Menu

Malta

Rok za zamjenu novčanica malteških lira je 31. siječnja 2018.

1 EUR = 0,429300 MTL (malteških lira)

lice novčanice od 2 malteške lire naličje novčanice od 2 malteške lire

Novčanica od 2 malteške lire
Apoen: 2 MTL
Motiv: banka Guratali u mjestu Mdina i u mjestu Rabat, Gozo

lice novčanice od 5 malteških lira naličje novčanice od 5 malteških lira

Novčanica od 5 malteških lira
Apoen: 5 MTL
Motiv: pozadina gradskih vrata u mjestu Mdina, Torre dello Standardo i izvadak iz malteške Povelje o pravima

lice novčanice od 10 malteških lira naličje novčanice od 10 malteških lira

Novčanica od 10 malteških lira
Apoen: 10 MTL
Motiv: spomenik u sjećanje na 7. lipnja 1919. u Valletti

lice novčanice od 20 malteških lira naličje novčanice od 20 malteških lira

Novčanica od 20 malteških lira
Apoen: 20 MTL
Motiv: Dr. Borg Olivier, premijer nakon osamostaljenja 1964.

lice novčanice od 2 malteških lire naličje novčanice od 2 malteške lire

Novčanica od 2 malteške lire
Apoen: 2 MTL
Motiv: banka Guratali u mjestu Mdina i u mjestu Rabat, Gozo

lice novčanice od 5 malteških lire naličje novčanice od 5 malteške lire

Novčanica od 5 malteških lira
Apoen: 5 MTL
Motiv: pozadina gradskih vrata u mjestu Mdina, Torre dello Standardo i izvadak iz malteške Povelje o pravima

lice novčanice od 10 malteških lira naličje novčanice od 10 malteških lira

Novčanica od 10 malteških lira
Apoen: 10 MTL
Motiv: spomenik u sjećanje na 7. lipnja 1919. u Valletti

lice novčanice od 20 malteških lira naličje novčanice od 20 malteških lira

Novčanica od 20 malteških lira
Apoen: 20 MTL
Motiv: dr. Borg Olivier, premijer nakon osamostaljenja 1964.

Ove novčanice više nije moguće zamijeniti

lice novčanice od 2 malteške lire naličje novčanice od 2 malteške lire

Novčanica od 2 malteške lire, stara serija
Apoen: 2 MTL
Motiv: Agatha Barbara, bivša predsjednica republike

lice novčanice od 5 malteških lira naličje novčanice od 5 malteških lira

Novčanica od 5 malteških lira, stara serija
Apoen: 5 MTL
Motiv: Agatha Barbara, bivša predsjednica republike

lice novčanice od 10 malteških lira naličje novčanice od 10 malteških lira

Novčanica od 10 malteških lira, stara serija
Apoen: 10 MTL
Motiv: Agatha Barbara, bivša predsjednica republike