Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ

Ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλη τη ζώνη του ευρώ

Κάθε χώρα που χρησιμοποιεί το ευρώ ως επίσημο νόμισμά της μπορεί να εκδίδει δύο αναμνηστικά κέρματα τον χρόνο. Τα κέρματα αυτά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, τις ίδιες ιδιότητες και την ίδια κοινή όψη με τα κέρματα των 2 ευρώ που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Διαφέρουν μόνο ως προς το αναμνηστικό σχέδιο που απεικονίζεται στην εθνική τους όψη. Αναμνηστικά κέρματα εκδίδονται αποκλειστικά στην ονομαστική αξία των 2 ευρώ.

Τα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλη τη ζώνη του ευρώ, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιούνται –και πρέπει να γίνονται αποδεκτά– όπως κάθε άλλο κέρμα ευρώ.

Τα αναμνηστικά κέρματα εκδίδονται στην πλειονότητά τους για τον εορτασμό ιστορικών επετείων ή για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον σε σύγχρονα γεγονότα πολιτιστικής σημασίας. Για παράδειγμα, το πρώτο αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ εκδόθηκε από την Ελλάδα για τον εορτασμό των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Ενώ η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την έγκριση της μέγιστης ποσότητας κερμάτων που μπορεί να εκδίδει κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αναμνηστικών κερμάτων, ο σχεδιασμός και η έκδοσή τους εξακολουθούν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Κέρματα που εκδίδουν από κοινού όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ

Έχουν εκδοθεί από κοινού πέντε αναμνηστικά κέρματα:

  1. τον Μάρτιο του 2007 για τον εορτασμό της 50ής επετείου της Συνθήκης της Ρώμης,
  2. τον Ιανουάριο του 2009 για τον εορτασμό της 10ης επετείου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,
  3. τον Ιανουάριο του 2012 για τον εορτασμό της 10ης επετείου των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ,
  4. τον Αύγουστο του 2015 για τον εορτασμό της 30ής επετείου της σημαίας της ΕΕ,
  5. και τον Ιούλιο του 2022 για τον εορτασμό των 35 χρόνων του προγράμματος Erasmus.

Κατά κανόνα, κάθε χώρα μπορεί να εκδίδει κάθε χρόνο δύο μόνο αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να εκδώσει και τρίτο, υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση αυτή θα πραγματοποιηθεί από κοινού με όλες τις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ για τον εορτασμό γεγονότος ευρωπαϊκής σημασίας.

Τα κέρματα αυτά φέρουν το ίδιο σχέδιο στην εθνική τους όψη, ενώ το όνομα της χώρας έκδοσης και το εορταζόμενο γεγονός αναγράφονται στην αντίστοιχη εθνική γλώσσα.

Ενημέρωση των ιστοσελίδων για τα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα τραπεζογραμμάτια, υπεύθυνες για την έκδοση των κερμάτων ευρώ είναι οι εθνικές αρχές και όχι η ΕΚΤ.

Εάν μια χώρα επιθυμεί να εκδώσει αναμνηστικό κέρμα των 2 ευρώ, πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είναι απαραίτητο να ενημερώσει την ΕΚΤ. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C).

Η Επίσημη Εφημερίδα είναι η έγκυρη, διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, πηγή στην οποία στηρίζεται η ΕΚΤ όταν επικαιροποιεί τον δικτυακό τόπο της σχετικά με τα κέρματα ευρώ. Η διαδικασία ενημέρωσης, μετάφρασης σε 23 γλώσσες και δημοσίευσης απαιτεί κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Γι' αυτόν τον λόγο, ενδέχεται να μην δεν είναι πάντοτε πλήρως επικαιροποιημένες οι σχετικές ιστοσελίδες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα