Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Νομικό πλαίσιο

Ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) λειτουργεί σύμφωνα με σαφώς καθορισμένους κανόνες που περιέχονται στο πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ. Οι στόχοι και τα καθήκοντα της ΕΚΤ ορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων της, η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει νομικές πράξεις και επίσης γνωμοδοτεί και δημοσιεύει τις γνώμες της σχετικά με προτεινόμενες νομοθετικές διατάξεις στο πλαίσιο του συμβουλευτικού ρόλου της.

Το νομικό πλαίσιο της ΕΚΤ στο EUR-Lex

Όλες οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες σε όλες τις σχετικές επίσημες γλώσσες της ΕΕ στο EUR-Lex, τη διαδικτυακή πύλη που παρέχει επίσημη πρόσβαση στα νομικά έγγραφα της ΕΕ.

Η ενότητα της ΕΚΤ στο EUR-Lex

Τι μπορεί να βρει κανείς στην ενότητα της ΕΚΤ στο EUR-Lex

Όλες οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex. Σε αυτές συγκαταλέγονται όλες οι νομικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ καθώς και οι πράξεις που δημοσιεύονταν πρωτύτερα μόνο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, όπως:

 • Κανονισμοί
 • Αποφάσεις
 • Κατευθυντήριες γραμμές
 • Συστάσεις
 • Γνώμες και επιστολές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο που σχετίζονται με τον συμβουλευτικό ρόλο της ΕΚΤ
 • Μνημόνια συνεννόησης
 • Συμφωνίες

Οι διαθέσιμες νομικές πράξεις περιλαμβάνουν και τροποποιήσεις, διορθωτικά και ενοποιημένες εκδόσεις. Εκτός από τις νομικές πράξεις, διατίθεται επίσης το σύνολο της νομολογίας που αφορά την ΕΚΤ.

Πώς να κάνετε αναζήτηση στο EUR-Lex

Στην ενότητα της ΕΚΤ στο EUR-Lex μπορείτε να αναζητήσετε νομικές πράξεις της ΕΚΤ κατά θέμα:

 • Νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ
 • Θεσμικές διατάξεις της ΕΚΤ
 • Νομισματική πολιτική και πράξεις νομισματικής πολιτικής
 • Συστήματα πληρωμών και διακανονισμού
 • Τραπεζογραμμάτια και κέρματα, μέσα πληρωμής και νομισματικά θέματα
 • Συνάλλαγμα και συναλλαγματικά διαθέσιμα
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Σταθερότητα χρηματοπιστωτικών αγορών
 • Τραπεζική εποπτεία

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές αναζήτησης νομικών πράξεων ή δικαστικών υποθέσεων με βάση λέξη-κλειδί, αριθμό εγγράφου, έτος ή άλλα κριτήρια.

Στο παράθυρο υποδοχής εμφανίζονται οι πιο πρόσφατα δημοσιευμένες νομικές πράξεις. Μπορείτε ακόμη να βρείτε πλήρη κατάλογο των νομικών πράξεων κατά ημερομηνία.

Για στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό νομικών πράξεων της ΕΚΤ και εύκολη πρόσβαση σε συλλογές εγγράφων κατά είδος πράξης, θέμα ή χρονολογία, μπορείτε να πλοηγηθείτε μέσω διαδραστικών ενημερωτικών γραφημάτων.

Καταχωρίσεις στο EUR-Lex

Οι καταχωρίσεις στο EUR-Lex παρέχουν συνδέσεις προς τις διαφορετικές γλωσσικές εκδόσεις που διατίθενται σε μορφή HTML και PDF και την πράξη όπως έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς όλες τις διαθέσιμες ενοποιημένες εκδόσεις. Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση του κειμένου έως και σε τρεις γλώσσες ταυτόχρονα.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για τη χρήση του EUR-Lex

Αυτές οι απαντήσεις περιλαμβάνουν πιο αναλυτικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να πλοηγηθείτε στην ενότητα της ΕΚΤ στο EUR-Lex.

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Άλλα νομικά κείμενα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα