Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Dostupnost i prihvaćanje gotovine

Gotov novac i dalje ima važnu ulogu u društvu i nezamjenjiv je u svakom gospodarstvu. Naša istraživanja pokazuju da je mogućnost gotovinskog plaćanja važna većini stanovnika europodručja i da se na prodajnim mjestima u europodručju najčešće plaća gotovinom.

ESB i nacionalne središnje banke europodručja zalažu se za to da gotovina i dalje bude široko dostupna i općeprihvaćena. Stoga pozdravljamo prijedlog nove uredbe EU‑a koji je donijela Europska komisija u svrhu jačanja statusa gotovine eura kao zakonskog sredstva plaćanja. Cilj je prijedloga zakonski zajamčiti dostupnost euronovčanica i eurokovanica te njihovo prihvaćanje u cijelom europodručju. 

Dostupnost gotovine 

Kako bi se zaštitila uloga gotovine kao zakonskog sredstva plaćanja i omogućila njezina daljnja svakodnevna uporaba, važno je da pojedinci do gotovine mogu doći na jednostavan i praktičan način. Metoda plaćanja za koju će se odlučiti može ovisiti o jednostavnosti podizanja novca s bankovnog računa.

Odgovornost je svake države europodručja da pojedinci i poduzeća u cijeloj državi, kako na urbanim tako i na ruralnim područjima, imaju dostatan i učinkovit pristup gotovu novcu.

Uloga Eurosustava

Gotovina koju izdaju nacionalne središnje banke raspoređuje se u poslovne banke kako bi one mogle zadovoljiti potrebe svojih klijenata za gotovim novcem. ESB i nacionalne središnje banke analiziraju razinu gotovinskih usluga u cijelom europodručju i utvrđuju moguće manjkavosti u pogledu dostupnosti gotovine. Na primjer, izradili smo zajedničku metodologiju za analizu pristupa stanovnika europodručja gotovinskim uslugama na bankomatima i u podružnicama banaka. Države europodručja prema potrebi mogu provoditi zakone kojima se od poslovnih banaka i drugih institucija zahtijeva da omoguće dostatan i učinkovit pristup gotovu novcu.

Eurosustav je utvrdio pravila koja poslovnim bankama omogućuju učinkovit povrat novčanica u optjecaj te ograničenje troškova rukovanja gotovinom. Osim toga, nacionalne središnje banke drže dostatne gotovinske pričuve kako bi mogle odgovoriti na iznenadna i nepredvidiva povećanja potražnje za novčanicama, na primjer u slučaju krize ili privremena prekida elektroničkih plaćanja.

Brinemo se za to da je stalna potražnja za euronovčanicama zadovoljena. U europodručju postoji oko 120 000 podružnica kreditnih institucija i više od 260 000 bankomata, što omogućuje učinkovit pristup novcu. 

Dodatni načini podizanja gotovine

Gotovina se najčešće podiže na bankomatima i u podružnicama banaka. U nekim državama europodručja gotov novac može se u ograničenim iznosima podići i u trgovinama na malo.

Podizanje gotovine pri kupnji (engl. cashback)

Riječ je o usluzi podizanja gotovine na prodajnom mjestu koja vam omogućuje da ukupnom iznosu plaćanja debitnom karticom ili mobilnim uređajem dodate željeni iznos kako bi vam se dodani iznos isplatio u gotovini.

Podizanje gotovine bez kupnje (engl. cash-in-shop)

Riječ je o usluzi podizanja gotovine s bankovnog računa na prodajnom mjestu koja nije uvjetovana kupnjom.

Želite li doznati više?

U videu objašnjavamo kako u praksi funkcioniraju usluge podizanja gotovine pri kupnji i bez kupnje na prodajnom mjestu.

Prihvaćanje gotovine

Euronovčanice i eurokovanice zakonsko su sredstvo plaćanja u europodručju. To znači da trgovci i druga poduzeća ne smiju odbiti gotovinska plaćanja osim ako su se obje strane dogovorile o uporabi drugog sredstva plaćanja. Općenito govoreći, tijela javne vlasti i pružatelji usluga moraju prihvatiti gotovinu ako nije drukčije predviđeno zakonom.

Europska komisija predložila je uredbu kojom bi se pojasnio status euronovčanica i eurokovanica kao zakonskog sredstva plaćanja u pravu EU‑a. U prijedlogu se definira i nekoliko slučajeva u kojima se mogu odbiti gotovinska plaćanja, na primjer ako nije raspoloživo dovoljno sitnog novca za vraćanje ili ako su se obje strane dogovorile o uporabi drugog sredstva plaćanja.

ESB pozdravlja Komisijin prijedlog uredbe za europodručje te je donio mišljenje u kojem izražava zabrinutost da bi status gotova novca kao zakonskog sredstva plaćanja u europodručju mogao biti ugrožen poveća li se broj trgovaca na malo koji odbijaju prihvatiti gotovinska plaćanja. Eurosustav analizira razinu prihvaćenosti gotovine u europodručju i upozorava nadležna tijela o mogućim problemima. 

Sve stranice u ovom odjeljku