Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Digitální euro a ochrana osobních údajů

Digitální euro by splňovalo nejpřísnější normy ochrany osobních údajů a inkluze zajišťující bezpečnost uživatelských údajů a práv v digitálním věku

Digitální euro: ochrana osobních údajů v samotné koncepci

V zájmu ochrany osobních údajů navrhujeme digitální euro tak, aby mezi dostupnými možnostmi elektronických plateb nabízelo tu nejvyšší míru ochrany.

Zajištění ochrany osobních údajů spotřebitelů je od samého začátku projektu digitálního eura ústředním motivem. To vyžaduje technologické inovace, silný právní rámec a důsledné postupy v oblasti compliance. 

Platby v digitálních eurech: byly by moje údaje v bezpečí?

Offline digitální euro: úroveň ochrany osobních údajů jako u hotovosti

Údaje o vašich offline platbách v digitálních eurech by byly známy pouze vám a příjemci. Tato offline funkcionalita by kombinovala pohodlí digitálních plateb s úrovní ochrany osobních údajů jako u hotovosti a bez potřeby internetového připojení.

Nezjišťovali bychom vaši totožnost ani nesledovali vaše platby

I při placení online bychom zajistili, že vaše finanční transakce zůstanou pouze vaší soukromou záležitostí. Eurosystém by nebyl schopen vás s vašimi platbami přímo spojovat. Digitální euro by bylo veřejným statkem. A vaše údaje bychom nikdy nepoužili pro komerční účely.

Kdo by měl k vašim údajům přístup?

Podobně jako u jiných platebních prostředků by prostředníci jako třeba vaše banka měli přístup pouze k těm osobním údajům, které jsou nezbytné k dodržování právních předpisů EU, například předpisů v oblasti praní peněz a financování terorismu. K využití vašich údajů pro komerční účely by potřebovali váš výslovný souhlas.

Jak bychom zajistili ochranu osobních údajů uživatelů digitálního eura?

Nejmodernější opatření k ochraně osobních údajů

Nám dostupné údaje by byly pseudoanonymizovány. To znamená, že bychom neviděli jakékoli osobní údaje, které by určily vaši totožnost. Vaše banka by měla přístup k minimu informací potřebných k dodržování právních předpisů EU. K ochraně osobních údajů jsme povinni používat nejmodernější technologie. Současně budeme nadále vyhodnocovat nová opatření, která by byla proveditelná a účinná.

Přísná pravidla a dohled

Podléhali bychom dohledu nezávislých orgánů pro ochranu osobních údajů, abychom v této oblasti dodrželi právní předpisy EU. Tato pravidla ochrany osobních údajů a bezpečnosti jsou nejspolehlivější na světě. 

Legislativní rámec

Digitální euro není jen iniciativa Eurosystému. Je to společný evropský projekt. Bude se řídit předpisy EU nastavenými tak, aby zajistily rovnováhu mezi ochranou osobních údajů a bezpečností. Tento přístup bude zachovávat silné mechanismy ochrany před nezákonnými aktivitami a současně zajistí ochranu osobních údajů.  

VIZ TAKÉ

Materiály o digitálním euru

Vše, co potřebujete vědět o digitálním euru

Přehled o digitálním euru

Všechny stránky v této části