Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εσθονία (από την 1η Ιανουαρίου 2011)

Στάδια της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή

Στις 13 Ιουλίου 2010 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το αίτημα της Εσθονίας να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2011. Η Εσθονία εντάχθηκε επιτυχώς στη ζώνη του ευρώ την ημερομηνία αυτή και το ευρώ αντικατέστησε την κορώνα Εσθονίας με την αμετάκλητα καθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία €1 = ΕΕΚ 15,6466. Προβλέπεται περίοδος διάρκειας δύο εβδομάδων κατά την οποία τα δύο νομίσματα κυκλοφορούν παράλληλα αλλά τα ρέστα δίνονται σε ευρώ.

Η κορώνα Εσθονίας θα πάψει να έχει ισχύ νόμιμου χρήματος από τις 15 Ιανουαρίου 2011 και μετά.

Από τον Δεκέμβριο του 2010 το αργότερο οι πελάτες μπορούν να ανταλλάσσουν στις τράπεζες τραπεζογραμμάτια σε κορώνες Εσθονίας με ευρώ, χωρίς χρέωση. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 μπορούν να ανταλλάσσονται τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κορώνες Εσθονίας σε όλες τις τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες μετρητών και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 σε περιορισμένο αριθμό υποκαταστημάτων.

Η Eesti Pank θα ανταλλάσσει τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κορώνες Εσθονίας με ευρώ για απεριόριστα ποσά και για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Από την 1η Ιουλίου 2010, οι τιμές στα καταστήματα και σε άλλες επιχειρήσεις αναγράφονται ταυτόχρονα σε κορώνες Εσθονίας και σε ευρώ. Τηλεοπτικά σποτ, φυλλάδια, αφίσες και άλλο υλικό παρείχαν στο ευρύ κοινό πρακτικές πληροφορίες για τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ.

Ανταλλαγή τραπεζογραμματίων σε κορώνες Εσθονίας στις εθνικές κεντρικές τράπεζες

Μπορείτε να ανταλλάσσετε τραπεζογραμμάτια σε κορώνες Εσθονίας στα ακόλουθα μέρη:

Στην Eesti Pank

Η Eesti Pank θα ανταλλάσσει τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κορώνες Εσθονίας με ευρώ στην άρτια ισοτιμία για απεριόριστα ποσά και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται χωρίς χρέωση.

Σε άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (παρατίθενται παρακάτω) θα ανταλλάσσουν τραπεζογραμμάτια σε κορώνες Εσθονίας με ευρώ στην άρτια ισοτιμία από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011.

Το ποσό δεν θα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ανά άτομο/συναλλαγή κάθε ημέρα. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται χωρίς χρέωση.

Βασικές ημερομηνίες της μετάβασης
15 Σεπτεμβρίου 2010

Προεφοδιασμός με κέρματα

15 Σεπτεμβρίου 2010

Υποπροεφοδιασμός με κέρματα

15 Νοεμβρίου 2010

Προεφοδιασμός με τραπεζογραμμάτια

1 Δεκεμβρίου 2010

Υποπροεφοδιασμός με τραπεζογραμμάτια

1 Δεκεμβρίου 2010

Οι κορώνες ανταλλάσσονται με τραπεζογραμμάτια ευρώ στα πιστωτικά ιδρύματα χωρίς χρέωση

1 Ιανουαρίου 2011

Μετατροπή των λογαριασμών σε ευρώ

14 Ιανουαρίου 2011

Λήξη της περιόδου παράλληλης κυκλοφορίας

15 Ιανουαρίου 2011

Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ αποτελούν το μόνο νόμιμο χρήμα.

31 Δεκεμβρίου 2011

Τελευταία ημερομηνία ανταλλαγής κερμάτων σε κορώνες στις τράπεζες

31 Δεκεμβρίου 2011

Τελευταία ημερομηνία ανταλλαγής τραπεζογραμματίων σε κορώνες στις τράπεζες

Επ’ αόριστον

Τελευταία ημερομηνία ανταλλαγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε κορώνες στην Eesti Pank

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα