΕΚΤ διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τόσο των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις όσο και των προσώπων που κατηγορούνται για παραβάσεις, καθώς και όλων των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πώς μπορώ να ζητήσω συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις εποπτευόμενες τράπεζες;

Στην ΕΚΤ πιστεύουμε ότι έχει ζωτική σημασία να είναι οι πληροφορίες προσβάσιμες. Επιδιώκουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτελούμε τα καθήκοντά μας.

Οι πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένες εποπτευόμενες τράπεζες προστατεύονται συγκεκριμένα από διάφορες απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου, όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο (π.χ. στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις).

Η πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΚΤ διέπεται από την απόφαση ΕΚΤ/2004/3 της 4ης Μαρτίου 2004, όπως τροποποιήθηκε. Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για ανοιχτή επικοινωνία και διαφάνεια δημιουργήσαμε έναν δημόσιο κατάλογο εγγράφων, προκειμένου να διευκολύνουμε την έρευνα.

Δείτε τον δημόσιο κατάλογο εγγράφων
Ποιες τράπεζες εποπτεύονται από την ΕΚΤ;

Οι τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ αποκαλούνται σημαντικά ιδρύματα, ενώ οι τράπεζες που υπόκεινται στην έμμεση εποπτεία μας ονομάζονται λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.

Κατάλογος των οντοτήτων που εποπτεύονται από την ΕΚΤ
Τι είναι η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP);

Οι επόπτες αξιολογούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και ελέγχουν ότι αυτές διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να τους διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Αυτή η δραστηριότητα ονομάζεται διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) και σκοπός της είναι να καθιστά δυνατή τη συνεπή αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των τραπεζών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με κάθε απαραίτητο εποπτικό μέτρο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP)
Τι είναι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test);

Οι επόπτες χρησιμοποιούν τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) για να εξετάσουν πόσο ικανές είναι οι τράπεζες να αντεπεξέλθουν σε χρηματοπιστωτικές και οικονομικές διαταραχές. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αυτών βοηθούν τους επόπτες να εντοπίζουν τις ευπάθειες των τραπεζών και να τις αντιμετωπίζουν σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο του εποπτικού διαλόγου τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
Πώς παρακολουθεί η ΕΚΤ τους κινδύνους που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα των τραπεζών και τις κυβερνοαπειλές;

Τα πρόσφατα επεισόδια κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ενίσχυσαν τη σημασία της προστασίας των κρίσιμων υπηρεσιών από επιθέσεις και διαταραχές. Για να καταστεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας της ΕΕ ισχυρότερος και ψηφιακά ανθεκτικότερος, η ΕΚΤ εξετάζει τα ανοίγματα των τραπεζών σε κινδύνους πληροφοριακών συστημάτων και αξιολογεί τις ικανότητες διαχείρισης κινδύνων που διαθέτουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του πλαισίου της ΕΚΤ για την αναφορά συμβάντων ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και μέσω της εξέτασης των απαντήσεων των τραπεζών σε ένα ετήσιο ερωτηματολόγιο για τους κινδύνους που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα. Η ΕΚΤ διενεργεί επίσης θεματική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοαπειλών το 2024, με σκοπό να εξετάσει πόσο καλά προετοιμασμένες είναι οι τράπεζες για να αντιμετωπίσουν μια επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση και να ανακάμψουν από αυτήν.

Διαβάστε το άρθρο μας: IT and cyber risk: a constant challenge (Κίνδυνοι που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα και τις κυβερνοαπειλές: μια διαρκής πρόκληση) Κίνδυνοι που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα και τις κυβερνοαπειλές – βασικές παρατηρήσεις
Πώς τιμωρεί η ΕΚΤ τυχόν παραβατική συμπεριφορά εποπτευόμενης τράπεζας;

Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, δηλ. χρηματικές ποινές, σε σημαντικές τράπεζες που παραβαίνουν άμεσα εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ ή αποφάσεις ή κανονισμούς της ΕΚΤ. Σε περίπτωση παραβάσεων εθνικής νομοθεσίας που εφαρμόζει οδηγίες της ΕΕ, παραβάσεων από φυσικά πρόσωπα ή σε περίπτωση υποχρέωσης επιβολής μη χρηματικής ποινής, η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει από την οικεία εθνική εποπτική αρχή (ΕΑΑ) να κινήσει τις κατάλληλες διαδικασίες. Η ΕΑΑ διενεργεί αυτές τις διαδικασίες και αποφασίζει για τις κυρώσεις σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

Οι κυρώσεις που επιβάλλει η ΕΚΤ στο πλαίσιο των εποπτικών καθηκόντων της δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ:

Εποπτικές κυρώσεις Περισσότερες πληροφορίες για τις κυρώσεις
Έχετε και άλλες ερωτήσεις σχετικά με την τραπεζική εποπτεία;

Το ευρώ και τα συστήματα πληρωμών

Πώς ωφελούμαστε, ως Ευρωπαίοι, από το ευρώ;

Η δημιουργία του ευρώ αποτέλεσε εντυπωσιακό επίτευγμα που έφερε τους λαούς της Ευρώπης πιο κοντά, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό πολύ πιο εύκολα και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένα από τα πράγματα που πέτυχε ήταν να προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία ενός κοινού νομίσματος.

Πώς ωφελούνται οι Ευρωπαίοι από το ευρώ;
Τι είναι το ψηφιακό ευρώ;

Η ΕΚΤ διερευνά την πιθανότητα εισαγωγής ψηφιακού ευρώ. Θα είναι μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος που θα εκδίδεται από το Ευρωσύστημα. Θα είναι χρήμα κεντρικής τράπεζας και επομένως δεν θα παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο. Επί του παρόντος τα μετρητά είναι το μόνο χρήμα κεντρικής τράπεζας που χρησιμοποιείται για πληρωμές λιανικής. Το ψηφιακό ευρώ θα είναι ένας πρόσθετος τρόπος διενέργειας πληρωμών σε ευρώ. Δεν θα αντικαταστήσει τα μετρητά, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτά. Θα είναι μετατρέψιμο (ένα προς ένα) σε όλες τις άλλες μορφές ευρώ, όπως τα τραπεζογραμμάτια.

Περισσότερες πληροφορίες για το ψηφιακό ευρώ
Ποια θα είναι τα οφέλη του ψηφιακού ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα συνδυάζει την αποδοτικότητα ενός ψηφιακού μέσου πληρωμών με την ασφάλεια του χρήματος κεντρικής τράπεζας. Θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να παραμείνει ανεξάρτητη από ψηφιακά μέσα πληρωμής που εκδίδονται και ελέγχονται από παράγοντες εκτός της ζώνης του ευρώ. Θα μπορούσε επίσης να διαφυλάξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική κυριαρχία και να συντελέσει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις πληρωμές στην ψηφιακή εποχή.

Γιατί το ψηφιακό ευρώ δεν ισοδυναμεί με κρυπτοστοιχείο ή σταθερό κρυπτονόμισμα (stablecoin);

Τα κρυπτοστοιχεία ενεργητικού διαφέρουν ουσιαστικά από το χρήμα κεντρικής τράπεζας: οι τιμές τους είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες, πράγμα που καθιστά δύσκολη τη χρήση τους ως μέσων πληρωμής ή ως μονάδων μέτρησης αξίας. Τα κρυπτοστοιχεία δεν έχουν εγγενή αξία και δεν υποστηρίζονται από κανέναν δημόσιο οργανισμό. Έχουν διατυπωθεί παρόμοιες επιφυλάξεις για τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins): η αξιοπιστία τους εξαρτάται σε τελική ανάλυση από την οντότητα που τα εκδίδει και τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Τα κρυπτονομίσματα εξαρτώνται επίσης από το εάν ο εκδότης σκοπεύει να τηρήσει τη δέσμευση για σταθερή αξία των νομισμάτων στην πάροδο του χρόνου. Το ψηφιακό ευρώ, από την άλλη πλευρά, θα είναι χρήμα κεντρικής τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι θα εκδίδεται από την κεντρική τράπεζα και θα είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών: θα σέβεται την ιδιωτική ζωή και παράλληλα δεν θα παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο.

Ποια θα μπορούσε να είναι η μορφή του ψηφιακού ευρώ;

Εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος έχουν καθορίσει ορισμένες βασικές απαιτήσεις που θα μας βοηθήσουν να διερευνήσουμε τι μορφή θα μπορούσε να έχει το ψηφιακό ευρώ. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται η εύκολη πρόσβαση, η ευρωστία, η ασφάλεια, η αποδοτικότητα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Η σχεδίαση του ψηφιακού ευρώ θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητά του με υφιστάμενες υπηρεσίες πληρωμών, διευκολύνοντας την παροχή πανευρωπαϊκών πληρωμών και άλλων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Πώς θα διασφαλίσει η ΕΚΤ την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το ψηφιακό ευρώ;

Το Ευρωσύστημα δεν ενδιαφέρεται να συλλέγει δεδομένα πληρωμών από τους χρήστες, να καταγράφει συνήθειες όσον αφορά τις πληρωμές ή να κοινοποιεί σχετικά δεδομένα σε κρατικούς φορείς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Οι χρήστες θα πρέπει πιθανώς να ταυτοποιηθούν την πρώτη φορά που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακού ευρώ, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα διασφάλισης υψηλού βαθμού προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τις πληρωμές τους.

Γιατί προγραμματίζει η ΕΚΤ την επανασχεδίαση των τραπεζογραμματίων ευρώ;

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι ένα απτό, ορατό σύμβολο της ευρωπαϊκής ενότητας και είναι ευθύνη μας να παραμένουν πάντα επικαιροποιημένα. Στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας ανάπτυξης τραπεζογραμματίων, και 20 χρόνια μετά την εισαγωγή του πρώτου ευρώ, είναι καιρός να επανεξετάσουμε το σχέδιο των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2021 η ΕΚΤ άρχισε να εξετάζει ιδέες για τη δημιουργία ενός θέματος για τα τραπεζογραμμάτια ως ένα πρώτο βήμα προς τον επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων ευρώ με σκοπό να τα κάνει πιο οικεία για τους Ευρωπαίους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα νέα τραπεζογραμμάτια και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους θα ενσωματώνουν την καλύτερη και πιο βιώσιμη διαθέσιμη τεχνολογία.

Η διαδικασία επανασχεδιασμού αποτελείται από δύο συνεχόμενες φάσεις: την επιλογή νέου θέματος και την ανάπτυξη νέων σχεδίων. Το ευρύ κοινό συμμετέχει σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, λαμβάνοντας μέρος σε δημόσιες έρευνες που διεξάγονται τόσο από την ΕΚΤ όσο και από ξεχωριστή εταιρία ερευνών.

Αναμένεται επί του παρόντος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αποφασίσει για το νέο σχέδιο των τραπεζογραμματίων ευρώ το 2026.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επανασχεδιασμού
Εξακολουθούν να ισχύουν τα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ;

Δεν εκδίδονται πλέον τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ. Εξακολουθούν ωστόσο να έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να τα χρησιμοποιείτε ως μέσο πληρωμής και αποθήκευσης αξίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ
Μπορώ να χρησιμοποιήσω εικόνες των τραπεζογραμματίων ευρώ;

Εικόνες τραπεζογραμματίων ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μη επαγγελματικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδειά μας, εφόσον τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανόνες (ιδίως το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2013/10) ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν αναπαραγωγής δεν μπορεί ποτέ να εκληφθεί ως γνήσιο τραπεζογραμμάτιο (καθώς αυτό θα έβλαπτε την εμπιστοσύνη στο ευρώ).

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες υψηλής ανάλυσης τραπεζογραμματίων ευρώ για επαγγελματικούς σκοπούς, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την περίπτωσή σας. Εάν το αίτημά σας εγκριθεί, θα σας αποσταλούν οι σχετικές εικόνες σε ηλεκτρονική μορφή.

Τι είναι οι υπηρεσίες TARGET;

Το Ευρωσύστημα αναπτύσσει και διαχειρίζεται τις υπηρεσίες TARGET, με τις οποίες διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή μετρητών, τίτλων και εξασφαλίσεων στην Ευρώπη.

Αυτές οι υπηρεσίες υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών περιλαμβάνουν το T2 (για τον διακανονισμό πληρωμών μεγάλης αξίας), το T2S (για τον διακανονισμό τίτλων), την TIPS (υπηρεσία για άμεσες πληρωμές λιανικής) και το ECMS (υπηρεσία διαχείρισης εξασφαλίσεων). Σε όλες αυτές τις υπηρεσίες ο διακανονισμός γίνεται σε χρήμα κεντρικής τράπεζας. Το Τ2 είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα για πληρωμές μεγάλων ποσών από κεντρικές και εμπορικές τράπεζες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη μεμονωμένων τραπεζικών εμβασμάτων είτε εντός της ζώνης του ευρώ είτε διεθνώς. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες TARGET
Τι είναι η υπηρεσία TIPS;

