SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

ECB's organisationsplan

Direktionen

Databeskyttelsesansvarlig

ESRB's Sekretariat

Intern Revision

 • Gennemførelse af Revision
 • Revisionssupport og Undersøgelser

Juridiske Tjenester

 • Finansiel Ret
 • Institutionel Ret
 • Lovgivning
 • Tilsynsmæssig Ret

Makroprudentiel Politik & Finansiel Stabilitet

 • Andre Finansielle Formidlere end Banker & Finansielle Markeder
 • Finansiel Lovgivning & Politik
 • Makroprudentiel Politik
 • Modellering af Stresstest
 • Systemisk Risiko & Finansielle Institutioner

Markedsoperationer

 • Analyse af Markedsoperationer
 • Finansielle Operationer
 • Markedsoperationssystemer
 • Obligationsmarkeder & Internationale Markedsoperationer
 • Pengemarked & Likviditet

Risikostyring

 • Risikoanalyse
 • Risikostrategi

Seddeldirektoratet

 • Seddelforvaltning
 • Seddeludvikling

Statistik

 • Analytiske Kredit- & Stamdata
 • Banktilsynsdata
 • Monetær & Økonomisk Statistik
 • Statistiske Applikationer & Værktøjer
 • Udlandsstatistik & Sektorregnskaber
 • Værdipapir- & Finansmarkedsdata

Datakontor

 • Datakontor

Mæglingsfunktion

Forskning

 • Finansiel Forskning
 • Pengepolitisk Forskning

Internationale & Europæiske Forbindelser

 • ECB's Repræsentationskontor i Bruxelles
 • ECB's Repræsentationskontor i London
 • ECB's Repræsentationskontor i Washington D.C.
 • Ekstern Udvikling
 • EU-institutioner & -fora
 • International Økonomisk-Politisk Analyse

Kommunikation

 • Grafisk design og digitale medier
 • Kommunikation med offentligheden
 • Newsroom
 • Sprogtjenester
 • Strategisk kommunikation

Markedsintegration & Betalinger

 • Markedsinfrastrukturmanagement
 • Markedsinfrastruktursupport
 • Markedsinfrastrukturudvikling
 • Markedsinnovation & -integration
 • Overvågning

Digital Euro

 • End-to-end-proces for produkt og udførelse
 • Positionering og kommunikation
 • Produktforslag

Pengepolitik

 • Kapitalmarkeder/Finansiel Struktur
 • Monetær Analyse
 • Pengepolitisk Strategi

Rådgivere for Direktionen

Klimacentret

Sekretariat

 • Informationsledelse
 • Sekretariat

Compliance og Governance-kontor

 • Compliance og Governance

Økonomi

 • Euroområdets Eksterne Sektor & Indførelse af Euroen
 • Finanspolitik
 • Konjunkturanalyse
 • Priser & Omkostninger
 • Prognose- & Policy-modellering
 • Udbudssiden, Arbejdsmarkeder & Landeovervågning

Chief Services Officer

HR

 • Medarbejdertjenester
 • Partnerskaber med forretningsområder
 • Talentforvaltning

Virksomhedsservice

Administration

 • Administrative Tjenester
 • Beskyttelse & Sikkerhed
 • Byggeforvaltning

Finans

 • Budget & Kontrol
 • Centrale Indkøb
 • Regnskab & Regnskabsaflæggelse

Ledelses- og Transformationstjenester

Informationssystemer

 • Centralbankapplikationer
 • Dataanalyseapplikationer
 • Digital Sikkerhed
 • Infrastruktur & Drift
 • Innovation & Arkitektur
 • Interne Virksomhedsapplikationer
 • Prudentielle Applikationer

Gruppen vedrørende Organisatorisk Effektivitet

Styring af Operationel Risiko & Forretningsvidereførelse

Formand og næstformand for Tilsynsrådet

Inspektioner på Stedet & Undersøgelser af Interne Modeller

 • Daglig Drift & Integration
 • Inspektioner af Finansiel Risiko
 • Inspektioner af Ikke-finansiel Risiko
 • Undersøgelser af Interne Modeller

Specialiserede Institutter & Mindre Signifikante Institutter

 • Afdeling 1 til 5
 • Overvågning af Institutioner & Sektorer

Systemiske & Internationale Banker

 • Afdeling 1 til 6

Tilsynsstrategi & -risiko

 • Kontoret for Strategisk Planlægning
 • Strategisk Risiko & Analyse
 • Tilsynsrisiko - Finansiel Risiko
 • Tilsynsrisiko - Ikke-finansiel Risiko

Horisontalt Tilsyn

 • Eksperter i Ikke-finansielle Risici
 • Forretningsmodel, Kapital og Krise
 • Kapitalmarkeds- & Finansstyringseksperter
 • Kreditrisikoeksperter
 • Stresstesteksperter
 • Tilsynsmetode
 • Tilsynspolitik

SSM-governance & Daglig Drift

 • Fit & Proper
 • Håndhævelse og Sanktioner
 • SSM's Sekretariat
 • Teknologi & Innovation
 • Tilladelser

Universalbanker & Diversifierede Institutter

 • Afdeling 1 til 6

Alle sider i dette afsnit