Menu

Izvršni odbor

Ekonomske analize

 • Analiza poslovnog ciklusa
 • Cijene i troškovi
 • Ekonometrijsko i prognostičko modeliranje
 • Fiskalna politika
 • Strana ponude, tržište rada, praćenje država
 • Vanjski sektor europodručja i uvođenje eura

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

 • Financijska regulativa i politika
 • Makrobonitetna politika
 • Modeliranje testova otpornosti na stres
 • Sistemski rizik i financijske institucije
 • Tržišno financiranje

Monetarna politika

 • Monetarna analiza
 • Strategija monetarne politike
 • Tržišta kapitala / financijska struktura

Odnosi s javnošću

 • Jezične usluge
 • Mrežne stranice i digitalni mediji
 • Odnosi sa svjetskim medijima
 • Unutarnja komunikacija i rad s javnošću

Pravni poslovi

 • Financijsko pravo
 • Institucijsko pravo
 • Pravo u vezi s nadzorom
 • Zakonodavstvo

Statistika

 • Analitički podatci o kreditima i glavni podatci
 • Monetarna i ekonomska statistika
 • Podatci o nadzoru banaka
 • Podatci o vrijednosnim papirima i financijskim tržištima
 • Statističke aplikacije i alati
 • Vanjska statistika i sektorski računi

Tajništvo ESRB-a

Unutarnja revizija

 • Provedba revizija
 • Revizijska potpora i istrage

Istraživanja

 • Financijska istraživanja
 • Istraživanja na području monetarne politike

Međunarodni i europski odnosi

 • Analiza međunarodne politike
 • Institucije i forumi EU-a
 • Predstavništvo ESB-a u Bruxellesu
 • Predstavništvo ESB-a u Washingtonu
 • Vanjska kretanja

Novčanice

 • Razvoj novčanica
 • Upravljanje novčanicama

Operacije na tržištu

 • Analiza operacija na tržištu
 • Novčano tržište i likvidnost
 • Operacije na tržištu obveznica i međunarodne operacije
 • Sustavi za operacije na tržištu
 • Usluge financijskih operacija

Savjet Izvršnog odbora

Tajništvo

 • Tajništvo
 • Upravljanje informacijama

Služba za usklađenost s propisima i upravljanje

 • Usklađenost s propisima i upravljanje

Tržišna infrastruktura i platni promet

 • Nadzor
 • Potpora tržišnoj infrastrukturi
 • Razvoj tržišne infrastrukture
 • Tržišne inovacije i integracija
 • Upravljanje tržišnom infrastrukturom

Upravljanje rizicima

 • Analiza rizika
 • Strategija na području rizika

glavni koordinator za zajedničke poslove

Informacijski sustavi

 • Centralnobankarske usluge
 • Digitalna sigurnost
 • Infrastruktura i operacije
 • Inovacije i arhitektura
 • Organizacijski sustavi
 • Podatkovna analitika
 • Usluge za bonitetni nadzor

Potpora poslovanju

Financije

 • Financijsko izvještavanje
 • Proračun i kontroling
 • Računovodstvo
 • Središnji ured za nabavu

Uprava za opće poslove

 • Opći poslovi
 • Osiguranje i zaštita
 • Upravljanje poslovnim prostorom

Upravljanje i preobrazba

Ljudski potencijali

 • Partnerstvo s poslovnim područjima
 • Služba podrške za zaposlenike
 • Upravljanje talentima

Skupina za organizacijsku učinkovitost

Upravljanje operativnim rizikom i neprekinutim poslovanjem

predsjednik i potpredsjednica Nadzornog odbora

Mikrobonitetni nadzor I

 • Nadzor značajnih banaka I – VII, XVI, XVII

Mikrobonitetni nadzor III

 • Analitička i metodološka podrška
 • Nadgledanje institucija i sektora
 • Nadgledanje nadzora i odnosi s nacionalnim nadležnim tijelima

Tajništvo Nadzornog odbora

 • Odlučivanje u sklopu SSM-a
 • Odobrenja
 • Osiguranje kvalitete nadzora
 • Provedba i sankcije

Mikrobonitetni nadzor II

 • Nadzor značajnih banaka VIII – XV

Mikrobonitetni nadzor IV

 • Analiza rizika u sklopu SSM-a
 • Centralizirani nadzori na licu mjesta
 • Interni modeli
 • Nadzorne politike
 • Planiranje i usklađivanje nadzora
 • Razvoj metodologije i standarda
 • Upravljanje krizama