European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ilmastonmuutos ja EKP

EKP on mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta mandaattinsa mukaisesti.

Ilmastonmuutoksesta aiheutuu riskejä taloudelle ja rahoitusjärjestelmälle. On tärkeää hahmottaa, millä tavoin ilmastonmuutos ja siirtyminen päästöttömään yhteiskuntaan vaikuttavat taloudessa, jotta voimme ottaa vaikutukset huomioon EKP:n keskuspankkitoiminnassa ja pankkivalvonnassa. Siten voimme paremmin edistää niin hintatason kuin pankkienkin vakautta.

Tavoitteemme

Ilmastotoimet on rakennettu kolmen päätavoitteen ympärille, jotta pystymme toimimaan tehokkaasti muuttuvassa maailmassa.

Parannamme ilmastoriskien hallintaa

Pyrimme ymmärtämään, seuraamaan ja hallitsemaan yhä paremmin erilaisia rahapolitiikkaamme ja sijoitusoperaatioihimme vaikuttavia ilmastoriskejä sekä kartoittamaan riskien merkitystä rahoitusjärjestelmän kannalta. Lisäksi arvioimme, miten ilmastonmuutos ja toimet sen hillitsemiseksi vaikuttavat talouteen.

Ilmastoriskien hallinta
Edistämme siirtymistä vihreään talouteen

Pystymme vastuualueellamme tukemaan hallittua siirtymistä päästöttömään talouteen monin tavoin. Edistämme kestävää rahoitusta ja helpotamme rahoitusjärjestelmän kehittämistä vihreämpään suuntaan.

Siirtyminen vihreään talouteen
Vaikutamme muidenkin toimintaan

Jaamme tutkittua tietoa ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja käsittelemme ilmastoon ja kestävään rahoitukseen liittyviä kysymyksiä yhteistyössä muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Haluamme kertoa avoimemmin myös oman toimintamme ympäristövaikutuksista ja pienentää hiilijalanjälkeämme.

Vaikutusmahdollisuudet

Toimintatapamme

Ilmastostrategiamme kehittyy kaiken aikaa, kun saamme lisää tietoa ja käyttämämme mallit hioutuvat eli opimme ymmärtämään ilmastoon liittyviä riskejä yhä paremmin. Olemme kuitenkin tarttuneet toimeen jo nyt parhaamme mukaan.

Ilmastotoimet EKP:ssä

Ilmastonmuutokseen liittyvä toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmaan on koottu EKP:n ilmastotoimet. Meillä on kuusi keskeistä toimintatapaa, joilla strategisiin tavoitteisiin pyritään.

Toimintasuunnitelma

Pankkivalvonta

Tehtäviimme pankkivalvojina kuuluu varmistaa, että pankit pystyvät hallitsemaan myös ilmastonmuutoksesta johtuvia riskejään. Toimintasuunnitelmaamme kuuluu siksi myös ilmastonmuutoksen vaikutusten ottaminen huomioon pankkivalvonnassa.

Ilmastonmuutos ja pankkivalvonta

Ympäristönsuojelu

Pyrimme jatkuvasti pienentämään toimitilojemme ja työmme ympäristöjalanjälkeä.

Ympäristönsuojelu EKP:ssä

Ilmastoriskien julkistaminen

Eurojärjestelmän keskuspankit julkistavat joka vuosi tietoa sijoitustensa ympäristövaikutuksista ja ilmastoriskeistä.

Julkistukset

Taustatyö

Ilmastonmuutoskeskus

EKP:n ilmastonmuutoskeskus osallistuu toimintasuunnitelman kehittämiseen ja edistää yhteistyötä aiheen parissa työskentelevien yksiköiden ja asiantuntijoiden kesken.

Lahdistötiedote

EKP:n podcast – Kohti vihreämpää rahoitusjärjestelmää

Miten ilmastostressitestimme tuloksia pitäisi tulkita? Miten ilmastonmuutos pystytään ottamaan huomioon EKP:n rahapolitiikassa?

Lähetyksen juontaja Katie Ranger keskustelee muun muassa näistä aiheista EKP:n johtokunnan jäsenen Frank Eldersonin kanssa.

Lähetys verkossa

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut