Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Mezinárodní spolupráce centrálních bank

Mezinárodní spolupráce ECB s centrálními bankami odráží roli ECB jako velké centrální banky v rámci globální ekonomiky a finančního systému a jako orgánu EU. Spolupráce se zaměřuje na: 

Centrální banky rozvíjejících se tržních ekonomik, které jsou členy G20

Hlavním cílem této spolupráce je zvýšit vzájemné povědomí a porozumění ohledně politik ECB a partnerských centrálních bank, jakož i ohledně motivace a analýz, z nichž vycházejí. Spolupráce tak reaguje na rostoucí význam rozvíjejících se tržních ekonomik, které jsou členy G20, v rámci globální ekonomiky a finančního systému.

ECB proto s těmito partnery pravidelně spolupracuje, často na základě dohod o spolupráci, např. s centrálními bankami Číny (2008), Turecka (2012), Indie (2015) a Brazílie (2016).

Globální a regionální instituce

Spolupráce s globálními a regionálními institucemi zapojenými do mezinárodní spolupráce pomáhá šířit sdělení ECB v oblasti jejích politik i její technickou odbornost napříč různými oblastmi světa.

ECB udržuje strukturované vztahy s dalšími hlavními poskytovateli v oblasti spolupráce centrálních bank, a to jak na globální úrovni – s Bankou pro mezinárodní platby (BIS) a Mezinárodním měnovým fondem (MMF), tak s regionálními strukturami, jako je Arabský měnový fond (AMF), Asociace afrických centrálních bank (AACB), Centrum pro měnověpolitická studia Latinské Ameriky (CEMLA), Centrum centrálních bank jihovýchodní Asie pro výzkum a vzdělávání (SEACEN) a Měnověpolitická rada Perského zálivu (GMC).

Centrální banky kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí

ECB podporuje budování institucí a vytváření osvědčených postupů v centrálních bankách zemí s perspektivou vstupu do EU. Pomáhá těmto institucím s jejich přípravami na vstup do ESCB (ten je povinný, jakmile se jejich země stanou členskými státy EU).

Mezinárodní spolupráce centrálních bank je důležitým nástrojem pro posilování institucionální výkonnosti centrálních bank s cílem zajistit soulad se standardy EU a mezinárodními standardy pro centrální bankovnictví.

ECB navíc reaguje na ad hoc požadavky na technickou spolupráci vznášené centrálními bankami po celém světě.

Mezinárodní spolupráce centrálních bank zahrnuje výměnu odborných znalostí, sdílení osvědčených postupů a budování kapacit. Patří sem široká škála činností, jako jsou workshopy a semináře, vysílání pracovníků, návštěvy odborníků a vzdělávací programy.

Cílem této spolupráce je posilovat vztahy s centrálními bankami mimo EU, podporovat zdravé postupy v oblasti centrálního bankovnictví a přispívat tak k celosvětové cenové i finanční stabilitě. Mezinárodní spolupráce centrálních bank rovněž pomáhá ECB vysvětlovat její politiku v mezinárodním kontextu.

Aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce koordinuje v rámci ESCB pracovní skupina pro spolupráci centrálních bank. V ní jsou zastoupeni odborníci z ECB i národních centrálních bank a skupina pracuje pod záštitou Výboru pro mezinárodní vztahy ESCB.

Pracovní skupina zveřejnila v prosinci 2017 dokument o osvědčených postupech, ve kterém jsou uvedeny důvody pro mezinárodní spolupráci centrálních bank a zásady, kterými se řídí, a dále příklady forem, kterých tato spolupráce nabývá.

  • Mezinárodní spolupráce centrálních bank: Osvědčené postupy ESCB

V únoru 2020 pracovní skupina dále představila své přístupy k hodnocení činností v oblasti mezinárodní spolupráce. Toto podrobnější představení je výsledkem jednání v rámci celého ESCB mezi pracovníky, kteří se těchto činností účastní.

  • Přístupy k hodnocení činností Evropského systému centrálních bank (ESCB) v oblasti mezinárodní spolupráce

Všechny stránky v této části