Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
A legaktuálisabb információk az oldal angol nyelvi változatán találhatók meg.

Az eurorendszer feladatai

Az eurorendszer alapokmányban rögzített feladata, hogy a fizetési és elszámolási rendszerek zökkenőmentes működését elősegítse (lásd az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127 cikkének (2) bekezdését és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 3. és 22. cikkét).

Feladatai a következőek:

  • Biztosítja a pénzforgalmi és értékpapír-műveletek teljesítéséhez szükséges feltételeket, továbbá nagy összegű, euroalapú fizetések lebonyolítására alkalmas rendszert (TARGET2) és határon átnyúló fedezetnyújtási mechanizmust (CCBM) üzemeltet. Az eurorendszer emellett egész Európát átfogó rendszer (T2É) létrehozásán munkálkodik, ami lehetővé teszi majd a központi értéktárak számára, hogy jegybankpénzben értékpapír-tranzakciókat számoljanak el.
  • Az eurorendszer alakítja ki továbbá a nagy és kis összegű fizetéseket lebonyolító rendszerekre, a fizetési instrumentumokra, az elszámolási rendszerekre, az értékpapír-elszámolási rendszerekre és egyes harmadik fél szolgáltatókra vonatkozó felvigyázási alapelveket és követelményeket. Ezen rendszerek infrastruktúrájának felvigyázójaként értékeli, hogy megfelelnek-e az irányelveknek és a szabályoknak, és szükség esetén átalakítást kezdeményez.
  • A piaci infrastruktúrák számára üzletmenet-folytonossági követelményeket állít fel, és ezek betartását is koordinálja.
  • Nyomon kíséri, ellenőrzi a piaci folyamatokat és azokat a jogi kezdeményezéseket, amelyek a fizetési forgalomhoz, elszámoláshoz és értékpapír-elszámoláshoz kapcsolódó infrastruktúrákra és rendszerekre vonatkoznak, és szükség esetén állást foglal ezekkel kapcsolatban.
  • A változás katalizátorának szerepét tölti be, elősegítve a fizetési rendszerek hatékonyságát, valamint a kis összegű fizetési forgalom terén az Egységes Euro Fizetési Övezetbe való áttérést. A piaci szabályok összehangolása és az integráció útjában álló akadályok elmozdítása révén pedig az értékpapírpiac hatékonyságát is erősíti.

Ebben a szekcióban található oldalak