Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Το σχέδιο για το κλίμα και τη φύση την περίοδο 2024-2025 με μια ματιά

Έχουμε καταγράψει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το πρόγραμμα δράσης για το κλίμα του 2022 και αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

Το 2024 και το 2025 θα επικεντρωθούμε σε τρεις τομείς:

  1. τις συνέπειες της πράσινης μετάβασης,
  2. τον φυσικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, και
  3. τον κίνδυνο που θέτει στην οικονομία η απώλεια και υποβάθμιση της φύσης.

Οι δραστηριότητές μας για το κλίμα και τη φύση

Γιατί έχει σημασία για την ΕΚΤ;

Η άνοδος της θερμοκρασίας, η εκδήλωση σφοδρών καταιγίδων και η ξηρασία – αλλά και η αποψίλωση και η διάβρωση του εδάφους ή η απώλεια επικονιαστών – μπορούν να ωθήσουν προς τα πάνω τις τιμές και, κατ’ επέκταση, τον πληθωρισμό. Η διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας προϋποθέτει σταθερότητα στο κλίμα και τη φύση.

Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι σημαντική

Τι κάνουμε για αυτό;

Σύμφωνα με τους τρεις στρατηγικούς στόχους μας, οι δραστηριότητές μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή εισέρχονται σε νέα φάση με γνώμονα το σχέδιο για το κλίμα και τη φύση την περίοδο 2024-2025. Με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος, το σχέδιο περιγράφει τη διεύρυνση των προσπαθειών μας και προσδιορίζει τρεις τομείς ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητές μας.

Εις βάθος εξέταση του σχεδίου για το κλίμα και τη φύση την περίοδο 2024-2025

Πού διευρύνουμε τις προσπάθειές μας;

Με βάση το σχέδιο δράσης του 2021, το πρόγραμμα δράσης για το κλίμα του 2022 και τις εποπτικές προτεραιότητες για την περίοδο 2024-2026, διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας στους ακόλουθους τομείς:

Μακροοικονομική ανάλυση και νομισματική πολιτική

Βελτιώνουμε τα εργαλεία ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης και ενισχύουμε τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος.

Τραπεζική εποπτεία και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Συμπεριλαμβάνουμε τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στις εποπτικές προτεραιότητες για την περίοδο 2024-2026 και αναπτύσσουμε περαιτέρω το πλαίσιο σχετικά με τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που συνδέονται με το κλίμα.

Δεδομένα σχετικά με το κλίμα

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την απόκτηση περισσότερων και καλύτερων δεδομένων σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους και την υποβάθμιση της φύσης.

Πληρωμές, τραπεζογραμμάτια και υποδομές της αγοράς

Συνεχίζουμε να μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τραπεζογραμματίων ευρώ και ενσωματώνουμε παραμέτρους σχετικές με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σε άλλα μέσα πληρωμών και υποδομές της αγοράς.

Περιβαλλοντικές επιδόσεις των δικών μας δραστηριοτήτων και χαρτοφυλακίων

Επιδιώκουμε τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δικών μας δραστηριοτήτων και των χαρτοφυλακίων που τηρούμε για σκοπούς εκτός της νομισματικής πολιτικής και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας να δημοσιοποιούμε την πρόοδο σχετικά με τις δραστηριότητές μας που σχετίζονται με το κλίμα.

Σε ποιους τομείς επικεντρωνόμαστε το 2024 και το 2025;

1. Διαχείριση της μετάβασης

Η μετάβαση προς την πράσινη οικονομία θα συμβάλει στη σταθερότητα των τιμών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η καθυστέρηση της μετάβασης συνεπάγεται αύξηση του κόστους της. Συνεχίζουμε να διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους η μετάβαση επηρεάζει την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα και εξετάζουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τη στηρίξουμε στο πλαίσιο της εντολής μας.

2. Αξιολόγηση των φυσικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την οικονομία και ωθούν τις τιμές προς τα πάνω. Η κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι σημαντική για τις δραστηριότητές μας ως κεντρική τράπεζα και ως αρχή τραπεζικής εποπτείας. Επιπλέον, κοινοποιούμε την έρευνά μας ώστε να συμβάλλουμε στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την προσαρμογή όλων των οικονομικών φορέων.

3. Διερεύνηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη φύση

Η οικονομία μας βασίζεται στη φύση και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτήν. Γι’ αυτό η υποβάθμιση της φύσης ενέχει χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αξιολογούμε τις επιπτώσεις της υποβάθμισης της φύσης – και της αλληλεπίδρασής της με το κλίμα – στο πλαίσιο της εντολής μας.

Δείτε επίσης

Δείτε τις δραστηριότητές μας μέχρι στιγμής:

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα