Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Upravljanje EMU-om

ESB djeluje u sklopu ekonomske i monetarne unije (EMU) Europske unije.

Višerazinsko upravljanje

Uvođenjem eura nadležnost za monetarnu politiku i tečajnu politiku prenesena je na ESB. Istodobno su za ekonomske politike, kao što su fiskalne politike i politike povezane s tržištem rada, u velikoj mjeri i dalje nadležni tvorci nacionalnih politika.

Struktura višerazinskog upravljanja u ekonomskoj i monetarnoj uniji među ostalim odražava gospodarsku stvarnost, odnosno činjenicu da su jedinstvena valuta i jedinstveno tržište EU‑a doveli do snažne međuovisnosti europskih gospodarstava. Ta međuovisnost dovodi do prelijevanja učinaka među članicama, osobito valutne unije. Drugim riječima, odluke o politikama ili gospodarska kretanja u jednoj državi članici snažno utječu na druge države članice.

Usklađivanje nacionalnih politika

U sklopu ekonomske i monetarne unije nacionalne ekonomske politike podliježu usklađivanju i nadzoru na europskoj razini. One se time usmjeravaju prema održivosti i otpornosti, čime se pridonosi neometanom funkcioniranju ekonomske i monetarne unije i podupire jedinstvena monetarna politika u održavanju stabilnosti cijena.

Usto, usklađeni odgovori nacionalnih politika mogu biti učinkovitiji u sprječavanju ili ublažavanju gospodarskih šokova koji utječu na većinu članica valutne unije ili na sve njih.

Pakt o stabilnosti i rastu

Pakt o stabilnosti i rastu donesen je 1997. radi jačanja odredbi Ugovora o fiskalnoj održivosti. Stabilne javne financije pomažu u postizanju drugih važnih ciljeva politike kao što su snažan i održiv rast, čime podupiru i stvaranje radnih mjesta.

Europski semestar

Europska unija prati ekonomske politike država članica u godišnjem ciklusu, koji je poznat kao Europski semestar. Uspostavljen je kako bi se na europskoj razini bolje uskladilo praćenje fiskalnih i ekonomskih politika, koje su pravno i dalje odvojene.

Te se politike procjenjuju istodobno kako bi se postigla veća usklađenost različitih postupaka praćenja te kako bi se dobila cjelovita procjena gospodarstava država članica i njihove interakcije.

Postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže

Cilj je postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže utvrditi i rješavati makroekonomske neravnoteže i smanjenje konkurentnosti. Makroekonomske neravnoteže važno je otkloniti radi poboljšanja gospodarske otpornosti europodručja i sprječavanja nastanka kriza.

Dovršetak ekonomske i monetarne unije

Unatoč različitim poboljšanjima u posljednjih nekoliko godina struktura gospodarskog upravljanja u državama ekonomske i monetarne unije i dalje ima neke slabe točke.

Odluke ekonomske politike podliježu neobvezujućoj koordinaciji na europskoj razini, što može stvoriti jazove u provedbi učinkovitih ekonomskih politika. U tim uvjetima očekuju se daljnji koraci za dovršetak ustroja ekonomske i monetarne unije.

ESB je sudjelovao u izradi nacrta za jačanje ekonomske i monetarne unije 2012. i 2015. godine, na temelju kojih je objavljen plan naslovljen "Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije", koji se još naziva Izvješće petorice predsjednika. U tom izvješću utvrđuju se ključna načela i koraci potrebni za dovršetak ekonomske i monetarne unije u četiri poglavlja: istinska ekonomska unija, financijska unija, fiskalna unija i politička unija. U izvješću se razmatraju mjere i za kratkoročno i za dugoročno razdoblje, koje se trebaju poduzeti najkasnije do 2025. Riječ je o konkretnom planu za jačanje ekonomske i monetarne unije koji je istodobno ambiciozan i pragmatičan.

Sve stranice u ovom odjeljku