Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Úkoly Eurosystému

Statutárním úkolem Eurosystému je podporovat hladké fungování platebních a vypořádacích systémů (viz čl. 127 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 3 a 22 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky).

Eurosystém svůj úkol plní pomocí následujících prostředků.

  • Poskytuje platební mechanismy a mechanismy pro vypořádání obchodů s cennými papíry, k nimž patří systém pro platby vysokých hodnot v eurech (TARGET2) a také mechanismus umožňující přeshraniční využívání zajištění (CCBM). Eurosystém kromě toho připravuje celoevropskou službu (T2S), která umožní centrálním depozitářům cenných papírů vypořádat obchody s cennými papíry za použití peněz centrální banky.
  • Zavádí dohledovou politiku a příslušné standardy pro systémy plateb vysokých hodnot, platební systémy a nástroje pro retailové platby, zúčtovací systémy, systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a některé třetí strany poskytující služby. Nad těmito infrastrukturami provádí také dohledovou činnost, přičemž hodnotí, jak dodržují stanovené politiky a standardy, a v případě potřeby dává podněty ke změnám.
  • Stanovuje požadavky na kontinuitu provozu pro tržní infrastruktury a koordinuje implementaci.
  • Monitoruje a v případě potřeby zaujímá stanovisko k vývoji na trzích a k právním iniciativám, které se týkají dohledu nad infrastrukturami a opatření pro platby, zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry.
  • Působí jako katalyzátor změn, který zvyšuje účinnost platebních systémů a v oblasti retailových plateb podporuje přechod na nástroje Jednotné oblasti pro platby v eurech. Eurosystém se rovněž snaží o vytvoření efektivního trhu s cennými papíry tím, že prosazuje harmonizaci tržních standardů a usiluje o odstraňování překážek integrace.

Všechny stránky v této části