Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Klimaatverandering en de ECB

Wij zetten ons nadrukkelijk in om, binnen ons mandaat, klimaatverandering aan te pakken.

Klimaatverandering en achteruitgang van de natuur brengen risico’s met zich mee voor onze economie en de financiële sector. We moeten kijken hoe die risico’s en de overgang naar een klimaatneutrale samenleving onze economie beïnvloeden, zodat we rekening kunnen houden met de gevolgen ervan voor ons werk als centrale bank en bankentoezichthouder. Zo kunnen we de prijzen stabiel en de banken veilig houden.

Onze doelstellingen

Onze inzet op het gebied van klimaatverandering richt zich op drie hoofddoelstellingen. Op die manier blijft ons beleid effectief en geschikt voor een veranderende wereld.

Beheersing van klimaatrisico’s

We streven ernaar klimaatrisico’s beter te begrijpen, te monitoren en te beheersen in onze monetairbeleids- en beleggingstransacties en in het financiële stelsel. We analyseren ook hoe klimaatbeleid de economie beïnvloedt en onderzoeken de wisselwerking tussen klimaat, natuur en de economie.

Meer over de beheersing van klimaatrisico’s
Ondersteuning van de groene transitie

We ondersteunen een ordelijke transitie naar een klimaatneutrale economie met maatregelen binnen de grenzen van ons mandaat. Dit betekent onder andere het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame financiering en het creëren van prikkels voor een groener financieel stelsel.

Meer over ondersteuning van de groene transitie
Bevordering van meer maatregelen

We dragen eraan bij om het algemene inzicht in klimaat- en natuurrisico’s te vergroten en werken nauw samen met Europese en internationale partners aan vraagstukken over klimaatverandering en duurzame financiering. Ook werken we aan het vergroten van de transparantie over onze werkzaamheden en het beperken van onze eigen impact op het milieu.

Meer over de bevordering van maatregelen

Onze aanpak

We nemen binnen de grenzen van ons mandaat alle klimaatmaatregelen die mogelijk zijn. We passen onze klimaatstrategie ook aan zodra er betere gegevens en modellen beschikbaar komen om klimaat- en natuurrisico’s in te schatten.

Lopende werkzaamheden van de ECB in verband met klimaatverandering

Ons klimaat- en natuurplan voor 2024 en 2025 in een notendop

We hebben drie aandachtsgebieden geïdentificeerd die de rode draad vormen voor onze activiteiten in 2024 en 2025.

Meer over het plan

Bankentoezicht

Als toezichthouder is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat banken risico’s beheersen, ook de risico’s die voortvloeien uit klimaatverandering. Daarom bekijken we hoe we in ons toezicht ook klimaat- en milieuoverwegingen in aanmerking kunnen nemen.

Meer informatie

Milieubescherming

We proberen voortdurend de ecologische voetafdruk van onze dagelijkse activiteiten te verminderen.

Meer informatie

Onze financiële klimaatrapportages

Als onderdeel van ons streven naar transparantie en onze klimaatdoelstellingen rapporteren we regelmatig over onze CO2-voetafdruk en de klimaatrisico’s van onze beleggingen.

Meer over onze financiële klimaatrapportage

Interne strategie en coördinatie

Centrum klimaatverandering

Om onze klimaatagenda vorm en richting te geven, hebben we het werk en de expertise van verschillende organisatieonderdelen samengebracht in het Centrum Klimaatverandering.

Persbericht

De ECB-podcast: het klimaat- en natuurplan, ons traject naar een groenere toekomst

Waarop richten wij in 2024 en 2025 onze klimaatinspanningen? Hoe gaan we om met de financiële risico’s die voortvloeien uit verlies en aantasting van de natuur?

Gastvrouw Stefania Secola bespreekt in de ECB-podcast ons klimaat- en natuurplan met Irene Heemskerk, hoofd van het Centrum Klimaatverandering.

Beluister de ECB-podcast over ons klimaat- en natuurplan

Alle pagina's in dit deel