Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výzkum a vývoj bankovek

Stejně jako všechny ostatní centrální banky Eurosystému má také Evropská centrální banka povinnost zajišťovat, aby byly eurobankovky důvěryhodné a měly silné ochranné prvky. Abychom zajistili, že eurobankovky zůstanou přístupné všem skupinám obyvatel, vyvíjíme inovativní ochranné prvky, které může snadno rozpoznat a jimž může důvěřovat každý. S cílem zachovat si náskok před padělateli neustále pracujeme na zlepšování těchto ochranných prvků a vývoji nových pro budoucí bankovky. Dále usilujeme o technologicky udržitelná řešení, která mohou pomoci snížit ekologickou stopu našich eurobankovek a postupů.

Právě proto koordinujeme a financujeme celou řadu výzkumných a vývojových projektů.

Oblasti výzkumu

Mezi výzkumnými projekty, které financujeme, jsou krátkodobé analýzy a studie proveditelnosti, ale také dlouhodobější rozvojové projekty, a dokonce i zkoušky průmyslového tisku nových ochranných prvků.

Níže jsou uvedeny některé oblasti, které chceme podporovat a jež jsou užitečné při naší práci.

  • Ochranné prvky bankovek
  • Technologie výroby a zpracování bankovek
  • Technologie zlepšující ekologickou stopu hotovostního cyklu
  • Vědecké poznatky v oblasti vnímání a poznávání

Kdo se může o financování ucházet?

ECB vyzývá obchodní firmy, výzkumné ústavy a další odborné subjekty, které jsou v technologických oblastech našeho zájmu způsobilé, aby předložily projektové návrhy. Žádosti mohou podávat také subjekty mimo EU.

Jak se na nás s návrhem projektu obrátit

Pokud máte produkt nebo koncepci, o níž se domníváte, že může ECB zajímat z hlediska jejího uplatnění pro eurobankovky, vyplňte prosím následující formulář v angličtině a zašlete jej na adresu BN-Development@ecb.europa.eu. Vyplněný formulář nesmí být delší než tři stránky formátu A4.

V zájmu ochrany své komunikace s námi můžete také použít šifrování PGP, stáhnete-li si veřejný klíč pro podání projektu. Usilujeme o to, abychom vám po podání projektu odpověděli během jednoho měsíce.

Pokud nás váš projekt zaujme, připravíme dohodu o mlčenlivosti a požádáme vás, abyste ji podepsali. Bude tak zajištěna důvěrnost před tím, než budeme sdílet další podrobnosti. Poté vám zašleme další pokyny a šablony pro formální podání vašeho návrhu. Je tomu tak u všech projektů, které ECB financuje.

Příklady předchozích projektu

Všechny stránky v této části