Menu

Archief

Het institutioneel geheugen van de ECB bevindt zich in haar archief. Documentatie van historische betekenis wordt geselecteerd, beschermd en bewaard om aan interne en externe informatieverzoeken te kunnen voldoen en de transparantie van de ECB te vergroten. Het archief van de ECB bevat ook audiovisueel materiaal en kunstvoorwerpen.

Het archief van de ECB bevat materiaal van:

Informatie over het archiefmateriaal van de ECB en over de toegang tot vrijgegeven documenten is te vinden bij elk van de hiervoor genoemde onderdelen.