Izvršni odbor

Ekonomske analize

Uprava Gospodarska kretanja

  Odjeli:

 • Cijene i troškovi
 • Fiskalna politika
 • Konvergencija i konkurentnost
 • Praćenje država
 • Proizvodnja i potražnja

Uprava Monetarna politika

  Odjeli:

 • Monetarna analiza
 • Strategija monetarne politike
 • Tržišta kapitala / financijska struktura

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

  Odjeli:

 • Financijska regulativa
 • Makrofinancijske politike
 • Makrofinancijske veze
 • Praćenje financijske stabilnosti

Novčanice

  Odjeli:

 • Razvoj novčanica
 • Upravljanje novčanicama

Operacije na tržištu

  Odjeli:

 • Analiza operacija na tržištu
 • Novčano tržište i likvidnost
 • Operacije na tržištu obveznica i međunarodne operacije
 • Sustavi za operacije na tržištu
 • Usluge financijskih operacija

Savjet Izvršnog odbora

Tajništvo

  Odjeli:

 • Služba za usklađenost s propisima i upravljanje
 • Tajništvo
 • Upravljanje dokumentima

Tržišna infrastruktura i platni promet

  Odjeli:

 • Integracija tržišta
 • Nadzor
 • Razvoj tržišne infrastrukture
 • Upravljanje tržišnom infrastrukturom

Upravljanje rizicima

  Odjeli:

 • Analiza rizika
 • Strategija na području rizika

Istraživanja

  Odjeli:

 • Financijska istraživanja
 • Istraživanja na području monetarne politike

Međunarodni i europski odnosi

  Odjeli:

 • Analiza međunarodne ekonomske politike
 • Institucije i forumi EU-a (uključuje Predstavništvo ESB-a u Bruxellesu)
 • Međunarodni odnosi i suradnja
 • Predstavništvo ESB-a u Washingtonu
 • Vanjska kretanja

Odnosi s javnošću

  Odjeli:

 • Jezične usluge
 • Mrežne stranice i digitalni mediji
 • Odnosi sa svjetskim medijima
 • Rad s javnošću

Pravni poslovi

  Odjeli:

 • Financijsko pravo
 • Institucijsko pravo
 • Pravo u vezi s nadzorom
 • Zakonodavstvo

Statistika

  Odjeli:

 • Makroekonomska statistika
 • Monetarna i financijska statistika
 • Razvoj i koordinacija statistike
 • Statističke usluge
 • Statistika nadzora
 • Vanjska statistika

Tajništvo ESRB-a

Unutarnja revizija

  Odjeli:

 • Provođenje revizije 1
 • Provođenje revizije 2

Glavni koordinator za zajedničke poslove

Financije

  Odjeli:

 • Financijsko izvještavanje
 • Proračun i kontroling
 • Računovodstvo
 • Središnji ured za nabavu

Ljudski potencijali

  Odjeli:

 • Partnerstvo s poslovnim područjima
 • Služba podrške za zaposlenike
 • Upravljanje talentima

Informacijski sustavi

  Odjeli:

 • Analitičke aplikacije
 • Infrastruktura i operativni poslovi
 • Izvedbene aplikacije
 • Organizacijski sustavi
 • Sigurnost i arhitektura
 • Upravljanje informacijskom tehnologijom i poslovni odnosi

Uprava za opće poslove

  Odjeli:

 • Opći poslovi
 • Osiguranje i zaštita
 • Upravljanje poslovnim prostorom

Nadzorni odbor

Mikrobonitetni nadzor I

  Odjeli:

 • Nadzor značajnih banaka I – VII

Mikrobonitetni nadzor III

  Odjeli:

 • Analitička i metodološka podrška
 • Nadgledanje institucija i sektora
 • Nadgledanje nadzora i odnosi s nacionalnim nadležnim tijelima

Tajništvo Nadzornog odbora

Mikrobonitetni nadzor II

  Odjeli:

 • Nadzor značajnih banaka VIII – XV

Mikrobonitetni nadzor IV

  Odjeli:

 • Analiza rizika u sklopu SSM-a
 • Centralizirani nadzori na licu mjesta
 • Interni modeli
 • Nadzorne politike
 • Odobrenja
 • Osiguranje kvalitete nadzora
 • Planiranje i usklađivanje programa nadzornog ispitivanja
 • Provođenje i sankcije
 • Razvoj metodologije i standarda
 • Upravljanje krizama