Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výzkum a vývoj v oblasti bankovek – příležitosti ke spolupráci s ECB

Nepřetržitá ochrana bankovek

ECB, podobně jako všechny centrální banky, má za úkol zabezpečovat ochranu svých bankovek. Proto musí být eurobankovky opatřeny účinnými ochrannými prvky, které veřejnost snadno rozpozná. ECB musí mít také technologický náskok před padělateli – tyto ochranné prvky u stávajících i budoucích eurobankovek neustále zdokonaluje. ECB proto řídí, koordinuje a financuje široké spektrum výzkumných projektů v soukromém i veřejném sektoru.

Oblasti financovaného výzkumu

ECB se snaží podporovat výzkum a vývoj a využívat výhod z nich plynoucích v těchto oblastech:

  • ochranné prvky použitelné pro bankovky
  • technologie výroby bankovek
  • technologie zpracování bankovek

Financované výzkumné projekty se mohou týkat široké škály technologií a mít různou dobu trvání a rozličný objem rozpočtu. Může se jednat o projekty počínaje analýzami trhu a krátkodobými studiemi proveditelnosti až po dlouhodobější vývojové projekty a zkoušky průmyslového tisku nových ochranných prvků bankovek.

Kdo se může o financování ucházet?

ECB vyzývá obchodní firmy, výzkumné ústavy a další odborné subjekty, které jsou v zájmových technologických oblastech způsobilé, aby předložily projektové návrhy. Sídlo v EU není podmínkou.

Jak se na nás obrátit s návrhem výzkumného a vývojového projektu?

Pokud máte produkt nebo koncepci, o níž se domníváte, že může ECB zajímat z hlediska jejího uplatnění pro eurobankovky, zašlete nám stručný popis (max. tři stránky A4) svého projektového návrhu v angličtině na tomto formuláři na adresu BN-Development@ecb.europa.eu. V zájmu ochrany komunikace můžete použít také naše kódování PGP. Pro podání návrhu si prosím stáhněte veřejný klíč. Odpověď obdržíte zpravila do jednoho měsíce.

Pokud váš návrh ECB zaujme, uzavřeme v zájmu důvěrnosti informací dohodu o zachování mlčenlivosti a požádáme vás o další informace. Ty je třeba podat za použití standardní šablony při dodržení obecných zásad, jako v případě všech projektů, které ECB financuje.

Všechny stránky v této části