Direktionen

ESRB's Sekretariat

Intern Revision

  Afdelinger:

 • Revisionsopgaver 1
 • Revisionsopgaver 2

Juridiske Tjenester

  Afdelinger:

 • Finansiel Ret
 • Institutionel Ret
 • Lovgivning
 • Tilsynsmæssig Ret

Makroprudentiel Politik & Finansiel Stabilitet

  Afdelinger:

 • Finansiel Lovgivning
 • Makrofinansiel Politik
 • Makrofinansielle Sammenhænge
 • Overvågning af Finansiel Stabilitet

Markedsoperationer

  Afdelinger:

 • Analyse af Markedsoperationer
 • Finansielle Operationer
 • Markedsoperationssystemer
 • Obligationsmarkeder & Internationale Markedsoperationer
 • Pengemarked & Likviditet

Rådgivere for Direktionen

Sekretariat

  Afdelinger:

 • Compliance og Governance-kontor
 • Informationsstyring
 • Sekretariat

Økonomi

Direktoratet for Pengepolitik

  Afdelinger:

 • Kapitalmarkeder/Finansiel Struktur
 • Monetær Analyse
 • Pengepolitisk Strategi

Direktoratet for Økonomisk Udvikling

  Afdelinger:

 • Finanspolitik
 • Konvergens & Konkurrenceevne
 • Landeovervågning
 • Priser & Omkostninger
 • Produktion & Efterspørgsel

Forskning

  Afdelinger:

 • Finansiel Forskning
 • Pengepolitisk Forskning

Internationale & Europæiske Forbindelser

  Afdelinger:

 • ECB's Repræsentation i Washington D.C.
 • Ekstern Udvikling
 • EU-institutioner & -fora (omfatter ECB's Repræsentationskontor i Bruxelles)
 • International Økonomisk-Politisk Analyse
 • Internationale Forbindelser & Internationalt Samarbejde

Kommunikation

  Afdelinger:

 • Globale Medierelationer
 • Outreachaktiviteter
 • Sprogtjenester
 • Web & Digital

Markedsinfrastruktur & Betalinger

  Afdelinger:

 • Markedsinfrastrukturstyring
 • Markedsinfrastrukturudvikling
 • Markedsintegration
 • Overvågning

Risikostyring

  Afdelinger:

 • Risikoanalyse
 • Risikostrategi

Seddeldirektoratet

  Afdelinger:

 • Seddelforvaltning
 • Seddeludvikling

Statistik

  Afdelinger:

 • Makroøkonomisk Statistik
 • Monetær & Finansiel Statistik
 • Statistisk Informationsservice
 • Tilsynsrelateret Statistik
 • Udlandsstatistik
 • Udvikling/Koordinering af Statistik

Chief Services Officer

Administration

  Afdelinger:

 • Administrative Tjenester
 • Byggeforvaltning
 • Sikkerhed

Informationssystemer

  Afdelinger:

 • Analytiske Systemdomæner
 • ERP-systemer
 • Infrastruktur & Drift
 • IT-styring & Forbindelse til Forretningsområderne
 • Sikkerhed & Arkitektur
 • Udførende Systemdomæner

Finans

  Afdelinger:

 • Budget & Kontrol
 • Centrale Indkøb
 • Finansiel Rapportering
 • Regnskab

Personaleafdelingen

  Afdelinger:

 • Medarbejdertjenester
 • Partnerskaber med forretningsområder
 • Talentforvaltning

Tilsynsrådet

Mikroprudentielt Tilsyn I

  Afdelinger:

 • Tilsyn med Signifikante Banker VIII-XV

Mikroprudentielt Tilsyn III

  Afdelinger:

 • Analyse & Metodologisk Støtte
 • Overvågning af Institutioner og Sektorer
 • Tilsynsmæssig Overvågning & Forbindelser til Kompetente Nationale Myndigheder

Sekretariat for Tilsynsrådet

Mikroprudentielt Tilsyn II

  Afdelinger:

 • Tilsyn med Signifikante Banker IX

Mikroprudentielt Tilsyn IV

  Afdelinger:

 • Centraliserede Inspektioner på Stedet
 • Håndhævelse & Sanktioner
 • Interne Modeller
 • Krisestyring
 • Planlægning & Koordination af Tilsynsprogrammet
 • Risikoanalyse
 • Tilladelser
 • Tilsynsmæssig Kvalitetssikring
 • Tilsynspolitikker
 • Udvikling af Metoder & Standarder