Menu

Arkivju

Il-memorja istituzzjonali tal-BĊE tinżamm fl-Arkivji tal-BĊE. Id-dokumentazzjoni tal-valur storiku fi kwalunkwe format hija magħżula, salvagwardjata u ppreservata biex tilqa' talbiet għal informazzjoni interna u esterna u ttejjeb it-trasparenza tal-BĊE. L-Arkivji tal-BĊE jinkludu materjal awdjoviżiv u artefatti.

L-Arkivji tal-BĊE għandhom rekords:

L-informazzjoni dwar il-kollezzjonijiet tal-arkivju tal-BĊE u l-aċċess għad-dokumenti rilaxxati hija disponibbli f'kull waħda mis-sezzjonijiet ta' hawn fuq.