Menu

Yksityisyydensuojalauseke

EKP on sitoutunut suojaamaan verkkosivustonsa käyttäjien yksityisyyttä. Kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan alla mainituissa tarkoituksissa, eikä niitä luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuojalainsäädännön sekä tietoturvaa ja luottamuksellisuutta koskevien EKP:n sääntöjen mukaisesti.

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on EKP, ja henkilötietojen käsittelystä vastaa viestinnän pääosasto. Vain asiaankuuluvilla EKP:n työntekijöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja.

Millaisia tietoja EKP kerää sivustollaan ja mihin tietoja käytetään?

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkopalvelimet tallentavat käyttäjien tietokoneille. Palvelin saa verkkoselaimelta tiedon, kun sama käyttäjä palaa sivustolle. Evästeiden avulla käyttäjien valinnat säilyvät ja sivuston kokonaiskäyttäjämäärää voidaan seurata. Evästeiden avulla voidaan myös parantaa käyttäjäkokemusta.

Cookies: Unknown

Toiminnalliset evästeet

Evästeiden avulla parannetaan sivuston käytettävyyttä ja toimivuutta tallentamalla käyttäjän sivustolla tekemät valinnat ja mukautukset, kuten sivuston kielivalinta.

Analytiikkaevästeet

Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa sivuston käytöstä: niiden avulla voidaan esimerkiksi tarkastella, mikä sisältö kiinnostaa käyttäjiä, ja mitata, kuinka tehokasta EKP:n viestintä on. Näin EKP voi muokata sivuston sisältöä vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita ja esimerkiksi varmistaa, että etsityt tiedot löytyvät helposti. Analytiikkaevästeisiin kuuluvat sosiaalisen median alustojen ja Googlen palvelujen käyttämät evästeet.

EKP hyödyntää muun muassa Google Analytics -palvelua, joka kokoaa tilastoja verkkosivujen käytöstä. Tiedot lähetetään Googlen palvelimille (jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella), ja niiden pohjalta kootaan EKP:lle yleistasoisia tilastoja käyntikerroista, käyntien kestosta, yleisistä käyttäjätottumuksista, mistä sivustolle on tultu, käyttäjätiedoista sekä sivustolla suoritetuista hauista.

EKP voi myös tehdä A/B-testejä Google Optimizen avulla.

Tietojen avulla seurataan sivuston eri osien käyttäjämääriä, hallitaan sivuston liikennettä ja kehitetään sivuston toimivuutta ja käytettävyyttä. Yksittäisiä käyttäjiä ei tunnisteta, vaan tiedot saadaan anonymisoituina yhteenvetoina.

Googlella on oma tietosuojakäytäntö. Google ilmoittaa olevansa mukana EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield ‑järjestelyssä, jonka Yhdysvaltain kauppaministeriö on kehittänyt Euroopan komission avustuksella. Tavoitteena on saavuttaa eurooppalaisittain ”riittävä” tietosuoja.

Google Analytics
Googlen tietosuojakäytäntö
Googlen Privacy Shield -sertifikaatti

Muut kolmannen osapuolen evästeet

Tietyt sivustolla hyödynnettävät kolmannen osapuolen toiminnot edellyttävät evästeiden käyttöä. Esimerkiksi sivustoon upotettu videosoitin tai sosiaalisen median sisältö voi tallentaa evästeitä. Toiminnot ovat käytettävissä vain, jos käyttäjä hyväksyy evästeet.

Lokitiedot

Kävijän tullessa verkkosivustolle selaimen lähettämät tiedot tallentuvat automaattisesti palvelimille. Lokitiedosto sisältää yleensä kävijän IP-osoitteen, selaimen tyypin ja kielen, käyntiajankohdan, selaimessa käytetyn ikkunan koon sekä evästeet selaimen tunnistusta varten. Lokeja säilytetään enintään kymmenen kuukautta, minkä jälkeen ne poistetaan. EKP kokoaa lokitiedostojen pohjalta vain kokonaistilastoja verkkosivuston käytöstä. Tietoja hyödynnetään myös sivuston ylläpidossa ja tietoturvan varmistamisessa.

Verkkosivuilla tai sähköpostitse annetut henkilötiedot

Henkilötietoja tallennetaan vain käyttäjän suostumuksella. Esimerkiksi sähköpostiosoite voidaan tallentaa, jos käyttäjä haluaa tilata uutiskirjeen. Asiaankuuluvilla sivuilla on lisätietoja kerättävistä henkilötiedoista.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

EKP kerää ja käsittelee henkilötietoja käyttäjän suostumuksella, jonka käyttäjä voi peruuttaa milloin vain. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen käyttäjän henkilötietoja ei käsitellä vastaisuudessa, mutta niiden aiempi käsittely säilyy laillisena.

Rekisteröityjen oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkastella ja oikaista tallennettuja henkilötietoja, rajoittaa niiden käsittelyä ja tietyissä tapauksissa pyytää niiden poistamista.

Oikeuksia voi käyttää lähettämällä sähköpostia viestinnän pääosaston osoitteeseen webmaster@ecb.europa.eu. Muita kysymyksiä voi myös lähettää EKP:ssä tietosuojasta vastaavalle henkilölle (dpo@ecb.europa.eu).

Lisäksi käyttäjillä on oikeus kääntyä kaikissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.