Νομικό πλαίσιο

Περιεχόμενο

Το σύνολο των νομικών πράξεων του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ, όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κατά θεματική ενότητα και χρονολογική σειρά.

Πολύγλωσσο: είναι διαθέσιμο σε 22 γλώσσες. Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα στο πάνω μέρος της οθόνης.

Πλήρες περιεχόμενο: κάθε νομική πράξη παρουσιάζεται με τυχόν διορθωτικά, διατάξεις που έχουν καταργηθεί, συναφείς νομικές πράξεις της ΕΚΤ, συναφείς κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις και λοιπές συναφείς πληροφορίες, όπως δελτία Τύπου.

Νομοθεσία ΕΕ

Νομικό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (EN)