European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Klimaatverandering en de ECB

Wij zetten ons nadrukkelijk in om, binnen ons mandaat, klimaatverandering aan te pakken.

Klimaatverandering brengt risico’s met zich mee voor onze economie en de financiële sector. We moeten kijken hoe klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale samenleving onze economie raken, zodat we rekening kunnen houden met de invloed ervan op ons werk als centrale bank en bankentoezichthouder. Zo kunnen we de prijzen stabiel houden en de banken veilig.

Onze doelstellingen

Onze inzet op het gebied van klimaatverandering richt zich op drie hoofddoelstellingen. Dankzij deze maatregelen blijft ons beleid effectief en geschikt voor een veranderende wereld.

Beheersing van klimaatrisico’s

We streven ernaar klimaatrisico’s beter te kunnen begrijpen, te monitoren en te beheersen, zowel met betrekking tot ons monetair beleid en onze beleggingstransacties als binnen het financiële stelsel. Ook beoordelen we de economische gevolgen van klimaatverandering en mitigerend beleid.

Meer over de beheersing van klimaatrisico’s
Ondersteuning van de groene transitie

We ondersteunen een ordelijke transitie naar een klimaatneutrale economie met maatregelen die binnen ons mandaat vallen. Dit betekent onder andere het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame financiering en het creëren van prikkels voor een groener financieel stelsel.

Meer over ondersteuning van de groene transitie
Bevorderen van meer maatregelen

We dragen eraan bij om het inzicht in klimaatrisico’s te vergroten en werken nauw samen met Europese en internationale partners aan vraagstukken over klimaatverandering en duurzame financiering. Ook werken we aan het vergroten van de transparantie over onze werkzaamheden en beperking van onze impact op het milieu.

Meer over de bevordering van maatregelen

Onze aanpak

Onze klimaatstrategie ontwikkelt zich voortdurend omdat de gegevens en modellen die we gebruiken om klimaatrisico’s te doorgronden almaar beter worden. In de tussentijd nemen we steeds passende maatregelen.

Lopende werkzaamheden van de ECB in verband met klimaatverandering

Onze klimaatagenda

Onze klimaatagenda beschrijft alle lopende werkzaamheden van de ECB in verband met klimaatverandering, onderverdeeld naar zes prioriteiten en gebaseerd op onze drie strategische klimaatdoelstellingen.

Onze klimaatagenda

Bankentoezicht

Als toezichthouder is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat banken risico’s beheersen, ook de risico’s die voortvloeien uit klimaatverandering. Daarom nemen we klimaatoverwegingen mee in ons toezicht als onderdeel van onze klimaatagenda.

Meer informatie

Milieubescherming

We proberen voortdurend de ecologische voetafdruk van onze dagelijkse activiteiten te verminderen.

Meer informatie

Onze financiële klimaatrapportages

Als onderdeel van ons streven naar transparantie en onze klimaatdoelstellingen rapporteren we regelmatig over onze CO2-voetafdruk en de klimaatrisico’s van onze beleggingen.

Meer informatie over onze rapportages

Interne strategie en coördinatie

Centrum klimaatverandering

Om onze klimaatagenda vorm en richting te geven, hebben we het werk en de expertise van verschillende organisatieonderdelen samengebracht in een centrum klimaatverandering.

Persbericht
De ECB-podcast: Klimaatstresstest: het is nu tijd voor actie!

Wat is er uit onze klimaatstresstest gekomen? Hoe integreren we de klimaatverandering in ons monetair beleid?

In deze aflevering van de ECB-podcast stelt presentator Katie Ranger deze en andere vragen aan directielid Frank Elderson.

Luister naar de ECB-podcast over klimaatverandering

Alle pagina's in dit deel