Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους μας σε σχέση με το κλίμα

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους στρατηγικούς στόχους μας σε σχέση με το κλίμα και να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις μας είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές, χρειαζόμαστε πρώτα μια διεξοδική ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ο στόχος αυτός απαιτεί αξιόπιστα δεδομένα και μεθόδους ανάπτυξης υποδειγμάτων.

Η αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και η διαμόρφωση σχετικών υποδειγμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, επειδή οι κίνδυνοι αυτοί εμφανίζονται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν είναι γραμμικοί, έχουν παγκόσμια εμβέλεια και χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση τώρα.

Πώς αντιμετωπίζει η ΕΚΤ αυτήν την πρόκληση;

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας σε σχέση με το κλίμα, χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση η οποία περιστρέφεται γύρω από τρεις άξονες και μας βοηθά να αναλάβουμε άμεση δράση, δίνοντάς μας ταυτόχρονα περιθώρια βελτίωσης των γνώσεων μας και επακόλουθης προσαρμογής των πολιτικών μας.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ τα δεδομένα σχετικά με το κλίμα

Προσφέρουμε μια αρχική σειρά δεικτών σχετικών με το κλίμα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων που σχετίζονται με το κλίμα όποτε μπορούμε.

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ τις αναλύσεις μας

Καθώς τα δεδομένα που σχετίζονται με το κλίμα βελτιώνονται, εργαζόμαστε για την ενίσχυση των μακροοικονομικών υποδειγμάτων, των αναλύσεων σεναρίων και της αξιολόγησης κινδύνων που διενεργούμε. Αυτό μας βοηθά να εκτιμούμε καλύτερα τους κλιματικούς κινδύνους, καθώς και τις ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργήσει η πράσινη μετάβαση.

Καθώς ενισχύεται η κατανόησή μας, μπορούμε τελικά να λαμβάνουμε καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις πολιτικής.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΜΕ τις πολιτικές μας

Με βάση τις αναλύσεις μας, αναλαμβάνουμε δράση σε τομείς όπου κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν τα ομόλογα του επιχειρηματικού τομέα, τις επενδύσεις μας και το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Καθώς τα δεδομένα που αφορούν το κλίμα και η διαμόρφωση των σχετικών υποδειγμάτων βελτιώνονται, προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας αναλόγως. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική μας για το κλίμα εξελίσσεται και βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα