European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ilmastonmuutos ja EKP

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa hintavakauteen, ja siksi EKP on mukana torjumassa sitä mandaattinsa rajoissa.

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa hintavakauteen esimerkiksi lisäämällä sään ääri-ilmiöitä. Myös vähähiiliseen talouteen siirtymiseen liittyy monenlaisia epävarmuustekijöitä.

EKP on sitoutunut ottamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksen huomioon rahapolitiikan ohjausjärjestelmässä.

Päävastuu ilmastonmuutoksen torjunnasta on valtioiden hallituksilla ja parlamenteilla, mutta mekin teemme oman osuutemme mandaattimme sallimissa rajoissa.

Toimintasuunnitelma ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Strategiamme uudelleenarvioinnin tuloksena meillä on kunnianhimoinen toimintasuunnitelma, jonka avulla ilmastonäkökohdat voidaan huomioida rahapolitiikassa monin eri tavoin.

Lehdistötiedote

Miten toimintasuunnitelma etenee?

Toimintasuunnitelmamme on kunnianhimoinen, jotta ilmastonmuutoksen vaikutukset pystytään todella huomioimaan. Toimien pohjaksi kootaan ja analysoidaan paljon tietoa, jotta voimme tehdä osuutemme asiantuntevasti.

Lue lisää

Ilmastonmuutoskeskus

Ilmastonmuutoskeskuksessa laaditaan EKP:n ilmastolinjauksia ja ohjataan keskitetysti ilmastonmuutoksen ja kestävän rahoituksen saralla tehtävää työtä. Keskus myös koordinoi kaikkia toimintasuunnitelmaamme sisältyviä hankkeita.

Lehdistötiedote

Painopisteet

Toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi on jo aloitettu neljällä tärkeällä osa-alueella.

Taloudellinen analyysi

EKP:n henkilöstö varmistaa, että ilmastonmuutos otetaan huomioon EKP:n makrotalousmalleissa, ennustemenetelmissä ja riskiarvioinneissa.

Lue lisää

Pankkivalvonta

Valvojat seuraavat, mihin toimiin pankit ovat ryhtyneet ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien riskien vuoksi. Tarkoituksena on varmistaa, että pankit tiedostavat ilmasto- ja ympäristöriskit ja pystyvät hallitsemaan niitä asianmukaisesti.

Lue lisää

Rahapolitiikka ja sijoitussalkut

EKP on hankkinut omaisuuserien osto-ohjelmissaan vihreitä joukkolainoja ja huolehtinut siitä, ettei ostoilla ole aiheutettu markkinavääristymiä.

Lue lisää

Rahoitusvakaus

Rahoitusvakauden asiantuntijat mittaavat ja arvioivat riskejä, joita ilmastonmuutoksesta aiheutuu rahoitusjärjestelmälle. Arviointituloksista tiedotetaan yleisölle, markkinaosapuolille ja päättäjille.

Lue lisää

Muita aloitteita

Vihreä EKP

EKP tekee jatkuvasti työtä ekologisen jalanjälkensä pienentämiseksi. Työn tuloksista on tietoa EKP:n ympäristönsuojelusivulla.

Earth Hour

EKP on osallistunut Earth Hour ‑tapahtumaan vuodesta 2012 alkaen sammuttamalla päärakennuksensa valot. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta.

EKP:n podcast-lähetys: Ilmastostressitesti herättää toimimaan

Testasimme, miten ilmastonmuutos vaikuttaa talouteen. Mitä tulokset merkitsevät ihmisten, yritysten ja pankkien kannalta? Lähetyksen juontaja Katie Ranger keskustelee aiheesta varapääjohtaja Luis de Guindosin ja ilmastonmuutoskeskuksen johtajan Irene Heemskerkin kanssa.

Kuuntele lähetys
LISÄÄ LUETTAVAA

EKP torjuu ilmastonmuutosta yhdessä muiden toimielinten ja organisaatioiden kanssa

Eurojärjestelmän kanta Euroopan komission uudistettuun kestävän rahoituksen strategiaan

EKP ja euron käyttöön ottaneiden maiden kansalliset keskuspankit ovat valmiit tukemaan Euroopan komission työtä kestävän rahoituksen strategian kehittämiseksi ja muiden kuin taloudellisten tietojen julkaisemisen parantamiseksi. Eurojärjestelmä korosti viittä asiaa vastauksessaan komission järjestämiin julkisiin kuulemisiin.

Lue eurojärjestelmän vastaus

Network for Greening the Financial System ‑yhteistyöverkosto (NGFS)

EKP on osa NGFS-yhteistyöverkostoa, jonka jäseninä on viiden maanosan keskuspankkeja ja finanssivalvojia. Verkostossa kehitetään tapoja sujuvoittaa siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Vuonna 2020 EKP liittyi verkoston ohjauskomiteaan.

NGFS-verkoston verkkosivut

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut