Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ilmastonmuutos ja EKP

EKP on vankasti sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta mandaattinsa rajoissa.

Ilmastonmuutoksesta ja luonnon tilan heikkenemisestä aiheutuu riskejä taloudelle ja rahoitusjärjestelmälle. Meidän on arvioitava, miten nämä riskit ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen vaikuttavat talouteen, jotta vaikutukset voidaan ottaa huomioon EKP:n keskuspankkitoiminnassa ja pankkivalvonnassa. Siten voimme paremmin edistää hintatason ja pankkien vakautta.

Tavoitteemme

EKP:n ilmastotoimilla on kolme päätavoitetta. Niiden tarkoituksena on pitää toimemme tehokkaina ja tarkoituksenmukaisina muuttuvassa maailmassa.

Parannamme ilmastoriskien hallintaa

Pyrimme ymmärtämään, seuraamaan ja hallitsemaan yhä paremmin erilaisia ilmastoriskejä, jotka vaikuttavat EKP:n rahapolitiikkaan ja sijoitusoperaatioihin sekä koko rahoitusjärjestelmään. Lisäksi arvioimme ilmastotoimien vaikutusta talouteen ja tutkimme ilmaston, luonnon ja talouden välistä suhdetta.

Lisätietoa ilmastoriskien hallinnasta
Edistämme siirtymistä vihreään talouteen

Tuemme hallittua siirtymistä hiilineutraaliin talouteen monin tavoin mandaattimme rajoissa. Edistämme kestävää rahoitusta ja luomme kannustimia toimiin, joilla rahoitusjärjestelmää viedään vihreämpään suuntaan.

Lisätietoa siirtymisestä vihreään talouteen
Teemme laajaa yhteistyötä

Jaamme tietoa ilmastoon ja luontoon liittyvistä riskeistä ja käsittelemme ilmastoon ja kestävään rahoitukseen liittyviä kysymyksiä yhteistyössä muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Pyrimme tiedottamaan entistä avoimemmin oman toimintamme ympäristövaikutuksista ja pienentämään omaa ympäristöjalanjälkeämme.

Lisätietoa yhteistyöstä

Toimintatapamme

Toteutamme jo parhaillaan mandaattimme sallimia toimia. Ilmastostrategiaamme hiotaan sitä mukaa, kun tietomme ilmasto- ja luontoriskeistä paranevat ja riskien mallinnus kehittyy.

Ilmastotoimet EKP:ssä

Ilmasto- ja luontosuunnitelma vuosille 2024–2025

Keskitymme toimissamme kolmeen osa-alueeseen vuosina 2024–2025.

Lisätietoa suunnitelmasta

Pankkivalvonta

Pankkivalvontatehtäviimme kuuluu varmistaa, että pankit pystyvät hallitsemaan myös ilmastonmuutoksesta johtuvia riskejään. Pyrimme siis ottamaan ilmasto- ja ympäristönäkökohdat entistä paremmin huomioon pankkivalvonnassa.

Ilmastonmuutos ja pankkivalvonta

Ympäristönsuojelu

Pyrimme jatkuvasti pienentämään toimitilojemme ja päivittäisen toimintamme ympäristöjalanjälkeä.

Ympäristönsuojelu EKP:ssä

Ilmastoriskien julkistaminen

Eurojärjestelmän keskuspankit julkistavat joka vuosi tietoa sijoitustensa ympäristövaikutuksista ja ilmastoriskeistä.

Lue lisää ilmastotietojen julkistamisesta

Ilmastotoimien suunnittelu ja koordinointi

Ilmastonmuutoskeskus

EKP:n ilmastonmuutoskeskus auttaa kehittämään ja ohjaamaan ilmastotoimiamme ja kokoaa yhteen aiheen parissa eri yksiköissä työskentelevien asiantuntijoiden työn tulokset.

Lehdistötiedote

EKP:n podcast – Ilmasto- ja luontosuunnitelma: kohti ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta

Mitä ilmastotoimia on luvassa vuosina 2024 ja 2025? Miten hillitsemme luontokadosta ja ympäristön tilan heikkenemisestä aiheutuvia taloudellisia riskejä?

Lähetyksen juontaja Stefania Secola keskustelee EKP:n ilmastonmuutoskeskuksen johtajan Irene Heemskerkin kanssa uudesta ilmasto- ja luontosuunnitelmasta.

Kuuntele podcast

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut