Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διαχείριση μετρητών

Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία

Η δυνατότητα εκ νέου θέσης σε κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ επιτρέπει στις τράπεζες και τους λοιπούς φορείς που διαχειρίζονται μετρητά να διαθέτουν το νόμισμα πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά από άποψη κόστους. Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των τραπεζογραμματίων, η ΕΚΤ εξέδωσε την απόφαση EΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/14 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011 και αντικατέστησε το “Πλαίσιο για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και τη διαλογή κατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά”. Τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΚΤ/2012/19 της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 για να περιληφθεί ο έλεγχος γνησιότητας και καταλληλότητας νέων σειρών τραπεζογραμματίων ευρώ και η εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία, καθώς και για να αποσαφηνιστούν κάποιες απαιτήσεις, και με την απόφαση ΕΚΤ/2019/39 της 5ης Δεκεμβρίου 2019 για να επιτραπεί η εκ νέου επεξεργασία τραπεζογραμματίων των οποίων η γνησιότητα δεν μπορεί να πιστοποιηθεί σαφώς και για να εισαχθεί μια νέα κατηγορία μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων. Περισσότερες πληροφορίες

Συσκευές εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων

Η ΕΚΤ δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με συσκευές εντοπισμού πλαστών τραπεζογραμματίων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο, παρέχοντας έτσι στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.
Περισσότερες πληροφορίες

Συνιστάται στους ιδιοκτήτες και τους χειριστές συσκευών εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων να μεριμνήσουν για την προσαρμογή των εν λόγω συσκευών στα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς ''Ευρώπη'' πολύ πριν από τις ημερομηνίες έκδοσης των τραπεζογραμματίων, σε συνεννόηση με τους προμηθευτές των συσκευών, όπου αυτό απαιτείται. Συνιστάται ακόμη στους πελάτες, όταν αυτοί προμηθεύονται συσκευές εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζογραμματίων, να ελέγχουν ότι οι συγκεκριμένες συσκευές μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν ώστε να επεξεργάζονται όλα τα τραπεζογραμμάτια της σειράς ''Ευρώπη''.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα