Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Klimaatverandering en de ECB

Aan de hand van onze strategische evaluatie zullen we bepalen waar en hoe het probleem van de klimaatverandering en de bestrijding ervan ons beleid kunnen beïnvloeden.

Christine Lagarde, president van de ECB

Bij de ECB onderzoeken we hoe we doeltreffend kunnen bijdragen tot de bestrijding van de klimaatverandering. We gaan na welke risico’s de klimaatverandering met zich meebrengt voor de economie en het financieel stelsel.

Klimaatverandering kan de economie beïnvloeden door extreme weersomstandigheden en onzekerheid over de transitie naar een koolstofarme economie.

Centrum Klimaatverandering

Klimaatverandering wordt belangrijker voor de economie en voor ons beleid. Ons Centrum Klimaatverandering stuurt en geeft vorm aan de klimaatagenda van de ECB, en brengt onze werkzaamheden over klimaatverandering en duurzame financiering samen.

Persbericht

De ECB onderneemt actie op vier belangrijke werkterreinen

Economische analyse

De medewerkers van de ECB nemen de klimaatverandering in aanmerking in de macro-economische modellen, prognosemethoden en risicobeoordelingen van de ECB.

Meer informatie

Bankentoezicht

De toezichthouders gaan met de banken in gesprek om de risico's van klimaatverandering onder de aandacht te brengen, zodat de banken deze risico’s goed kunnen beheersen.

Meer informatie

Monetair beleid en beleggingsportefeuilles

In het kader van de programma's voor de aankoop van activa heeft de ECB in groene obligaties belegd. Daarbij is het zaak om marktverstoringen te vermijden.

Meer informatie

Financiële stabiliteit

Experts op het terrein van financiële stabiliteit meten en beoordelen de risico's van klimaatverandering voor het financieel stelsel. Hun bevindingen worden gedeeld met het publiek, marktpartijen en beleidsmakers.

Meer informatie

Overige initiatieven

Green ECB

We proberen voortdurend de ecologische voetafdruk van de ECB verder te verkleinen. Geïnteresseerd in wat we tot dusver hebben bereikt? Kijk dan op onze webpagina over milieubescherming.

Earth Hour

De ECB neemt sinds 2012 deel aan dit evenement. Door de verlichting in ons hoofdgebouw uit te schakelen, proberen we het thema van de klimaatverandering onder de aandacht te brengen.

De ECB-podcast: klimaatverandering en de rol van centrale banken

Welke invloed heeft klimaatverandering op de financiële stabiliteit? Waarom koopt de ECB niet meer groene obligaties? Hoe kunnen banken zich beter voorbereiden op klimaatrisico's? Gastheer Michael Steen bespreekt deze vragen met onze deskundige gasten Fatima Pires, Madelaine Roos en Patrick Amis.

Meer informatie
ZIE OOK

De ECB is lid van de volgende groepen

Reactie van het Eurosysteem op de vernieuwde strategie voor duurzame financiering

De ECB en de nationale centrale banken van de eurolanden staan klaar om de Europese Commissie te steunen bij haar inspanningen om een strategie voor duurzame financiering te ontwikkelen en de publicatie van niet-financiële informatie te verbeteren. In het kader van de openbare raadplegingen die de Commissie heeft gehouden, hebben we vijf prioriteiten geformuleerd.

Onze reactie

Netwerk voor vergroening van het financiële stelsel (NGFS)

De ECB is lid van het netwerk voor vergroening van het financiële stelsel (Network for Greening the Financial System – NGFS), een groep van centrale banken en financiële toezichthouders van de vijf continenten die zoeken naar manieren om een vlotte transitie naar een koolstofarme economie mogelijk te maken. De ECB is in 2020 toegetreden tot het Stuurcomité, het dagelijks bestuur van het netwerk.

Website van het NGFS

Alle pagina's in dit deel