Menu

Toegang tot documenten

Het verlenen van toegang tot documenten is een essentieel onderdeel van het transparantiebeleid van de ECB. Wij streven naar zo veel mogelijk openheid tegenover de burgers van Europa, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van zaken die specifiek zijn voor de wijze waarop de ECB haar taken vervult.

De toegang tot documenten van de ECB is geregeld in Besluit ECB/2004/3 van 4 maart 2004, zoals gewijzigd. In overeenstemming met ons streven naar openheid en transparantie hebben we een Openbaar register van documenten opgezet, dat tevens dient ter vergemakkelijking van onderzoek.

Openbaar register van documenten

Overeenkomstig Verordening Nr. 354/83 van de Raad van 1 februari 1983 (zoals gewijzigd) heeft het publiek toegang tot documenten die meer dan 30 jaar oud zijn.

Voor toegang tot vrijgegeven historische documenten en informatie over de archieven van de ECB wordt verwezen naar het onderdeel Archieven.

Archief

Wanneer leden van publiek directe toegang willen tot een document dat niet via het Openbaar register of het archief van de ECB kan worden geraadpleegd, kunnen zij hierom schriftelijk verzoeken door in een van de officiële talen van de Europese Unie een brief of e-mail te richten aan:

Europese Centrale Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Duitsland

accesstodocuments@ecb.europa.eu