Menu

Lotyšsko (od 1. ledna 2014)

Lotyšsko vstoupilo do eurozóny 1. ledna 2014, kdy euro nahradilo lats v pevně stanoveném kurzu 1 € = 0,702804 LVL. Po dobu dvou týdnů, kdy byly v oběhu obě měny, přestal být lats 15. ledna 2014 zákonným platidlem.

Výměna lotyšského latsu

Latvijas Banka

Lats lze bezplatně vyměnit na 302 poštovních pobočkách v Lotyšsku za pevně stanovený kurz do 31. března 2014. V bankách to bude možné do 30. června 2014.

Latvijas Banka provádí výměnu bankovek a mincí latsu za pevně stanový kurz v neomezeném objemu po neomezeně dlouhou dobu. Tato služba bude poskytována bezplatně.

Ostatní národní centrální banky (NCB) zemí eurozóny budou lats bezplatně vyměňovat od 1. ledna do 28. února 2014. Maximální částka za jeden den na jednu osobu/v rámci jedné transakce je 1 000 €.

Přehled klíčových dat přechodu na euro

9. července 2013
Rada EU schvaluje vstup Lotyšska do eurozóny.
10. července 2013
Evropská centrální banka a národní centrální banky zemí eurozóny zahajují přepravu eurobankovek do lotyšské centrální banky Latvijas Banka.
31. července 2013
Je zahájena ražba lotyšských euromincí.
1. října 2013
Ceny jsou v Lotyšsku vyjádřeny v latsu a euru do 31. prosince 2013. Je zahájena kampaň „Fair euro introducer“.
1. listopadu 2013
Začíná převoz eurobankovek a mincí z Latvijas Banka do komerčních bank.
10. prosince 2013
Začíná rozvoz eurobankovek a mincí z komerčních bank do podniků, k obchodníkům a provozovatelům bankomatů.
10. prosince 2013
Počáteční sady euromincí obsahující každá osm nominálních hodnot jsou v prodeji u komerčních bank.
1. ledna 2014
Eurobankovky a mince jsou uvedeny do oběhu a bankovní účty jsou převedeny na euro.
1. ledna 2014
Lats i euro obíhají po dobu dvou týdnů souběžně a lze je používat k platbám – cílem je zajistit hladký přechod na novou měnu.
15. ledna 2014
Eurobankovky a mince se stávají jediným zákonným platidlem.
31. března 2014
Nejzazší termín pro výměnu bankovek a mincí latsu na poštách.
30. června 2014
Nejzazší termín pro výměnu bankovek a mincí latsu u komerčních bank.
Bez časového omezení
Možnost výměny bankovek a mincí latsu v Latvijas Banka po neomezenou dobu.

Informační kampaň o přechodu na euro

Evropská centrální banka (ECB) a Latvijas Banka připravily informační kampaň pro Lotyšsko. Její součástí jsou:

  • výroba a distribuce publikací o eurobankovkách a mincích a přechodu na hotovostní euro,
  • dvě krátké videonahrávky v angličtině, lotyšštině a ruštině o přechodu na hotovostní euro a o tom, jak zkontrolovat pravost eurobankovek a mincí,
  • výstava o euru v divadle Dailes v Rize (Brīvības iela 75, LV-1001, Rīga) od 25. října do 13. prosince 2013,
  • konference o euru pořádaná 12. září 2013, která bude přenášena živě na internetových stránkách www.ecb.europa.euhttp://www.nove-eurobankovky-cs.eu/. Další podrobnosti jsou k dispozici v programu

Spojme své síly: program partnerství

V rámci programu partnerství jsou poskytovány informační materiály podnikům a dalším organizacím, které mají zájem dále předávat informace o eurobankovkách a mincích v Lotyšsku.

Latvijas Banka (lotyšská centrální banka) a Evropská centrální banka vás tímto zvou, abyste se k této iniciativě šíření informací o euru připojili. Jako jeden z partnerů budete mít přístup k informacím o euru, které budete moci předávat svým zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Bude tak zajištěno, aby všechny zúčastněné strany měly včas přesné informace ze spolehlivého zdroje.