Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Euroopan unioni

Kartta: EU:n laajeneminen

Valitse maa

Itävalta

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 1995

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Belgia

EU-maa, euro käytössä

EU:n perustajajäsen (EU:ssa vuodesta 1957)

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Bulgaria

EU-maa, euro ei käytössä

EU:ssa vuodesta 2007

Kypros

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 2004

Euro käytössä vuodesta 2008

Tšekki

EU-maa, euro ei käytössä

EU:ssa vuodesta 2004

Saksa

EU-maa, euro käytössä

EU:n perustajajäsen (EU:ssa vuodesta 1957)

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Tanska

EU-maa, euro ei käytössä

EU:ssa vuodesta 1973

Viro

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 2004

Euro käytössä vuodesta 2011

Espanja

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 1986

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Suomi

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 1995

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Ranska

EU-maa, euro käytössä

EU:n perustajajäsen (EU:ssa vuodesta 1957)

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Kreikka

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 1981

Euro käytössä vuodesta 2001 (käteisrahana vuodesta 2002)

Kroatia

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 2013

Euro käytössä vuodesta 2023

Unkari

EU-maa, euro ei käytössä

EU:ssa vuodesta 2004

Irlanti

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 1973

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Italia

EU-maa, euro käytössä

EU:n perustajajäsen (EU:ssa vuodesta 1957)

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Liettua

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 2004

Euro käytössä vuodesta 2015

Luxemburg

EU-maa, euro käytössä

EU:n perustajajäsen (EU:ssa vuodesta 1957)

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Latvia

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 2004

Euro käytössä vuodesta 2014

Monaco

EU:n ulkopuolinen maa

Malta

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 2004

Euro käytössä vuodesta 2008

Alankomaat

EU-maa, euro käytössä

EU:n perustajajäsen (EU:ssa vuodesta 1957)

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Puola

EU-maa, euro ei käytössä

EU:ssa vuodesta 2004

Portugali

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 1986

Euro käytössä vuodesta 1999 (käteisrahana vuodesta 2002)

Romania

EU-maa, euro ei käytössä

EU:ssa vuodesta 2007

Ruotsi

EU-maa, euro ei käytössä

EU:ssa vuodesta 1995

Slovenia

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 2004

Euro käytössä vuodesta 2007

Slovakia

EU-maa, euro käytössä

EU:ssa vuodesta 2004

Euro käytössä vuodesta 2009

San Marino

EU:n ulkopuolinen maa

Virstanpylväitä Euroopan yhdentymisessä

Toisen maailmansodan päätyttyä poliitikot useissa Euroopan maissa olivat vakuuttuneita siitä, että ainoa tapa ehkäistä uusi sota Euroopassa olisi valtioiden sitominen toisiinsa taloudellisesti ja poliittisesti.

1950
Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdottaa Länsi-Euroopan hiili- ja terästeollisuuden yhdistämistä.
1951
Kuusi maata – Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksan liittotasavalta – perustaa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY). EHTYn perustamissopimus raukeaa suunnitelman mukaisesti vuonna 2002 eli 50 vuotta voimaantulonsa jälkeen.
1957
Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) ja Euroopan talousyhteisö (ETY) perustetaan allekirjoittamalla Rooman sopimukset. Jäsenvaltioiden tavoitteena on luoda yhteismarkkinat poistamalla kaupan esteet ja tullit.
1967
Kolmen eurooppalaisen yhteisön (EHTYn, ETYn ja Euratomin) toimielimet sulautetaan yhteen. Yhteisiksi toimielimiksi perustetaan Euroopan komissio, ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti.
1970
Eurooppa-neuvoston (eli ETY-maiden valtion- tai hallitusten päämiesten) vuonna 1969 tekemän päätöksen seurauksena laaditaan nk. Wernerin raportti, jossa luonnostellaan ensimmäistä kertaa ETYn silloisten kuuden jäsenvaltion talous- ja rahaliittoa. Suunnitelma kariutuu useista eri syistä 1970-luvun alussa.
1973
Irlanti, Iso-Britannia ja Tanska liittyvät Euroopan talousyhteisön jäseniksi. ETYssä on nyt yhdeksän jäsenvaltiota.
1979
ETYn yhdeksän jäsenvaltiota ja niiden keskuspankit luovat yhdessä Euroopan valuuttajärjestelmän (EMS). Valuuttajärjestelmän pääasiallinen tarkoitus on ylläpitää valuuttakurssijärjestelmää (ERM), jonka myötä otetaan käyttöön kiinteät mutta mukautettavissa olevat vaihtokurssit järjestelmään osallistuvien valtioiden valuuttojen välille.
1981
Kreikka liittyy Euroopan talousyhteisön jäseneksi.
1986
Espanja ja Portugali liittyvät Euroopan talousyhteisön jäseniksi.
1986
Ajatus talous- ja rahaliitosta elvytetään Euroopan yhtenäisasiakirjassa.
1988
Eurooppa-neuvosto vahvistaa tavoitteeksi talous- ja rahaliiton (EMU) toteuttamisen. Euroopan komission puheenjohtajan Jacques Delorsin johtama asiantuntijakomitea tutkii tapoja EMUn toteuttamiseksi. Komitean raportissa (ns. Delorsin raportti) ehdotetaan kolmivaiheista toteutustapaa.
1989
Aloitetaan neuvottelut, jotka koskevat sopimusta Euroopan unionista. Sopimuksella perustetaan Euroopan unioni ja muutetaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta. Lisäksi siihen sisältyvät määräykset EMUn luomisesta ja Euroopan keskuspankin perustamisesta. Sopimusta kutsutaan yleisesti Maastrichtin sopimukseksi.
1992
Maastrichtin sopimus allekirjoitetaan. Siinä luodaan jäsenvaltioiden hallitusten välille uusia yhteistyömuotoja esimerkiksi maanpuolustuskysymyksissä ja oikeus- ja sisäasioissa. Maastrichtin sopimuksella siis laajennetaan silloista yhteisöjärjestelmää ja luodaan Euroopan unioni.
1993
Maastrichtin sopimus tulee voimaan 1.11.1993, kun kaikki 12 jäsenvaltiota ovat ratifioineet sen.
1995
Itävalta, Ruotsi ja Suomi liittyvät Euroopan unioniin.
1990–99
Talous- ja rahaliitto toteutetaan kolmessa vaiheessa.
2002
Eurosetelit ja -kolikot otetaan käyttöön 12 jäsenvaltiossa.
2004
Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyvät Euroopan unioniin 1.5.2004.
2007
Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin 1.1.2007.
2009
Lissabonin sopimus tulee voimaan 1.12.2009.
2011
Uudet Euroopan valvontaviranomaiset eli Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen aloittavat toimintansa. Yhteistyössä niin ikään vuonna 2011 perustetun Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa ne pyrkivät turvaamaan rahoitusvakauden ja parantamaan valvontajärjestelyjä EU:ssa.
2013
Kroatia liittyy Euroopan unioniin 1.7.2013.
2014

EKP ryhtyy valvomaan vastuullaan olevia pankkeja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa.Pankkivalvonnan verkkosivut

2020
Iso-Britannia eroaa Euroopan unionista.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Euroopan yhdentymisestä on Euroopan unionin verkkosivuilla.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut