European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Klimaatverandering en de ECB

Klimaatverandering kan van invloed zijn op de prijsstabiliteit en daarom zullen we ons, binnen ons mandaat, inzetten voor de aanpak ervan.

Klimaatverandering kan de prijsstabiliteit beïnvloeden door extreme weersomstandigheden en onzekerheid over de transitie naar een koolstofarme economie.

Bij de ECB vinden wij het belangrijk dat ons monetairbeleidskader ook rekening houdt met de effecten van klimaatverandering.

Optreden tegen klimaatverandering is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van regeringen en parlementen, maar binnen ons mandaat zullen ook wij ons steentje bijdragen.

Ons actieplan voor monetair beleid om klimaatverandering aan te pakken

Naar aanleiding van de strategische evaluatie die we onlangs hebben gehouden, hebben we een plan met een ambitieuze routekaart geformuleerd, waarmee we klimaatveranderingsaspecten op verschillende manieren in ons monetairbeleidswerk kunnen integreren.

Persbericht

Wat zijn de pijlers onder onze klimaatroutekaart voor monetair beleid?

In ons klimaatplan schetsen we een ambitieuze routekaart om de gevolgen van klimaatverandering in onze beleidskaders te integreren. Drie belangrijke pijlers geven richting aan onze inzet bij de aanpak van klimaatverandering.

Meer informatie

Centrum Klimaatverandering

Ons Centrum Klimaatverandering stuurt en geeft vorm aan de klimaatagenda van de ECB, en brengt onze werkzaamheden over klimaatverandering en duurzame financiering samen. Het centrum coördineert ook alle werkzaamheden in verband met ons klimaatplan.

Persbericht

Focus

Onze routekaart voor monetair beleid geeft aan waar we naartoe willen, maar op vier hoofdthema's zijn we al met het werk aan klimaatverandering begonnen.

Economische analyse

De medewerkers van de ECB nemen de klimaatverandering in aanmerking in de macro-economische modellen, prognosemethoden en risicobeoordelingen van de ECB.

Meer

Bankentoezicht

De toezichthouders gaan met de banken in gesprek over hun aanpak van de risico's van klimaatverandering, zodat de banken deze risico’s goed kunnen opsporen en beheersen.

Meer

Monetair beleid en beleggingsportefeuilles

In het kader van de programma's voor de aankoop van activa heeft de ECB in groene obligaties belegd. Daarbij is het zaak om marktverstoringen te vermijden.

Meer

Financiële stabiliteit

Experts op het terrein van financiële stabiliteit meten en beoordelen de risico's van klimaatverandering voor het financieel stelsel. Hun bevindingen worden gedeeld met het publiek, marktpartijen en beleidsmakers.

Meer

Overige initiatieven

Green ECB

We proberen voortdurend de ecologische voetafdruk van de ECB te verkleinen. Geïnteresseerd in wat we tot dusver hebben bereikt? Kijk dan op onze webpagina over milieubescherming.

Earth Hour

De ECB neemt sinds 2012 deel aan dit evenement. Door de verlichting in ons hoofdgebouw uit te schakelen, proberen we het thema van de klimaatverandering onder de aandacht te brengen.

De ECB-podcast: Klimaatstresstest: het is nu tijd voor actie!

Wat is er uit onze eerste klimaatstresstest van de economie gekomen? Wat betekenen die uitkomsten voor burgers , bedrijven en banken? In deze aflevering van de ECB-Podcast bespreekt presentator Katie Ranger deze vragen met vicepresident Luis de Guindos en Irene Heemskerk, hoofd van het Centrum Klimaatverandering.

Meer
ZIE OOK

Op het gebied van klimaatverandering werkt de ECB samen met andere instellingen

Reactie van het Eurosysteem op de vernieuwde strategie voor duurzame financiering van de Europese Commissie

De ECB en de nationale centrale banken van de eurolanden staan klaar om de Europese Commissie te steunen bij de ontwikkeling van een strategie voor duurzame financiering en bij de verbetering van de niet-financiële informatieverstrekking. In het kader van de openbare raadplegingen die de Commissie heeft gehouden, hebben we vijf prioriteiten geformuleerd.

Onze reactie

Netwerk voor vergroening van het financiële stelsel (NGFS)

De ECB is lid van het netwerk voor vergroening van het financiële stelsel (Network for Greening the Financial System – NGFS), een groep van centrale banken en financiële toezichthouders van de vijf continenten die zoeken naar manieren om een vlotte transitie naar een koolstofarme economie mogelijk te maken. De ECB is in 2020 toegetreden tot het Stuurcomité, het dagelijks bestuur van het netwerk.

Website van het NGFS

Alle pagina's in dit deel