Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Monenvälisten järjestöjen eettinen verkosto (ENMO)

ENMO (Ethics Network of Multilateral Organisations) on vuonna 2010 perustettu monenvälisten järjestöjen eettinen verkosto, jonka jäseninä on eettisestä toiminnasta vastaavia henkilöitä noin 50 hallitustenvälisestä laitoksesta.

Tehtävä

ENMOn tehtävä on toimia foorumina, jolla jäsenorganisaatioiden eettisistä toiminnoista vastaava henkilöstö voi tietoja ja kokemuksia vaihtamalla laajentaa tietämystään, kehittää ammatillisia valmiuksiaan sekä hahmotella eettisiin toimintoihin ja keskeisiin tehtäviin liittyviä hyviä käytäntöjä.

Jäsenyys

ENMOn jäsenlaitoksina on monia esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) osana toimivia hallitustenvälisiä järjestöjä sekä kansainvälisiä ja alueellisia rahoituslaitoksia.

EKP on sitoutunut vahvasti eettisen toiminnan ja hyvän hallintotavan edistämiseen. Se liittyi verkostoon vuonna 2019.

EKP isännöi ENMOn vuosikokousta vuonna 2021

YK:n järjestöjen, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin koolle kutsumat ENMOn kokoukset järjestää joka vuosi eri jäsenorganisaatio.

EKP:n heinä- ja marraskuussa 2021 isännöimään ENMOn 13. vuosikokoukseen osallistui eettisiä neuvonantajia yli 40 hallitustenvälisestä laitoksesta. Tilaisuus järjestettiin verkossa koronaviruspandemiaan (covid-19) liittyvien matkustusrajoitusten ja turvatoimien vuoksi.

Vuosikokouksen avauspuheenvuorossaan EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde kehotti edustajia hyötymään mielipiteiden moninaisuudesta ja laajasta kollektiivisesta asiantuntemuksesta, jakamaan ja vaihtamaan kokemuksia, ennakoimaan tulevia haasteita ja luomaan rohkeasti parhaita mahdollisia eettistä ja rehtiä toimintaa ohjaavia sääntöjä.

Kokouksen ensimmäisessä osassa 7.–8.7.2021 jäsenet vaihtoivat kokemuksia hyviksi havaituista käytännöistä ja keskustelivat yhteisistä kysymyksistä, kuten etätyöskentelyyn ja uusiin työjärjestelyihin liittyvistä eettisistä haasteista ja riskeistä, ongelmien esiin tuomiseen kannustavasta toimintakulttuurista ja tavoista mitata ja parantaa ilmapiiriä työpaikoilla. Vuosikokouksen toinen osa järjestettiin 17.–18.11.2021. Tuolloin jäsenet keskustelivat syrjinnästä ja rasismista kansainvälisissä organisaatioissa eettisen toiminnan näkökulmasta. He keskustelivat myös sosiaalisen median sivustojen käytöstä yksityiselämässä ja siihen liittyvistä eettisistä riskeistä.

ENMOn 13. vuosikokous omistettiin IMF:n entisen eettisen neuvonantajan ja ENMOn väsymättömän tukijan Olivia Grahamin muistolle.

Yhteistyöfoorumi
ENMO verkossa (jäsenille)

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut