Νομικό πλαίσιο

Περιεχόμενο

Το σύνολο των νομικών πράξεων του ΕΣΚΤ/της ΕΚΤ, όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κατά θεματική ενότητα και χρονολογική σειρά.

Πολύγλωσσο: είναι διαθέσιμο σε 22 γλώσσες. Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα στο πάνω μέρος της οθόνης.

Πλήρες περιεχόμενο: κάθε νομική πράξη παρουσιάζεται με τυχόν διορθωτικά, διατάξεις που έχουν καταργηθεί, συναφείς νομικές πράξεις της ΕΚΤ, συναφείς κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις και λοιπές συναφείς πληροφορίες, όπως δελτία Τύπου.