Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τραπεζογραμματίων ευρώ

Το Ευρωσύστημα έχει δεσμευθεί να καταστήσει τα τραπεζογραμμάτια ευρώ όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς το περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα μετρητά είναι ευρέως διαθέσιμα και αποδεκτά.

Piero Cipollone, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Η στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τα μετρητά περιγράφει τη δέσμευσή μας για μετρητά σε ευρώ. Τα μετρητά αποτελούν βασικό στοιχείο της οικονομίας μας και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλους. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα τραπεζογραμμάτια είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Ποιο είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πληρωμών με τραπεζογραμμάτια ευρώ;

Η χρήση τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμής ετησίως από ένα άτομο ισοδυναμεί με την οδήγηση αυτοκινήτου για οκτώ χιλιόμετρα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά πορίσματα της μελέτης περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος.

Η αξιολόγηση, η οποία βασίζεται στη μεθοδολογία που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιεί τη μελέτη αξιολόγησης του κύκλου ζωής που διενεργήθηκε το 2004 με σκοπό να μετρηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πρώτης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης μελέτης οδήγησαν σε ενέργειες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η στροφή προς τη χρήση 100% βιώσιμου βάμβακα στην παραγωγή και η απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων των τραπεζογραμματίων.

Η μελέτη εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των τραπεζογραμματίων ευρώ από την αγορά πρώτων υλών και την παραγωγή έως τη διανομή και διάθεση των τραπεζογραμματίων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πού έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο και μας βοηθούν να βρούμε περισσότερους τρόπους για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τραπεζογραμματίων μας.

Βασικά πορίσματα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι πολύ χαμηλός

Το αποτύπωμα των πληρωμών με τραπεζογραμμάτια ευρώ που διενεργεί ένα άτομο ετησίως ισοδυναμεί με την οδήγηση αυτοκινήτου για 8 χλμ. ή με μόλις 0,01% των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους.

Περισσότερα για τα συνολικά αποτελέσματα

Έχουμε ήδη σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο

Η χρήση πιο βιώσιμου βάμβακα και η απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων των τραπεζογραμματίων έχουν ήδη θετική επίδραση.


Περισσότερα για τις ενέργειές μας

Κύριοι τομείς περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δεδομένου ότι τα τραπεζογραμμάτια βρίσκονται σε κυκλοφορία εδώ και πολλά χρόνια, η διανομή τους αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που συνεισφέρουν στο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Περισσότερα για τα αίτια

Η μελέτη περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος


Επόμενα βήματα

Εργαζόμαστε συνεχώς για να καταστήσουμε τα τραπεζογραμμάτια πιο φιλικά προς το περιβάλλον και αναζητούμε τρόπους να βελτιώσουμε τα υλικά και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τραπεζογραμματίων.

Οι κατασκευαστές αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ATM) και οι τράπεζες έχουν επίσης λάβει μέτρα για να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΑΤΜ και της υποδομής του κύκλου ζωής των μετρητών. Εξετάζονται επίσης τρόποι να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταφοράς τραπεζογραμματίων με τη χρήση πιο βιώσιμων καυσίμων και πηγών ενέργειας.

Διεξάγεται εκτενής έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό να εντοπιστούν εναλλακτικές μέθοδοι απόρριψης των απορριμμάτων των τραπεζογραμματίων, όπως η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων.

Τα πορίσματα της παρούσας μελέτης θα ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των μελλοντικών τραπεζογραμματίων ευρώ.


Μάθετε περισσότερα

Περισσότερες λεπτομέρειες

Για περισσότερες πληροφορίες ρίξτε μια ματιά στις απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Για τα μέσα ενημέρωσης

Στο σχετικό δελτίο Τύπου επισημαίνονται βασικά μέρη της μελέτης περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος.

Δελτίο Τύπου

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα