Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Átláthatóság

Meghatározás

Az átláthatóság azt jelenti, hogy a központi bank a nyilvánosság és a piacok számára a stratégiájával, értékeléseivel és politikai határozataival, valamint eljárásaival kapcsolatos minden lényeges információt nyitott, átlátható módon és megfelelő időben biztosít.

Napjainkban a legtöbb központi bank, köztük az EKB is, kulcsfontosságúnak tartja ezt az alapelvet. Ez különösen érvényes a központi bankok monetáris politikai rendszereire. Az EKB elsődleges fontosságot tulajdonít a nyilvánossággal folytatott hatékony kommunikációnak.

Az EKB monetáris politikájának átláthatósága

Az EKB monetáris politikája az átláthatóság révén válik érthetőbbé a nyilvánosság számára: ez teszi hitelesebbé és hatékonyabbá. Az átláthatóság azt jelenti, hogy az EKB világossá teszi, hogyan értelmezi törvényszabta feladatait , és egyértelműen megfogalmazza monetáris politikai célkitűzései.

Hitelesség

Az EKB azáltal törekszik a hitelességre, hogy világosan megfogalmazza feladatait és azok végrehajtásának módját. Ha az EKB-ról az a kép alakul ki, hogy képes és hajlandó megvalósítani politikai küldetését, akkor az árvárakozások is stabilabban rögzíthetők. Különösen hasznos, ha a központi bankok rendszeresen tájékoztatják a nyilvánosságot a gazdasági helyzetre vonatkozó értékelésükről. Az is célravezető, ha nyíltan és reálisan közlik, mi mindenre képes a monetáris politika, és ami még fontosabb, hogy mire nem.

Belső fegyelem

Az átláthatóság iránti erős elkötelezettség fegyelmet követel a döntéshozóktól. Ez a biztosíték arra, hogy monetáris politikai döntéseikben és indoklásaikban következetesek maradnak az idő során. A monetáris politikai intézkedések nyilvános vizsgálatának lehetővé tétele arra ösztönzi a döntéshozó szerveket, hogy a lehető legtökéletesebben tegyenek eleget megbízatásuknak.

Kiszámíthatóság

Az EKB közzéteszi monetáris politikai stratégiáját és tájékoztatást ad a gazdasági folyamatokra vonatkozó rendszeres értékeléséről. Ezáltal érthetőbbé válik a piacok számára, milyen rendszer szerint reagál a monetáris politika a különböző gazdasági folyamatokra és sokkhatásokra. A piacok így jobban ki tudják számítani a monetáris politikai lépéseket, aminek köszönhetően hatékonyabban és pontosabban alakítják ki várakozásaikat.

Ha a piaci szereplők nagyjából meg tudják jósolni a monetáris politikai válaszokat, lehetővé válik, hogy a monetáris politikai változások rövid idő alatt megjelenhessenek a pénzügyi változókban. Ez pedig lerövidítheti a monetáris politika beruházási és fogyasztási döntésekbe való áttevődésének folyamatát. Ezáltal felgyorsulhat a szükséges gazdasági alkalmazkodás, és javulhat a monetáris politika hatékonysága.

Ebben a szekcióban található oldalak