Η υπηρεσία TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) είναι μια υπηρεσία του TARGET που δρομολογήθηκε από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες το 2018. Επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να προσφέρουν στους πελάτες τους μεταφορές κεφαλαίων σε πραγματικό χρόνο σε εικοσιτετράωρη βάση. Χάρη στην TIPS οι άμεσες πληρωμές μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται γρήγορα και με ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία TIPS
Έχετε και άλλες ερωτήσεις σχετικά με το ευρώ και τα συστήματα πληρωμών μας;

Τι είναι η στρατηγική μας για τα μετρητά; Γιατί είναι σημαντικά τα μετρητά; Πώς προτιμούν οι άνθρωποι στη ζώνη του ευρώ να κάνουν τις πληρωμές τους;

Βρείτε εδώ τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις

Γιατί είναι τα συστήματα πληρωμών τόσο σημαντικά;

Επισκεφθείτε την ενότητα για τις πληρωμές και τις αγορές στον δικτυακό μας τόπο

Κλιματική αλλαγή

Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι σημαντική για την ΕΚΤ;

Στην ΕΚΤ ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων στο πλαίσιο της εντολής που μας έχει ανατεθεί. Η κλιματική αλλαγή είναι σημαντική για εμάς, διότι επηρεάζει την οικονομία, γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει τον στόχο μας να διατηρούμε τις τιμές σταθερές. Επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο εποπτεύουμε τις τράπεζες και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την έκθεσή μας σε κλιματικούς κινδύνους.

Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι σημαντική για την ΕΚΤ;
Ποια μέτρα λαμβάνει η ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Δημοσιεύουμε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ προσεγγίζει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στους δικτυακούς μας τόπους:

Η κλιματική αλλαγή και η ΕΚΤ Κλιματική αλλαγή και τραπεζική εποπτεία Η προστασία του περιβάλλοντος στην ΕΚΤ

Η απάντησή μας στην πανδημία

Ποια μέτρα έλαβε η ΕΚΤ στην έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19);

Το 2020 και το 2021 η ΕΚΤ έλαβε σειρά μέτρων νομισματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας με σκοπό να μετριάσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία της ζώνης του ευρώ και να στηρίξει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η απάντησή μας στην πανδημία

Οι απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις παρουσιάζουν λεπτομερώς τα μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία και τα οποία εφαρμόστηκαν από την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ το 2020 και το 2021.

Ένα από αυτά τα μέτρα νομισματικής πολιτικής ήταν το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP) που θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2020. Σκοπός του PEPP ήταν να βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονταν με ευνοϊκούς όρους, βοηθώντας έτσι και την οικονομία να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που έθεσε η πανδημία.

Επεξήγηση: Τι είναι το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP); Δελτίο Τύπου σχετικά με το PEPP

Στις 10 Φεβρουαρίου 2022 ανακοινώσαμε τη λήξη των τελευταίων προσωρινών μέτρων στήριξης που βρίσκονταν στη διάθεση των τραπεζών.

Τι δεν κάνουμε

Χορηγεί η ΕΚΤ δάνεια απευθείας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα;

Όχι, η ΕΚΤ δεν είναι εμπορική τράπεζα που παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν προσφέρουμε δάνεια ή αποταμιευτικούς λογαριασμούς ούτε διαθέτουμε δικτυακό τόπο για ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Είναι η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ υπεύθυνη για θέματα προστασίας του καταναλωτή και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Όχι, η προστασία του καταναλωτή και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ και εξακολουθούν να αποτελούν ευθύνη των εθνικών αρμόδιων αρχών. Για οποιαδήποτε διαμαρτυρία σε σχέση με την τράπεζά σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί της ή να απευθυνθείτε στην αρμόδια εθνική αρχή.

Πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Προσοχή!

Απάτη – παράνομη χρήση του ονόματος και του λογότυπου της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ δεν παρέχει υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας. Μερικές φορές γίνεται παράνομη χρήση της ταυτότητάς μας σε σχέση με ψευδείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές και άλλες δόλιες δραστηριότητες. Επίσης το όνομα μελών του προσωπικού μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψευδώς ή να αναφερθεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εξαπάτησης, ενώ το όνομα και ο λογότυπος της ΕΚΤ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά.

Μάθετε περισσότερα για την παράνομη χρήση του ονόματος της ΕΚΤ και για το τι μπορείτε να κάνετε

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις, τα σχόλια ή τις προτάσεις σας σχετικά με τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές μας σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. (Επί του παρόντος το έντυπο διατίθεται μόνο στα αγγλικά. Σύντομα θα είναι διαθέσιμες και οι μεταφράσεις στις υπόλοιπες γλώσσες.) Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-12:00 και 14:00-16:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα