Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
Najnovije informacije možete pronaći na engleskoj inačici stranice.

Delorsov odbor (1988. i 1989.)

Odbor za proučavanje ekonomske i monetarne unije, bolje poznat kao Delorsov odbor, osnovan je u lipnju 1988. Njegov osnutak bio je rezultat zadaće Europskog vijeća da prouči i predloži konkretne korake s ciljem uspostave europske ekonomske i monetarne unije. Odborom je predsjedao Jacques Delors, koji je u to vrijeme bio predsjednik Europske komisije. Odbor se sastojao od guvernera središnjih banaka država članica Europske ekonomske zajednice i nekoliko drugih članova. Među njima bio je i tadašnji glavni direktor Banke za međunarodne namire u Baselu Alexandre Lamfalussy, koji je poslije postao prvi predsjednik Europskog monetarnog instituta.

Delorsov odbor ispunio je svoju zadaću objavivši u travnju 1989. »Izvješće o ekonomskoj i monetarnoj uniji u Europskoj zajednici«, koje je, među ostalim, sadržavalo prijedlog uspostave ekonomske i monetarne unije u tri faze te je pridonijelo monetarnom i ekonomskom ujedinjenju.

Dokumentacija Odbora za proučavanje ekonomske i monetarne unije, odnosno Delorsova odbora, u papirnatom je obliku i sastoji se od 15 kutija s dokumentima. Ti su dokumenti uglavnom na engleskom i francuskom jeziku i potječu iz razdoblja od rujna 1988. do listopada 1989. Arhivska građa obuhvaća dokumentaciju povezanu sa sastancima i aktivnostima u sklopu priprema samog Delorsova izvješća.

DelC 1. Organizacija

U ovom su odjeljku dokumenti o organizaciji sastanaka i drugim administrativnim pitanjima.

DelC 1.1. Organizacija sastanaka

Ovaj pododjeljak obuhvaća rasporede sastanaka, popise sudionika i popis adresa organizacija članova, rasporede sjedenja i dokumente povezane s organizacijom putovanja.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 1.2. Popis radova

Ovaj pododjeljak obuhvaća popise radova koji su podijeljeni ili nisu podijeljeni članovima Odbora, radove za određene sastanke te radove koji su sastavljeni ili su se sastavljali za potrebe Odbora.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 1.3. Objava konačnog izvješća

Ovaj pododjeljak sadržava dokumente povezane s objavom konačnog izvješća, uključujući korespondenciju, te popis primatelja konačnog izvješća.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 1.4. Pisma zahvale

Ovaj pododjeljak sadržava pisma zahvale N. Thygesena, J. Delorsa i R. Leigh-Pembertona upućena izvjestitelju Odbora G. Baeru te odgovor G. Beara.

Dokumenti u pododjeljku
DelC 2. Sastanci: zapisnici, izvješća i transkripti

Ovaj odjeljak sadržava zapisnike, izvješća i transkripte svih sastanaka.

DelC 2.1. Prvi sastanak – 13. rujna 1988.

Na prvom sastanku Delorsova odbora raspravljalo se, među ostalim, o organizacijskim pitanjima (npr. načinima bilježenja rasprava i pitanju treba li ih učiniti dostupnima javnosti) te o Wernerovu izvješću i rasporedu aktivnosti Odbora.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 2.2. Drugi sastanak – 10. listopada 1988.

Na drugom sastanku Delorsova odbora raspravljalo se, među ostalim, o značajkama i implikacijama ekonomske unije usklađene s monetarnom unijom, posebno o fiksiranim tečajevima, politikama i institucijskim rješenjima. Na tom sastanku prvi put se raspravljalo o sadržaju konačnog izvješća.

U dokumentima o tom sastanku izričito se spominju sljedeći radovi:

  • DelC 5.2. Regional Policy and European Economic Integration (M. F. Doyle)
  • DelC 7.11. Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)
  • DelC 7.15. The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)
  • DelC 8.2. Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)
Dokumenti u pododjeljku

DelC 2.3. Treći sastanak – 8. studenoga 1988.

Na trećem sastanku Delorsova odbora rasprava je bila usredotočena na prve korake u ostvarivanju ekonomske i monetarne unije, s naglaskom na institucijskim promjenama i pitanju bi li ekonomska i monetarna unija bila moguća bez zakonskih izmjena.

U dokumentima o tom sastanku izričito se spominju sljedeći radovi:

  • DelC 6.2. A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)
  • DelC 6.3. First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
  • DelC 6.5. The Working of the EMS: A Personal Assessment (J. Godeaux)
Dokumenti u pododjeljku

DelC 2.4. Četvrti sastanak – 13. prosinca 1988.

Cijeli četvrti sastanak Delorsova odbora bio je posvećen osnovnoj strukturi konačnog izvješća.

J. de Larosière predstavio je sljedeći rad:

  • DelC 6.3. First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)
Dokumenti u pododjeljku

DelC 2.5. Peti sastanak – 10. siječnja 1989.

Na petom sastanku Delorsova odbora raspravljalo se, među ostalim, o Poglavlju III. konačnog izvješća (posebno o europskom fondu pričuve i novom ugovoru) te o europskoj valutnoj jedinici i organizacijskim pitanjima, kao što je uloga Odbora.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 2.6. Šesti sastanak – 14. veljače 1989.

Šesti sastanak Delorsova odbora bio je posvećen osnovnoj strukturi konačnog izvješća. Raspravljalo se o operativnom okviru monetarne unije, njezinim ciljevima, europskoj valutnoj jedinici, definiciji ekonomske unije, zajedničkim politikama i regionalnim razlikama te ulozi, mandatu, funkcijama i strukturi institucije koja bi se mogla stvoriti za provedbu ekonomske i monetarne unije.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 2.7. Sedmi sastanak – 14. ožujka 1989.

Sedmi sastanak Delorsova odbora bio je posvećen osnovnoj strukturi konačnog izvješća. Raspravljalo se o izmjenama ugovora, politikama, odnosu s politikom, ciljevima i praktičnim koracima u ostvarivanju ekonomske i monetarne unije te o europskoj valutnoj jedinici.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 2.8. Osmi sastanak – 11. i 12. travnja 1989.

Osmi sastanak Delorsova odbora bio je posvećen dovršenju izvješća. Raspravljalo se, među ostalim, o zahtjevima koji se odnose na zakonodavstvo, izmjenama ugovora, odnosu s politikom, praktičnim koracima u ostvarivanju ekonomske i monetarne unije te vremenskom okviru njezine provedbe.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 2.9. Neslužbeni sastanci

Ovaj pododjeljak sadržava bilješke s neslužbenih sastanaka članova Delorsova odbora. Ti dokumenti nose datume iz razdoblja od 19. srpnja 1988. do 23. ožujka 1989.

Dokumenti u pododjeljku
DelC 3. Izvješće o ekonomskoj i monetarnoj uniji u Europskoj zajednici

Ovaj pododjeljak sadržava izvješće, koje je izdao Odbor, pod naslovom Izvješće o ekonomskoj i monetarnoj uniji u Europskoj zajednici, poznatije kao Delorsovo izvješće te njegove radne verzije.

DelC 3. Izvješće o ekonomskoj i monetarnoj uniji u Europskoj zajednici

Radne verzije izvješća i komentari Odbora nose datume iz razdoblja od 22. srpnja 1988. do 12. travnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku
DelC 4. Zbirka radova dostavljenih Odboru – uvodna napomena

Ovaj odjeljak sadržava uvod u Zbirku radova, točnije uvodnu napomenu, sadržaj i izvješće pod naslovom The Werner Report Revisited, u skladu sa sadržajem. Pododjeljci sadržavaju radne verzije i komentare za svaki rad.

DelC 4.1. Uvod i sadržaj

Radne verzije uvodne napomene i sadržaja Zbirke radova te komentari o njima nose datume iz razdoblja od 30. ožujka do 14. srpnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 4.2. The Werner Report revisited (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 14. srpnja 1988. do 1. rujna 1989.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s prvim sastankom.

Dokumenti u pododjeljku
DelC 5. Zbirka radova dostavljenih Odboru – radovi koji se odnose na ekonomsku uniju

Ovaj odjeljak sadržava radove iz Zbirke radova koji se odnose na ekonomsku uniju, u skladu sa sadržajem. Pododjeljci sadržavaju radne verzije i komentare za svaki rad.

DelC 5.1. Economic and Monetary Union and Relaunching the Construction of Europe (J. Delors)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 26. do 30. rujna 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 5.2. Regional Policy and European Economic Integration (M. Doyle)

Radne verzije i komentari nemaju datume.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s drugim sastankom.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 5.3. Regional Implications of Economic and Monetary Integration (J. Delors)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 25. do 30. siječnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 5.4. Macro-Coordination of Fiscal Policies in a European Economic and Monetary Union (A. Lamfalussy)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 27. listopada 1988. do 6. srpnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku
DelC 6. Zbirka radova dostavljenih Odboru – radovi koji se odnose na monetarnu uniju

Ovaj odjeljak sadržava radove iz Zbirke radova koji se odnose na monetarnu uniju, u skladu sa sadržajem. Pododjeljci sadržavaju radne verzije i komentare povezane s određenim radom.

DelC 6.1. The Further Development of the European Monetary System (K.O. Pöhl)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 7. listopada 1988. do 6. srpnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 6.2. A European Central Banking System: Some Analytical and Operational Considerations (N. Thygesen)

Jedina raspoloživa verzija tog rada konačna je verzija iz lipnja 1989.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s trećim sastankom.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 6.3. First Stages Towards the Creation of a European Reserve Bank: the Creation of a European Reserve Fund (J. de Larosière)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 28. listopada do 6. prosinca 1988.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s trećim i četvrtim sastankom.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 6.4. The ECU as a Parallel Currency (W. Duisenberg)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 30. listopada do 29. studenoga 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 6.5. The Working of the EMS: a Personal Assessment (J. Godeaux)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 2. studenoga 1988. do 11. travnja 1989.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s trećim sastankom.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 6.6. The ECU Banking Market (A. Lamfalussy)

Radne verzije i komentari nose datum 1. prosinca 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 6.7. The ECU, the Common Currency and the Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 4. siječnja do 10. srpnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 6.8. A Proposal for Stage Two Under Which Monetary Policy Operations Would Be Centralised in a Jointly-owned Subsidiary (A. Lamfalussy)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 30. siječnja do 23. svibnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 6.9. The Basic Difference Between the Frameworks for Policy Decision-making Provided by the EMS and EMU (P. Jaans)

Na jedinoj raspoloživoj verziji nema datuma.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 6.10. An Operational Framework for an Integrated Monetary Policy in Europe (C. Ciampi)

Jedina raspoloživa verzija potječe iz travnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku
DelC 7. Popratni radovi koje su dostavili članovi Odbora

Ovaj odjeljak sadržava radove koji su dostavljeni Odboru, ali koji nisu uključeni u Zbirku radova. Sadržava radove koje su dostavili članovi Odbora. Pododjeljci sadržavaju radne verzije i komentare za svaki rad.

DelC 7.1. A European Central Banking System: Some Institutional Considerations (N. Thygesen)

Radne verzije i komentari nose datum 26. listopada 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.2. Economic and Monetary Union: the Main Issues (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 18. kolovoza do 1. rujna 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.3. Economic Union: Implications of a Monetary Union (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 16. rujna do 4. listopada 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.4. Features of a European Central Bank Statute (K.O. Pöhl)

Dokumenti u pododjeljku

Datum komentara je 6. siječnja 1989.

DelC 7.5. Monetary Union and a European System of Central Banks (G. Baer, T. Padoa-Schioppa)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 21. do 31. listopada 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.6. Objectives and Instruments of Monetary Policy at an Advanced Stage of Integration (N. Thygesen)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 31. siječnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.7. Outline of Problems Connected with a European Economic Union (K.O. Pöhl)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 9. rujna do 6. listopada 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.8. Overcoming the Limits of Coordination in Conducting a Common Monetary Policy (C. Ciampi)

Radne verzije i komentari nose datum 8. veljače 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.9. Propositions relating to the ECU (Delorsov odbor)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 27. do 31. siječnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.10. Quelques Réflexions sur les Missions et les Compétences du Centre de Décision de Politique Économique (J. Mingasson)

Radne verzije i komentari nose datum 14. listopada 1988. ili nemaju datum.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.11. Questionnaire on Major Instruments and Policy Measures to be Applied in Connection with the Gradual Realisation of the Economic and Monetary Union (E. Hoffmeyer)

Radne verzije, komentari i odgovori na upitnik nose datume iz razdoblja od 11. listopada 1988. do 10. veljače 1989.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s drugim sastankom.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.12. Questions and Answers on the ECU and European Monetary Union

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 20. siječnja do 12. travnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.13. Regional Balancing Mechanisms in Economic and Monetary Unions (M. Emerson)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 1. studenoga 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.14. The Ciampi/Thygesen Scheme

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 10. ožujka 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.15. The ECU in the Monetary Union Process (C. Ciampi)

Radne verzije i komentari nose datum 7. siječnja 1989. ili nemaju datum.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s drugim sastankom.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 7.16. The Legal Status of the Bank of Spain (M. Rubio)

Radne verzije i komentari nemaju datume.

Dokumenti u pododjeljku
DelC 8. Popratni radovi koje su dostavili drugi

Ovaj odjeljak sadržava radove koji su dostavljeni Odboru, ali koji nisu uključeni u Zbirku radova. Sadržava radove koje nisu dostavili članovi Odbora, nego druge osobe i organizacije. Pododjeljci sadržavaju radne verzije i komentare za svaki rad.

DelC 8.1. Alternative Paradigms for Monetary Union (D. Gros)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 10. listopada do 21. studenoga 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.2. Budgetary and Macro-economic Aspects of Social Protection in the Community (L. Schubert)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 25. siječnja 1989.

Rad se izričito spominje u dokumentaciji povezanoj s drugim sastankom.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.3. Considerations on the Costs and Benefits of Economic and Monetary Union

Radna verzija i komentari nose datume iz razdoblja od 24. siječnja do 20. veljače 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.4. Le Marché Intérieur et la Coopération Monétaire (Ministarstvo gospodarstva Danske)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 9. studenoga 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.5. L'Efficacité Économique des Politiques Régionales (J. Drevet)

Radna verzija i komentari potječu iz prosinca 1988. ili nemaju datum.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.6. Les Rapports de la Banque de France et de l’État au Regard de la Loi

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 22. prosinca 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.7. Les Politiques Régionales dans le Mouvement vers l'Union Économique et Monétaire (Groupe Lacroix)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 23. siječnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.8. Loi Organique Communautaire (C. Ehlermann)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 14. studenoga 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.9. Mise en Application Graduelle des Dispositions d'un Traité sur l'UEM (C. Ehlermann)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 14. studenoga 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.10. Monetary Policy and Financial Integration: Consequences of 1992

Radna verzija i komentari nemaju datume.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.11. Note sur la Politique Régionale (J. van Ginderachter)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 31. listopada 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.12. Regional Policy within a Monetary Union: a Case Study of Strathclyde (University of Strathclyde)

Radne verzije i komentari nose datume iz razdoblja od 16. do 21. prosinca 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.13. Some Technical Considerations on the Benefits of an Economic and Monetary Union (D. Gros, A. Jacquemin, M. Catinat)

Radna verzija i komentari nose datum 18. siječnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.14. The All Saints' Day Manifesto for European Monetary Union (The Economist)

Preslika članka nema datuma.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.15. The Distribution of Economic Policy Powers in the Public Finances of Federal Economic and Monetary Union

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 19. prosinca 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.16. The European Monetary System and its Interactions with Economic and Monetary Policies: Lessons for Future Progress Towards European Monetary Union

Radna verzija i komentari nose datum 7. studenoga 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.17. The Federal Reserve System: Origins and Development (P. van den Bergh)

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 23. listopada 1988.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.18. The Legal Relationship Between the Central Bank and the Political Authorities in Denmark

Jedina raspoloživa verzija nosi datum 3. siječnja 1989.

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.19. The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.

Ovaj pododjeljak sadržava publikaciju »The National Bank of Denmark: Act, By-laws, etc.« (1937.).

Dokumenti u pododjeljku

DelC 8.20. The Flaw in Europe's Tax Strategy (The Wall Street Journal)

Ovaj pododjeljak sadržava presliku stranice dnevnika The Wall Street Journal od 30. ožujka 1989.

Dokumenti u pododjeljku
DelC 9. Vanjska komunikacija

Ovaj odjeljak sadržava korespondenciju s osobama izvan Delorsova odbora i govore članova Odbora koji su na vanjskim događajima govorili o svojem radu. Sadržava zahtjeve za informacije ili primjerke konačnog izvješća te odgovore na njih. Ne sadržava popratne radove ni korespondenciju povezanu s njima.

DelC 9. Vanjska komunikacija

Vanjska korespondencija i govori potječu iz razdoblja od 15. studenoga 1988. do 18. studenoga 1989.

Dokumenti u pododjeljku

Sve stranice u ovom odjeljku