SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Vi fremmer en bredere indsats

Håndtering af klimaændringer er en global udfordring og kræver, at der sættes ind på alle fronter. Vi deler vores ekspertise for herved at fremme tiltag uden for ECB og arbejder på at vedtage og fremme bedste praksis med hensyn til håndtering af klimaændringer samt naturtab og -forringelse.

Resultaterne af vores analyse af eurosedlernes miljøaftryk

Hvordan sigter ECB efter bedste praksis og fremmer en bredere indsats?

Vi arbejder tæt sammen med europæiske og internationale partnere

Vi samarbejder med europæiske og internationale partnere om at øge gennemsigtigheden i klimaspørgsmål, forbedre miljøresultater og lukke datahuller. Vi leverer analyser og ekspertise for at skabe en bredere forståelse af klima- og naturrelaterede risici og økonomiske muligheder. Vi søger også mere viden om, hvordan bedste praksis kan anvendes i vores eget arbejde, herunder klimarelaterede oplysninger og bæredygtige investeringer.

Vi arbejder på at gøre vores egne aktiviteter endnu mere gennemsigtige

Ved at offentliggøre klimarelaterede oplysninger om vores pengepolitiske og ikke-pengepolitiske porteføljer og miljøaftryk vil vi øge gennemsigtigheden i vores tiltag. Det bidrager til større tilgængelighed af klimarelaterede data og til viden om de økonomiske konsekvenser af klimaændringerne både i og uden for ECB. Det giver også markedsdeltagerne bedre mulighed for at håndtere klimarelaterede udfordringer i fremtiden.

Vi reducerer vores egen miljøpåvirkning

Som bidrag til den europæiske grønne pagt arbejder ECB og andre EU-institutioner på at hjælpe Den Europæiske Union med at nå målet om klimaneutralitet inden 2050 og det foreløbige mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 55 pct. inden 2030. Derfor arbejder vi løbende på at reducere vores daglige virksomheds miljøaftryk. Vi tager fx skridt til at øge kontantkredsløbets miljømæssige bæredygtighed. Hvad angår vores ikke-pengepolitiske porteføljer, arbejder vi også på at fastsætte mål for netto-nulemissioner senest i 2050.

Miljøbeskyttelse i ECB

Alle sider i dette afsnit