Menu

Cypern (siden 1. januar 2008)

Faser i kontantombytningen

Central Bank of Cyprus udsmykket med europlakater

Rådet for Den Europæiske Union godkendte 10. juli 2007 Cyperns ansøgning om optagelse i euroområdet pr. 1. januar 2008.

Den 1. januar 2008 blev euroen (EUR) lovligt betalingsmiddel i Cypern, hvor den afløste det cypriotiske pund (CYP). Den uigenkaldeligt fastlåste omregningskurs var blevet sat til 1 € = CYP 0,585274. En hurtig forhåndsudsendelse af eurosedler og -mønter til professionelle tredjeparter inden 1. januar 2008 bidrog til at sikre en problemfri kontantombytning, mindske den logistiske byrde og reducere omkostningerne i forbindelse med dobbeltcirkulation. Forhåndsudsendelsen ("frontloading") af eurosedler til pengeinstitutterne begyndte 19. november 2007. Forhåndsudsendelsen af euromønterne begyndte allerede en måned tidligere den 22. oktober 2007. En del af sedlerne og mønterne blev efterfølgende videresendt til detailhandlen og andre virksomheder ("sub-frontloading"). Den 3. december 2007 begyndte Central Bank of Cyprus, pengeinstitutter og andelskreditinstitutter desuden at sælge startpakker med euromønter til offentligheden. (Forhåndsudsendelsen af eurosedler og -mønter er fastlagt i ECBs retningslinje ECB/2006/9).

Kontantombytningen foregik hurtigt og problemfrit.

Fra og med 1. februar 2008 er det kun eurosedler og -mønter, som kan anvendes til kontantbetalinger i Cypern, men pengeinstitutter og andelskreditinstitutter omveksler gratis sedler og mønter i cypriotiske pund til den fastlåste omregningskurs indtil 30. juni 2008. Der vil blive opkrævet et gebyr, hvis beløbet pr. kunde og transaktion overstiger CYP 1.000 for sedlernes vedkommende og CYP 50 for mønternes vedkommende. Efter 30. juni 2008 vil det være muligt at veksle sedler i cypriotiske pund i Central Bank of Cypern i ti år og mønter i to år.

Sedler i cypriotiske pund som kan omveksles

Centrale datoer i forbindelse med kontantombytningen

22. oktober 2007
"Sub-frontloading" af euromønter til virksomheder
19. november 2007
"Sub-frontloading" af eurosedler til virksomheder
3. december 2007
Salg af startpakker med euromønter til offentligheden
1. januar 2008
Kontokonverteringer og indførelse af eurosedler og -mønter
31. januar 2008
Sidste dag hvor sedler og mønter i cypriotiske pund er lovligt betalingsmiddel
indtil 30. juni 2008
Gratis omveksling i pengeinstitutter og andelskreditinstitutter af sedler og mønter i cypriotiske pund
31. december 2009
Sidste frist for omveksling af mønter i cypriotiske pund i Central Bank of Cyprus
31. december 2017
Sidste frist for omveksling af sedler i cypriotiske pund i Central Bank of Cyprus