Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Avoimuus

Määritelmä

Avoimuudella tarkoitetaan, että keskuspankki antaa suurelle yleisölle ja markkinoille kaiken asiankuuluvan tiedon strategiastaan, tekemistään arvioista, poliittisista päätöksistään ja menettelyistään avoimesti, selkeästi ja nopeasti.

Nykyisin useimmat keskuspankit, EKP mukaan lukien, pitävät avoimuutta välttämättömänä varsinkin rahapolitiikan päätöksenteossa. EKP painottaa erityisesti tehokasta viestintää suuren yleisön kanssa.

EKP:n rahapolitiikan avoimuus

Avoimuus auttaa suurta yleisöä ymmärtämään EKP:n rahapolitiikkaa. Tämä lisää rahapolitiikan uskottavuutta ja tehokkuutta. Avoimuus merkitsee, että EKP selittää, miten se tulkitsee tehtäväänsä, ja kertoo avoimesti rahapolitiikkansa tavoitteista.

Uskottavuus

EKP vahvistaa uskottavuuttaan viestimällä selkeästi tehtävistään ja niiden toteuttamisesta. Kun EKP:n uskotaan pystyvän saavuttamaan tavoitteensa, yleisön hintaodotuksilla on hyvä kiinnekohta. Säännöllinen viestintä talouden tilaa koskevista arvioista on erityisen hyödyllistä. Keskuspankkien on myös hyvä olla julkisuudessakin realistisia sen suhteen, mitä rahapolitiikalla voidaan saavuttaa ja – mikä vieläkin tärkeämpää – mitä sillä ei voida tehdä.

Itsekuri

Vahva sitoutuminen avoimuuteen saa päätöksentekijät noudattamaan vahvaa itsekuria. Näin varmistetaan, että rahapoliittiset päätökset ja selvitykset ovat jatkuvasti johdonmukaisia. Kun suuri yleisö voi arvioida rahapoliittisia toimia paremmin, päätöksentekijöillä on tehokkaammat kannustimet täyttää tehtävänsä niin hyvin kuin mahdollista.

Ennakoitavuus

EKP ilmoittaa julkisesti rahapolitiikan strategiansa ja viestii säännöllisesti talouden kehitystä koskevista arvioistaan. Tämä auttaa markkinoita ymmärtämään rahapolitiikan johdonmukaista suhtautumista talouskehitykseen ja häiriöihin. Näin markkinat voivat ennustaa rahapoliittisia toimia paremmin keskipitkällä aikavälillä ja muodostaa odotuksia tehokkaammin ja täsmällisemmin.

Jos markkinavälittäjät pystyvät suurin piirtein ennakoimaan rahapolitiikan reaktioita, mahdolliset (odotetut) muutokset rahapolitiikassa välittyvät nopeammin rahoitusmarkkinoille. Tämä puolestaan voi nopeuttaa rahapolitiikan välittymistä sijoitus- ja kulutuspäätöksiin. Tarvittava talouden sopeutuminen nopeutuu ja rahapolitiikan tehokkuus paranee.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut