Menu

Arhiva

U arhivi ESB-a pohranjeno je ESB-ovo institucijsko sjećanje. Dokumentacija od povijesne važnosti u svim oblicima bira se, pohranjuje i čuva kako bi se ispunili zahtjevi za informacijama koji dolaze iz ESB-a i izvan njega te povećala transparentnost ESB-a. Arhiva ESB-a obuhvaća i audiovizualne materijale i predmete.

U arhivi ESB-a pohranjeni su dokumenti sljedećih tijela i institucija:

Informacije o tim arhivskim zbirkama ESB-a i pristupu objavljenim dokumentima nalaze se u navedenim odjeljcima.