Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Zveřejňování finančních informací souvisejících se změnou klimatu

K řešení změny klimatu potřebujeme mít spolehlivé údaje. Teprve poté můžeme přesně změřit svůj dopad na klima a pochopit rizika, kterým čelíme. Tak získáme základ, který nám umožní podnikat smysluplné a účinné kroky.

Jaké informace zveřejňujeme?

Zveřejňujeme podrobné informace o uhlíkové stopě a klimatických rizicích finančních aktiv v držení Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank eurozóny, které společně tvoří Eurosystém. Díky zvýšené transparentnosti můžeme lépe pochopit dopad našich portfolií na klima, přijímat informovanější rozhodnutí o tom, jak dosáhnout našich cílů v oblasti klimatu, a pomáhat ostatním lépe porozumět rizikům a dopadům spojeným s klimatickou změnou. Počínaje rokem 2023 bude ECB a centrální banky Eurosystému zveřejňovat finanční informace související se změnou klimatu jednou ročně.

Tyto informace budou postupem času odrážet naši snahu o dekarbonizaci portfolií v souladu s cíli Pařížské dohody, pomohou nám sledovat dosavadní pokrok a budeme z nich moci vycházet při případných budoucích úpravách našich opatření.

Čeho se zveřejňované informace týkají?

ECB zveřejňuje informace o finančních aktivech v portfoliích, která centrální banky Eurosystému drží pro účely měnové politiky. Všechny centrální banky Eurosystému kromě toho zveřejňují informace o svých portfoliích nevztahujících se k měnové politice, která spravují v rámci vlastních pravomocí.

Jeden harmonizovaný přístup v eurozóně

Všechna zveřejnění informací se připravují v souladu se společným minimálním rámcem zveřejňování informací Eurosystému, který vychází z doporučení pracovní skupiny pro zpřístupňování finančních informací souvisejících s klimatem a partnerství Partnership for Carbon Accounting Financials.

Níže je uveden seznam zveřejněných informací Eurosystému.

Přehled zveřejňovaných klimatických finančních informací Eurosystému (2022)

Eurozóna

Evropská centrální banka

Rakousko

Oesterreichische Nationalbank

Belgie

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Chorvatsko

Hrvatska narodna banka

Kypr

Central Bank of Cyprus

Estonsko

Eesti Pank

Finsko

Suomen Pankki – Finlands Bank

Francie

Banque de France

Německo

Deutsche Bundesbank

Řecko

Bank of Greece

Irsko

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Itálie

Banca d’Italia

Litva

Lietuvos bankas

Lotyšsko

Latvijas Banka

Lucembursko

Banque centrale du Luxembourg

Malta

Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

Nizozemsko

De Nederlandsche bank

Portugalsko

Banco de Portugal

Slovensko

Národná banka Slovenska

Slovinsko

Banka Slovenije

Španělsko

Banco de España

VIZ TAKÉ

Více informací k souvisejícímu obsahu

Všechny stránky v této části