Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Širenje EU-a i euro

Europskoj je uniji 1. svibnja 2004. pristupilo deset država – Češka, Estonija, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija i Slovačka. Bugarska i Rumunjska postale su članicama EU-a 1. siječnja 2007., a Hrvatska je postala članicom EU-a 1. srpnja 2013.

Priključenje europodručju

Da bi usvojile euro, države moraju ispuniti određene ekonomske kriterije. Konkretno, traži se visok stupanj stabilnosti cijena, zdrava fiskalna situacija, stabilni tečajevi i konvergencija dugoročnih kamatnih stopa.

Izvješća o konvergenciji

Europska središnja banka doprinosi odlučivanju o budućim članicama europodručja tako što priprema izvješća o konvergenciji u kojima analizira jesu li dotične države ispunile potrebne uvjete za usvajanje eura.

Sudjelovanje u tijelima nadležnim za odlučivanje

Guverneri središnjih banaka država EU-a izvan europodručja članovi su Općeg vijeća ESB-a. Oni postaju članovima glavnog tijela nadležnog za odlučivanje – Upravnog vijeća – tek kad njihove države usvoje euro. Osim toga, stručnjaci iz središnjih banaka država članica članovi su odbora Europskog sustava središnjih banaka (ESSB).

Najčešća pitanja i odgovori o širenju EU-a i ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU)

Sve stranice u ovom odjeljku