Menu
Některé z informací zveřejněných na této stránce jsou neúplné nebo nepřesné. V současnosti je upravujeme a správné znění v blízké době zveřejníme.

Výzkum a vývoj bankovek – možnosti spolupráce s ECB

Zajišťování ochrany eurobankovek

ECB je podobně jako všechny centrální banky povinna chránit důvěryhodnost svých bankovek. Eurobankovky tak musí být opatřeny účinnými ochrannými prvky, které jsou pro veřejnost snadno rozpoznatelné. Kromě toho musí být ECB technologicky stále o krok napřed před padělateli a průběžně zlepšovat ochranné prvky, aby se mohly použít na současných i budoucích bankovkách. ECB proto řídí, koordinuje a financuje velké množství výzkumných projektů, které se realizují ve veřejném i soukromém sektoru.

Oblasti financovaného výzkumu

ECB podporuje výzkum a vývoj a využívá jeho výsledků v následujících oblastech:

  • ochranné prvky, které je možné využít u bankovek,
  • technologie výroby bankovek,
  • technologie zpracování bankovek a nakládání s nimi.

Financované projekty mohou zahrnovat nejrůznější technologie a mohou mít různé trvání a odlišný objem rozpočtu. Může se jednat o analýzy trhu a krátkodobé studie proveditelnosti či o dlouhodobější vývojové projekty a průmyslové tiskové zkoušky nových ochranných prvků bankovek.

Kdo se může ucházet o financování?

ECB dává možnost obchodním společnostem, výzkumným střediskům a dalším odborníkům pracujícím v technologických oblastech, které spadají do sféry zájmu ECB, aby předložili návrhy projektů. Sídlo v EU není podmínkou.

Kontaktní údaje v souvislosti s návrhy projektů v oblasti výzkumu a vývoje

Pokud máte výrobek či návrh, o němž se domníváte, že by mohl být pro ECB zajímavý z hlediska použití na eurobankovkách, zašlete prosím krátký popis svého projektu (maximálně tři strany formátu A4) v angličtině (našem pracovním jazyce) na adresu BN-Development@ecb.europa.eu. Odpověď od nás obdržíte obvykle do jednoho měsíce.

Pokud shledá ECB váš návrh zajímavým, uzavřeme s vámi z důvodu zajištění důvěrnosti dohodu o mlčenlivosti a zašleme vám žádost o další specifické údaje. Ty musí být poskytnuty v souladu se standardním vzorem pro předkládání návrhů a obecnými zásadami, které se používají u všech projektů financovaných ECB.

Pro zajištění bezpečné komunikace používá ECB šifrování PGP. Stáhněte si prosím veřejný klíč pro předložení projektu.