Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste
Ajantasaisimmat tiedot ovat luettavissa sivun englanninkielisestä versiosta.

Ilmastonmuutos ja EKP

Osana strategiamme uudelleenarviointia selvitämme myös, miten ilmastonmuutos ja sen torjuminen voidaan ottaa huomioon rahapolitiikassa.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde

EKP pyrkii selvittämään, kuinka se voi osallistua tehokkaasti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja millaisia riskejä ilmastonmuutoksesta voi aiheutua taloudelle ja rahoitusjärjestelmälle.

Ilmastonmuutos esimerkiksi lisää äärimmäisiä sääilmiöitä, ja vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyy monenlaisia epävarmuustekijöitä.

Ilmastonmuutoskeskus

Ilmastonmuutoksen merkitys taloudessa ja EKP:n toiminnassa kasvaa. Ilmastonmuutoskeskuksessa kehitetään EKP:n ilmastolinjauksia ja ohjataan keskitetysti ilmastonmuutoksen ja kestävän rahoituksen saralla tehtävää työtä.

Lehdistötiedote

EKP huomioi ilmastonmuutoksen neljällä keskeisellä tehtäväalueellaan

Taloudellinen analyysi

EKP:n henkilöstö varmistaa, että ilmastonmuutos otetaan huomioon EKP:n makrotalousmalleissa, ennustemenetelmissä ja riskiarvioinneissa.

Lue lisää

Pankkivalvonta

Valvojat pitävät ilmastonmuutoksen synnyttämiä riskejä esillä yhteydenpidossaan pankkeihin. Tarkoitus on varmistaa, että pankit tiedostavat nämä riskit ja pystyvät hallitsemaan niitä asianmukaisesti.

Lue lisää

Rahapolitiikka ja sijoitussalkut

EKP on hankkinut omaisuuserien osto-ohjelmissaan myös niin sanottuja vihreitä joukkolainoja, kunhan ostoilla ei ole aiheutettu markkinavääristymiä.

Lue lisää

Rahoitusvakaus

Rahoitusvakauden asiantuntijat mittaavat ja arvioivat riskejä, joita ilmastonmuutoksesta aiheutuu rahoitusjärjestelmälle. Arviointituloksista tiedotetaan yleisölle, markkinaosapuolille ja päättäjille.

Lue lisää

Muita aloitteita

Vihreä EKP

EKP tekee jatkuvasti työtä ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi. Työn tähänastisista tuloksista on tietoa EKP:n ympäristönsuojelusivulla.

Earth Hour

EKP on osallistunut Earth Hour ‑tapahtumaan vuodesta 2012 alkaen sammuttamalla päärakennuksensa valot. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta.

EKP:n podcast-lähetys keskuspankkien roolista ilmastonmuutoksessa

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa rahoitusvakauteen? Miksi EKP ei osta enemmän vihreitä joukkolainoja? Miten pankit voivat varautua ilmastonmuutokseen liittyviin riskeihin paremmin? Lähetyksen juontaja Michael Steen tarkastelee näitä aiheita asiantuntijavieraidensa Fatima Piresin, Madelaine Roosin ja Patrick Amis’n kanssa.

Kuuntele englanninkielinen lähetys
KATSO MYÖS

EKP kuuluu seuraaviin ilmastoasioita käsitteleviin ryhmiin

Eurojärjestelmän kanta Euroopan komission uudistettuun kestävän rahoituksen strategiaan

EKP ja euron käyttöön ottaneiden maiden kansalliset keskuspankit ovat valmiit tukemaan Euroopan komission työtä kestävän rahoituksen strategian kehittämiseksi ja muiden kuin taloudellisten tietojen julkaisemisen parantamiseksi. Eurojärjestelmä tuo vastauksessaan esiin viisi keskeistä seikkaa.

Lue EKP:n vastaus

Network for Greening the Financial System ‑yhteistyöverkosto (NGFS)

EKP on osa NGFS-yhteistyöverkostoa, jonka jäseninä on viiden maanosan keskuspankkeja ja finanssivalvojia. Verkostossa kehitetään tapoja sujuvoittaa siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Vuonna 2020 EKP liittyi verkoston ohjauskomiteaan.

NGFS-verkoston verkkosivusto

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut