Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημοσιοποιήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σχετικών με το κλίμα

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προϋποθέτει αρχικά τη διάθεση αξιόπιστων στοιχείων. Μόνον τότε μπορούμε να επιμετρήσουμε με ακρίβεια τον αντίκτυπό μας στο κλίμα και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Σε αυτή τη βάση μπορούμε να λάβουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα.

Τι είδους πληροφορίες δημοσιοποιούμε;

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούμε παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για το αποτύπωμα άνθρακα και τους κλιματικούς κινδύνους των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, από κοινού γνωστές ως Ευρωσύστημα. Μεγαλύτερη διαφάνεια σημαίνει ότι μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τις επιπτώσεις των χαρτοφυλακίων μας στο κλίμα, να λαμβάνουμε πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με την επίτευξη των κλιματικών μας στόχων και να βοηθάμε και άλλους φορείς να κατανοούν καλύτερα τους κλιματικούς κινδύνους και τις επιπτώσεις στο κλίμα. Το 2023 η ΕΚΤ και άλλες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος άρχισαν να δημοσιεύουν από κοινού χρηματοοικονομικά στοιχεία σχετικά με το κλίμα. Αυτά τα στοιχεία επικαιροποιούνται ετησίως.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα στοιχεία θα αντανακλούν τις προσπάθειες που καταβάλλουμε να απεξαρτήσουμε τα χαρτοφυλάκιά μας από τον άνθρακα ακολουθώντας μια πορεία που στηρίζει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Επίσης, θα μας βοηθήσουν να παρακολουθούμε την πρόοδό μας και να προσαρμόζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε στο μέλλον, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Τι καλύπτουν τα στοιχεία που δημοσιοποιούμε;

Η ΕΚΤ δημοσιεύει στοιχεία για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος για σκοπούς νομισματικής πολιτικής και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ. Επιπλέον, όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος δημοσιεύουν στοιχεία για τα χαρτοφυλάκια που διακρατούν για σκοπούς πέραν της νομισματικής πολιτικής, τα οποία διαχειρίζεται η καθεμία με δική της ευθύνη.

Μία εναρμονισμένη προσέγγιση στη ζώνη του ευρώ

Όλα τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται καταρτίζονται σύμφωνα με το κοινό ελάχιστο πλαίσιο δημοσιοποίησης βάσει των συστάσεων της ειδικής ομάδας για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με το κλίμα (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) και της συνεργασίας για τα οικονομικά στοιχεία λογιστικής καταγραφής άνθρακα (Partnership for Carbon Accounting Financials).

Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος των στοιχείων που δημοσιοποιεί το Ευρωσύστημα

Επισκόπηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων σχετικών με το κλίμα που δημοσιοποιεί το Ευρωσύστημα

Ζώνη του ευρώ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αυστρία

Oesterreichische Nationalbank

Βέλγιο

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Κροατία

Hrvatska narodna banka

Κύπρος

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Εσθονία

Eesti Pank

Φινλανδία

Suomen Pankki - Finlands Bank

Γαλλία

Banque de France

Γερμανία

Deutsche Bundesbank

Ελλάδα

Τράπεζα της Ελλάδος

Ιρλανδία

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Ιταλία

Banca d'Italia

Λετονία

Latvijas Banka

Λιθουανία

Lietuvos bankas

Λουξεμβούργο

Banque centrale du Luxembourg

Μάλτα

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Κάτω Χώρες

De Nederlandsche Bank

Πορτογαλία

Banco de Portugal

Σλοβακία

Národná banka Slovenska

Σλοβενία

Banka Slovenije

Ισπανία

Banco de España

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα