Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Financijska stabilnost

Na području financijske stabilnosti ESB ima dvije glavne zadaće.

Utvrđivanje rizika

ESB, zajedno s drugim središnjim bankama Eurosustava i Europskog sustava središnjih banaka, nadzire ciklička i strukturna kretanja u bankarskim i drugim financijskim sektorima europodručja i EU-a u cjelini.

Procjena rizika

Mogući utjecaj sistemskih rizika na stabilnost financijskog sustava europodručja/EU-a i stupanj njegove otpornosti procjenjuju se pomoću kvantitativnih alata, kao što su okvir ESB-a za ispitivanje sektorske otpornosti na stres, mrežna analiza i drugi povezani alati za modeliranje. Okvir za ispitivanje sektorske otpornosti na stres često se upotrebljava za procjenu buduće otpornosti bankarskog sektora na (nepovoljna) makroekonomska i financijska kretanja.

Na području financijske stabilnosti ESB također pruža analitičku potporu Europskom odboru za sistemske rizike.

Makrobonitetna politika

Stupanjem na snagu Uredbe o SSM-u od 4. studenoga 2014. ESB je dobio makrobonitetne alate za rješavanje mogućih sistemskih rizika u financijskom sustavu. Na području makrobonitetne politike ESB ima dvije ovlasti.

Ovlast za primjenu strožih mjera

ESB može, umjesto nacionalnih tijela, primijeniti veće zahtjeve za zaštitne slojeve kapitala nego što ih primjenjuju nacionalna tijela ili primijeniti strože mjere s ciljem rješavanja sistemskih ili makrobonitetnih rizika u skladu s postupcima utvrđenim u mjerodavnom pravu EU-a. ESB tako može, nakon što o tome obavijesti nacionalna tijela, bankama odrediti veće zahtjeve, među kojima su:

  • protuciklički zaštitni slojevi kapitala
  • zaštitni slojevi za sistemske rizike (ako se primjenjuju u nacionalnom pravu)
  • dodatni kapitalni zahtjevi za sistemski važne institucije
  • ponderi rizika za izloženosti sektoru nekretnina i financijskom sektoru
  • ograničenja velikih izloženosti
  • dodatni zahtjevi za objavu.

Ovlast za očitovanje i prigovor

Nacionalna tijela dužna su obavijestiti ESB ako namjeravaju provesti ili izmijeniti neku makrobonitetnu mjeru. ESB ocjenjuje planirane mjere i može iznijeti prigovor. Nacionalna tijela uzimaju primjedbe ESB-a u obzir prije nego što donesu odluku.

Financijska regulacija

Regulacija financijskih institucija i tržišta u osnovi je makrobonitetne politike. ESB analizira inicijative povezane s financijskom regulacijom, financijskim nadzorom, mjerama za financijsku stabilnost (npr. s upravljanjem financijskim krizama i njihovim rješavanjem) i drugim područjima financijskih usluga (npr. s računovodstvom) koje su pokrenula europska i svjetska regulatorna i nadzorna tijela te daje savjete polazeći od makrobonitetne politike i financijske stabilnosti. ESB/Eurosustav pridonose zakonodavnim prijedlozima u nacionalnom pravu, međunarodnom pravu ili pravu EU‑a u vezi s regulatornim i nadzornim pitanjima.

Sve stranice u ovom odjeljku