Menu

Direktionen

ESRB's Sekretariat

Intern Revision

 • Gennemførelse af Revision
 • Revisionssupport og Undersøgelser

Juridiske Tjenester

 • Finansiel Ret
 • Institutionel Ret
 • Lovgivning
 • Tilsynsmæssig Ret

Makroprudentiel Politik & Finansiel Stabilitet

 • Andre Finansielle Formidlere end Banker & Finansielle Markeder
 • Finansiel Lovgivning & Politik
 • Makroprudentiel Politik
 • Modellering af Stresstest
 • Systemisk Risiko & Finansielle Institutioner

Markedsoperationer

 • Analyse af Markedsoperationer
 • Finansielle Operationer
 • Markedsoperationssystemer
 • Obligationsmarkeder & Internationale Markedsoperationer
 • Pengemarked & Likviditet

Risikostyring

 • Risikoanalyse
 • Risikostrategi

Seddeldirektoratet

 • Seddelforvaltning
 • Seddeludvikling

Statistik

 • Analytiske Kredit- & Stamdata
 • Banktilsynsdata
 • Monetær & Økonomisk Statistik
 • Statistiske Applikationer & Værktøjer
 • Udlandsstatistik & Sektorregnskaber
 • Værdipapir- & Finansmarkedsdata

Forskning

 • Finansiel Forskning
 • Pengepolitisk Forskning

Internationale & Europæiske Forbindelser

 • ECB's Repræsentation i Washington D.C.
 • ECB's Repræsentationskontor i Bruxelles
 • Ekstern Udvikling
 • EU-institutioner & -fora
 • International Økonomisk-Politisk Analyse

Kommunikation

 • Globale Medierelationer
 • Intern Kommunikation & Offentlighedsarbejde
 • Sprogtjenester
 • Web & Digital

Markedsintegration & Betalinger

 • Markedsinfrastrukturmanagement
 • Markedsinfrastruktursupport
 • Markedsinfrastrukturudvikling
 • Markedsinnovation & -integration
 • Overvågning

Pengepolitik

 • Kapitalmarkeder/Finansiel Struktur
 • Monetær Analyse
 • Pengepolitisk Strategi

Rådgivere for Direktionen

Sekretariat

 • Informationsledelse
 • Sekretariat

Compliance og Governance-kontor

 • Compliance og Governance

Økonomi

 • Euroområdets Eksterne Sektor & Indførelse af Euroen
 • Finanspolitik
 • Konjunkturanalyse
 • Priser & Omkostninger
 • Prognose- & Policy-modellering
 • Udbudssiden, Arbejdsmarkeder & Landeovervågning

Chief Services Officer

HR

 • Medarbejdertjenester
 • Partnerskaber med forretningsområder
 • Talentforvaltning

Virksomhedsservice

Administration

 • Administrative Tjenester
 • Beskyttelse & Sikkerhed
 • Byggeforvaltning

Finans

 • Budget & Kontrol
 • Centrale Indkøb
 • Finansiel Rapportering
 • Regnskab

Ledelses- og Transformationstjenester

Informationssystemer

 • Centralbankapplikationer
 • Dataanalyseapplikationer
 • Digital Sikkerhed
 • Infrastruktur & Drift
 • Innovation & Arkitektur
 • Interne Virksomhedsapplikationer
 • Prudentielle Applikationer

Gruppen vedrørende Organisatorisk Effektivitet

Styring af Operationel Risiko & Forretningsvidereførelse

Formand og næstformand for Tilsynsrådet

Mikroprudentielt Tilsyn I

 • Tilsyn med Signifikante Banker I-VII, XVI, XVII

Mikroprudentielt Tilsyn III

 • Analyse & Metodologisk Støtte
 • Overvågning af Institutioner & Sektorer
 • Tilsynsmæssig Overvågning & Forbindelser til Kompetente Nationale Myndigheder

Sekretariat for Tilsynsrådet

 • Beslutningstagning inden for SSM
 • Håndhævelse & Sanktioner
 • Tilladelser
 • Tilsynsmæssig Kvalitetssikring

Mikroprudentielt Tilsyn II

 • Tilsyn med Signifikante Banker VIII-XV

Mikroprudentielt Tilsyn IV

 • Centraliserede Inspektioner på Stedet
 • Interne Modeller
 • Krisestyring
 • Planlægning & Koordination af Tilsyn
 • Risikoanalyse inden for SSM
 • Tilsynspolitikker
 • Udvikling af Metoder & Standarder